Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu provozovatele a zpracovatele Jiří Krejča DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 24. února 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu provozovatele a zpracovatele Jiří Krejča DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 24. února 2004."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu provozovatele a zpracovatele Jiří Krejča DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 24. února 2004

2 Obsah přednášky základní technologické údaje zdrojů tepla DEZA, a.s. investiční záměr rekonstrukce energetického bloku příprava na podání žádosti integrovaného povolení průběh řízení o vydání integrovaného povolení vydání integrovaného povolení k rekonstrukci zdrojů tepla a důsledky z toho vyplývající,

3 Základní technologické údaje zdrojů tepla DEZA, a.s. (1) TEPLÁRNA příkon parametry rok uvedení do provozu Parní kotel č. 1 37 MW 375 o C, 3,8 MPa 1962 Parní kotel č. 2 37 MW 375 o C, 3,8 MPa 1963 Parní kotel č. 3 37 MW 375 o C, 3,8 MPa 1963 Parní kotel č. 4 97 MW 375 o C, 3,8 MPa 1994 Parní kotel č. 5 97 MW 375 o C, 3,8 MPa 1995

4 Základní technologické údaje zdrojů tepla DEZA, a.s. (2) Výtopna TAILGAS: příkon parametry rok uvedení do provozu Parní kotel č.7 54 MW 400 o C, 4,0 MPa 1982 (1996) Parní kotel č.8 27 MW 400 o C, 4,0 MPa 1972 (1995) Parní kotel č.9 27 MW 400 o C, 4,0 MPa 1972 (1997) Ostatní zdroje tepla: Spalovna pev. odpadů 8 MW 400 o C, 4,0 MPa 1995 Využití reakčního tepla 15 MW 350 o C, 4,0 MPa 2003

5 Výroba tepla v letech 1963 - 2003 (GJ/rok)

6 Emise v letech 1991 - 2003 (t/rok) Nárůst emisí v roce 2003 způsobem vyšší výrobou tepla

7 Investiční záměr rekonstrukce energetického bloku Náhrada stávajících dvou kotlů č. 1 a 2 - 45 t/hod., které byly do provozu uvedeny v roce 1962 a 1963 jedním kotlem 50 t/hod. s vyšší účinností, který by pokryl výkyvy ve spotřebě tepla v letních měsících.

8 Předpokládané přínosy Od rekonstrukce zdrojů tepla očekáváme:  zvýšení účinnosti a tím snížení množství emisí,  snížení příkonu zdroje,  zkvalitnění spalovacího procesu a tím další snížení emisí vzniklých spalováním,  zvýšení bezpečnosti provozu,  snížení počtu provozních poruch,

9 Časový sled při pracích na získání integrovaného povolení (1)  příprava podkladů k žádosti o integrované povolení 2.1.2003 31.3.2003  předání žádosti na Krajský úřad 31.3.2003  doplnění žádosti, požadavek Krajského úřadu 16.4.2003  doplnění žádosti 30.6.2003  vyvěšení na úřední desky a vyjádření správních úřadů 1.7.2003 30.7.2003  rozhodnutí o vydání integrovaného povolení 9.1.2004

10 Příprava podkladů k žádosti o integrované povolení (1) Vlastní žádost o vydání integrovaného povolení obsahuje: - identifikace provozovatele zařízení, - informace vztahující se k vydání IP, - informace vztahující se ke změně vydaného IP, - popis zařízení a s ním přímo spojených činností, - stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti, - popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se budou používat a jím budou produkovány, - suroviny včetně vody, pomocné látky, jejich vlastnosti, zdroje, použití, - emise a jejich zdroje, další vlivy ze zařízení, - charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území, - popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadů, - popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí,

11 Příprava podkladů k žádosti o integrované povolení (2) - popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru, - návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění, - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, - další podklady, - seznam použitých zkratek, - závěr Přílohy k žádosti: - celkem 22 příloh

12 Časový sled při pracích na získání integrovaného povolení (2)  příprava podkladů k žádosti o integrované povolení 2.1.2003 31.3.2003  předání žádosti na Krajský úřad 31.3.2003  protože žádost nebyla úplná KÚ požádal o doplnění 16.4.2003  doplnění žádosti 30.6.2003  vyvěšení na úřední desky a vyjádření správních úřadů 1.7.2003 30.7.2003  rozhodnutí o vydání integrovaného povolení 9.1.2004

13 Vyvěšení na úřední desky a vyjádření správních orgánů Účastníci řízení: adresát Zlínský kraj Město Valašské Meziříčí Příslušné správní úřady: Městský úřad V. M., stavební úřad, Městský úřad V. M., odbor životního prostředí, Krajský úřad, odbor životního prostředí, Krajský hygienik, ČIŽP OI Olomouc, oddělení ochrany vod, ČIŽP OI Ostrava, oddělení ochrany ovzduší, Odborně způsobilá osoba: ČEU, Agentura integrované prevence, Praha

14 Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení (1) Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení obdržela DEZA, a. s. dne 9.1.2004 s tím, že v něm bylo stanoveno: doposud platné provozně technické parametry u parních kotlů spalujících koncový plyn z výroby sazí byly nahrazeny obecně platnými emisními limity dle vyhlášky MŽP č. 356/ 2002, opatření k vyloučení rizik možného znečištění ŽP po ukončení činnosti, dalších jedenáct podmínek zajišťujících ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady, dalších devět podmínek zajišťujících ochranu zdraví člověka a životního prostředí z hlediska ochrany ovzduší, další zvláštní podmínky, které nesouvisí s rekonstrukcí kotelního bloku, podmínky pro hospodárné využití surovin a energie,

15 Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení (2) opatření pro předcházení havárií a omezování jejich následků, postupy pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, způsob monitorování emisí a přenosů, včetně specifikace metodiky měření, postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení, podmínky uvedené ve stanovisku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, podmínky pro hospodárné využití surovin a energie.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu provozovatele a zpracovatele Jiří Krejča DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 24. února 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google