Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.074.1.02.20344 Středisko technických předpisů Žadatel – DANTO, a.s. Partner 1 – Ústav technického rozvoje a informací, spol. s.r.o. Partner 2 –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.074.1.02.20344 Středisko technických předpisů Žadatel – DANTO, a.s. Partner 1 – Ústav technického rozvoje a informací, spol. s.r.o. Partner 2 –"— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.074.1.02.20344 Středisko technických předpisů Žadatel – DANTO, a.s. Partner 1 – Ústav technického rozvoje a informací, spol. s.r.o. Partner 2 – HARMONI – Agentura pro podporu podnikání Kontaktní osoba – Ing. Daniel Toušek Tel.: 261 262 280 E-mail: danto@sth.cz www.sth.cz DANTO, a.s. ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 Zaměření projektu Vytvoření informačního, poradenského a výchovně vzdělávacího centra pro MSP a OSVČ se zaměřením na požadavky při uvádění výrobků na trh Zvýšení přehlednosti informací v oblasti technických předpisů a norem zejména pro potřeby pracovníků předvýrobních a povýrobních etap Čtyři klíčové oblasti: o Strojírenství o Stavebnictví a stavební hmoty o Chemie o Potravinářství

3 3 Zdůvodnění potřeby projektu Prokazatelné mezery v informační a vzdělávací politice státu při uvádění výrobků na trh Nedostatečná úroveň informací poskytovaných podnikatelskému sektoru z hlediska struktury, zaměření a komplexnosti Nesoulad terminologie používané v rámci českých technických norem (nezávazné) a předpisů EU (závazné) Nejednotnost terminologie obecně stěžuje orientaci jak na poli závazných technických předpisů, tak na poli nezávazných technických norem.

4 4 Struktura projektu

5 5 Datová základna

6 6 Cílové skupiny Vymezení cílové skupiny: o Malé a střední podniky o Osoby samostatně výdělečně činné o Profesní a podnikatelská sdružení Přínosy pro cílovou skupinu: o Přístup k novým specializovaným informačním, poradenským a vzdělávacím službám v uvedených oborech o Zvýšení odborné úrovně a zázemí poradenských firem Zapojení cílových skupin: o Dotazníkové šetření zaměřené na řešení reálných potřeb potenciálních klientů v oblasti uvádění výrobků na trh o Pracovní workshop s cílem formulovat konkrétní náplň poradenských, informačních a vzdělávacích služeb o Školení klientů z řad cílových skupin (prezenční, on-line)

7 7 Typy činností 1. Tvorba databází Pořízení primárních zdrojů informací Vytvoření oborových informačních databází, jejich provázání Spouštění internetových stránek www.sth.czwww.sth.cz 2. Verifikace nabídky STP Provedení dotazníkového šetření Uskutečnění pracovního workshopu 3. Vytvoření nabídky STP Sestavení oborového terminologického slovníku technických předpisů a norem Sestavení oborového katalogu technických předpisů a norem Zpracování příručky týkající se požadavků při uvádění výrobků na trh

8 8 Typy činností pokračování 4. Výchova a vzdělávání Tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na obecné znalosti i specializovaná témata v oblasti uvádění výrobků na trh 5. Poradenská činnost Vytvoření, správa a údržba komunikačního portálu Poskytování odborného poradenství a služeb 6. Školení klientů Prezenční a on-line školení Vyhodnocení a přidaná modifikace vzdělávacích kurzů a nabídky poradenských a informačních služeb

9 9 Vnitřní postupy řízení Všechny etapy řešení mají stanoveny měřitelné cíle, což umožňuje trvale sledovat plnění věcného a časového harmonogramu projektu Při realizaci projektu jsou využívány metody projektového řízení a analýzy rizik Vedoucí projektu organizuje pravidelné pracovní porady jednotlivých pracovních týmů v termínech plnění dílčích úkolů

10 10 Realizační tým Celkem 15 osob Žadatel: DANTO, a.s. o řízení prací spojených s realizací projektu o analýza technických předpisů a norem o tvorba informačních databází o programování softwaru Partner 1: UTRIN, s.r.o. o realizace dotazníkového šetření o příprava vzdělávacích modulů o školení klientů Partner 2: HARMONI o zpracování sborníků

11 11 Hlavní rizika projektu Nízká motivace potenciálních klientů účastnit se projektu Časový faktor realizace projektu Problémy Žádné významnější problémy se zatím nevyskytly Částečné úpravy rozpočtu řešeny dle Příručky pro příjemce

12 12 Zajištění publicity Spuštěna internetová stránka projektu www.sth.czwww.sth.cz Propagace projektu na stránkách partnerů V současné době probíhá výroba letáků a dalších propagačních předmětů s logem ESF a EU

13 13 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 0600 ORGANIZACE0633 PRODUKTY0103

14 14 Horizontální témata Projekt je zaměřen především na rozvoj informační společnosti. Důraz je kladen na: o Tvorbu vzájemně propojených oborových databází technických norem a předpisů o Výrobu didaktických pomůcek pro účely školení a komunikace s cílovými skupinami Pozitivní dopad má také na rovné příležitosti, udržitelný rozvoj a rozvoj místních iniciativ

15 15 Partnerství Partner 1: UTRIN s.r.o. o tvorba školících programů, o zpracování didaktických pomůcek o koordinace v oblasti informatiky, marketingu a publicity Partner 2: HARMONI – Agentura pro podporu podnikání o tvorba sborníků TP o koordinace v oblasti informatiky, marketingu a publicity

16 16 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Nejzajímavější činnosti RLZ z hlediska inovativnosti a přenositelnosti: Zapojení odborníků z praxe do procesu vzdělávání Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů: Využití on-line komunikace na server zprostředkujícího subjektu a tím zjednodušení odevzdávání papírových zpráv a tiskových sestav Dokladování účetnictví nahradit přesným zadáním pro auditora v kombinaci s využitím čestných prohlášení a tím zjednodušit ověřování prvotních účetních dokladů Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů: Seznámení s termíny týkajících se komunikace mezi zadavatelem a konečným příjemcem, zejména po ose odevzdání monitorovací zprávy – stanovisko zprostředkujícího subjektu – financování projektu


Stáhnout ppt "CZ.04.3.074.1.02.20344 Středisko technických předpisů Žadatel – DANTO, a.s. Partner 1 – Ústav technického rozvoje a informací, spol. s.r.o. Partner 2 –"

Podobné prezentace


Reklamy Google