Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC Ing. Monika Přibylová Agentura integrované prevence, ČEÚ Internet:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC Ing. Monika Přibylová Agentura integrované prevence, ČEÚ Internet:"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC Ing. Monika Přibylová Agentura integrované prevence, ČEÚ Internet: www.ceu.cz/ippcwww.ceu.cz/ippc email: pribylova@ceu.czpribylova@ceu.cz

2 Agenda 1.Zpracování vyjádření 2.Výměna informací o BAT 3.Spolupráce na projektech 4.AIP po 1.1.2004

3 1. Zpracování vyjádření Stav zpracování k 31. 1. 2004 V AIP 26 odborných pracovníků U 10 % žádostí bylo třeba žádat o rozsáhlé doplnění žádostí Předpoklad na rok 2004 – cca 250 žádostí

4 Rozdělení žádostí mezi kategorie

5 Zpracovatelé žádostí v roce 2003 zpracovatelé% Provozovatelé IPPC zařízení (někdy s konzultací) 68 OZO9 Ost. konzultační firmy/ OSVČ 23

6 1.Po obdržení žádosti – prostudování, připomínky – návštěva provozu (příp. požadavky na doplň. informace) 2.Cca po 40. dni – vyjádření od dotč. úřadů a účastníků řízení 3.Návrh vyjádření – projednání s žadatelem 4.Odeslání vyjádření do 75 dní (energetika 60 -75 dní, u 2 žádostí přerušení procesu KÚ) 5.Ústní projednání 6.doplňující vyjádření Postup zpracování vyjádření

7 Chybí metodika pro OZO Šablona AIP: 1.Předmět vyjádření - kap. 5 žádosti 2.Souhrnné stanovisko k žádosti 3.Návrh závazných podmínek – dle § 14 zákona 4.Vypořádání připomínek 5.Porovnání s BAT (dle BREF a/nebo kritérií příl. č. 3 zákona) 6.Odůvodnění stanoviska Obsah vyjádření

8 Předjednání obsahu a rozsahu žádostí s KÚ, popř. i s AIP minimalizuje nedostatky v žádosti a čas hodnocení AIP preferuje rozsah shodný s rozsahem provozovny/podniku v jedné lokalitě. Problémy s nepochopením integrovaného pohledu od dotčených úřadů ( někdy názor ČIŽP vs. KÚ ) Kategorizace zdrojů zneč. ovzduší Obtížné části žádosti:  Porovnání s BAT  Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území  Návrh závazných podmínek provozu Zkušenosti s procesem IPPC

9 2. Výměna informací o BAT AIP člen koordinační skupiny Fóra Odborníci z AIP členy TPS Založení pracovních skupin pro horiz. obl.: a) Ekonomické a mezisložkové vlivy b) Principy monitoringu Zpracování přehledu technologií v odvětvích bez BREF: PÚ, keramika, koksovny Diskuse o aplikaci BAT 12/03

10 Pojetí BAT Požadavek směrnice 96/61/EC, čl. 2: ke stanovení BAT využít příl. č. 4 (kdo?) Požadavek zákona č. 76/2002 Sb., § 14, odst. 3: úřad vychází z použití BAT při stanovení emisních limitů Požadavek vyhl. č. 554/2002 Sb.: porovnání s BAT (dle BREF, popř. příl. č. 3)  nejasné pojetí BAT: princip vs. parametry….cíl vs. prostředek BAT v době vydání IP vs. BAT benchmark

11 Shrnutí diskuse o aplikaci BAT Potřeba konsensu nad pojetím BAT v procesu integrovaného povolování. BAT lze využít k rozvoji podniků, ale direktivní regulace může podniky oslabit. Má se BAT stanovovat pro jednotlivé podniky/zařízení? Co je obsahem porovnání s BAT? Máme BAT

12 Phare 2002 – Reinforcement of IPPC Anglie+Holandsko http://sharepoint.infomil.nl/eu/czech/IPPC/ a) Příprava metodiky na pravidelnou kontrolu IP, řešení přeshraničních vlivů,… b) Školení pro úřady c)Pilotní projekt – Prunéřov ENAP – Exploring new approaches to permitting – diskuse o omezeních a vývoji IPPC v EU http://sharepoint.infomil.nl/enap/ http://sharepoint.infomil.nl/enap/ 3. Spolupráce na projektech

13 Cíl projektu: 1) ověřit hodnocení ECM v ČR, 2) podpořit činnost TPS pro ECM Obsah: Rešerše metodik (návrh BREF, H1,…) Výběr metodiky pro odzkoušení - aplikována metodika návrhu BREF pro ECM, jejímž výsledkem je stanovení BAT. Simulace použití metodiky na příkladu velkých spalovacích zařízení s daty z reálných podniků Zhodnocení využitelnosti ECM při povolovacím procesu Pilotní projekt - hodnocení ECM v rámci integrovaného povolování v ČR

14 BAT je třeba stanovit na základě porovnání alternativ vyhodnocením a) jejich dopadů na ŽP v dané lokalitě a b) případně jejich ekonomické efektivnosti. V současné době se v povolovacím procesu BAT nestanovují. Závazné podmínky jsou stanovovány obvykle na základě složkové legislativy ČR. Závěr pilotního projektu k ECM

15 4. AIP po 1.1.2004 Ředitel ČEÚ – Ing. Erik Geuss, náměstek pro odbor. činnost - Ing. Milan Černobila, 12.1. odvolání náměstkyně pro AIP – pověření Ing. Jitky Lhotákové vedením AIP Další směřování AIP - Zlepšení kvality vyjádření (část vyjádření zadávat OZO – financování z prostředků MŽP), - Rozšířit činnost při zabezpečování informačního systému o IPPC - Správa IRZ

16 5. Doporučení 1)Využívat předjednávání před podáním žádosti a 2)vyjednávání v průběhu stanovování podmínek IP IP


Stáhnout ppt "Zkušenosti AIP s aplikací systému IPPC Ing. Monika Přibylová Agentura integrované prevence, ČEÚ Internet:"

Podobné prezentace


Reklamy Google