Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

0350 – Podpora nových vzdělávacích metod v systému vzdělávání ČMKOS Žadatel: ČMKOS Partner: AIVD Mgr. Dušan Martinek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "0350 – Podpora nových vzdělávacích metod v systému vzdělávání ČMKOS Žadatel: ČMKOS Partner: AIVD Mgr. Dušan Martinek"— Transkript prezentace:

1 0350 – Podpora nových vzdělávacích metod v systému vzdělávání ČMKOS Žadatel: ČMKOS Partner: AIVD Mgr. Dušan Martinek martinek.dusan@cmkos.cz http://www.cmkos.cz/lidskezdroje ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1 Zaměření projektu Problémy řešené projektem: vytvořit nové vzděl. metody (korespondenční forma, e-learning) uvnitř ČMKOS a AIVD a dále je využívat v systému RLZ Obecný cíl: zvýšení vzdělanosti a informovanosti zaměstnanců Specifické cíle: vytvoření učebních manuálů, školení školitelů, pilotní semináře, lektorský tým Hrubý odhad investic: do lidí 75%, ostatní 25% Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků: - ČMKOS jako obč. sdružení financované pouze vlastním příspěvkem členů, ale zastupující prostřednictvím kol. vyjednávání všechny zaměstnance

3 3 2 Cílové skupiny Zaměstnanci, odborové organizace a jejich členové zvyšování znalostí, dovedností a zvýšení osobní motivace k dalšímu vzdělávání Zapojení (motivace) cílových skupin prostřednictvím odborných pracovníků ve struktuře ČMKOS a OS včetně základních organizací, propagační kampaň – využití periodika Sondy, internet, intranet apod. Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2 činí 31%.

4 4 3 Typy činností vývoj 4 vzdělávacích modulů (pracovní právo, BOZP, zaměstnávání v EU, motivace zaměstnanců pro vzdělávání) učební texty pro moduly, e-learning realizace 8 pilotních seminářů vytvoření skupiny školitelů (cca 12 osob) vytvoření poradenského centra pro další vzdělávání v oblasti korespondenční formy a e-learningu

5 5 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Složení realizačního týmu: 5 osob na částečný úvazek (4 – ČMKOS, 1 – AIVD) Dosavadní zkušenosti s řízením projektu: pravidelné schůzky ŘT (2x měsíčně), zápisy a plánování úkolů, zpětné hodnocení a kontrola plnění Popis hlavních rizik a opatření: R: malý zájem o semináře O: intenzivní propagace, široká struktura ČMKOS R: nedostatečný počet školitelů O: vlastní databáze lektorů a vzdělávací systém, spolupráce s OS

6 6 5 Zajištění publicity informace na 8 pořádaných seminářích, web ČMKOS (veřejnost), týdeník Sondy, vnitřní struktura ČMKOS (členové, OS), struktura a partneři AIVD funkce webu (internet, intranet, e-learning) http:// www.cmkos.cz/lidskezdrojewww.cmkos.cz/lidskezdroje - využití vlastního intranetu (OS) - 4 moduly: e-learning

7 7 8 Výstupy a Výsledky Metodika a učební manuály v uvedených 4 oblastech - jak v korespondenční, tak i e-learningové formě Lektorský tým Zařazení do systému RLZ ČMKOS Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 01320 ORGANIZACE0400 PRODUKTY054

8 8 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu Plošný dopad na zaměstnance a zástupce odborových organizací na podnicích Horizontální témata Podpora rovných příležitostí Partnerství: AIVD – zpracování e-learningu a diseminace

9 9 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Stručná charakteristika nejzajímavějších činností RLZ z hlediska inovativnosti a přenositelnosti… Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů (podání žádosti, změna vah hodnocení, elektronická komunikace a administrace...)


Stáhnout ppt "0350 – Podpora nových vzdělávacích metod v systému vzdělávání ČMKOS Žadatel: ČMKOS Partner: AIVD Mgr. Dušan Martinek"

Podobné prezentace


Reklamy Google