Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0035 - Interaktivní portál pro řízení a sdílení znalostí Česká zemědělská univerzita v Praze ČMA, AMSP, ICN, Epax Ludmila Dömeová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0035 - Interaktivní portál pro řízení a sdílení znalostí Česká zemědělská univerzita v Praze ČMA, AMSP, ICN, Epax Ludmila Dömeová,"— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0035 - Interaktivní portál pro řízení a sdílení znalostí Česká zemědělská univerzita v Praze ČMA, AMSP, ICN, Epax Ludmila Dömeová, 224 382 374, domeova@pef.czu.cz zip.czu.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 Zdůvodnění projektu Cílem projektu je přenos informací a znalostí z výzkumu ČZU k praktickým uživatelům. Budoucí uživatelé by měli být zejména manažeři pražských podniků a neziskových organizací. Budovaný znalostní Portál se zaměřuje zejména na vědecké metody, které se používají v rozhodování. Cíle projektu: –Zprostředkování moderních vědeckých postupů a výsledků výzkumu; –Komunikace vysoká škola – praxe; –Zlepšení metod řízení, rozhodování a plánování; –Zvýšení konkurenceschopnosti firem a zlepšení lidského potenciálu; –Podpora osobního růstu včetně znevýhodněných skupin; –Doplnění a aktualizace vzdělání.

3 3 Plánované výsledky Pilotní kurs Teorie rozhodování Vícekriteriální rozhodování Projektové řízení Internetový Portál

4 4 Cílové skupiny –Řídící pracovníci; –Ziskové i neziskové společnosti; –Zájemci plánující kariérní růst nebo založení vlastní firmy; –Studenti a mladí vědečtí pracovníci. Motivace pro řídící pracovníky a společnosti –Zvýšení efektivity a objektivity rozhodnutí; –Pomoc vedoucím pracovníkům zvládnout a využít získané informace a zkušenosti; –Zlepšení konkurenceschopnosti firem i osobních kvalit manažerů.

5 5 Vnitřní postupy řízení Realizační tým –Manažerka projektu; –Zástupce manažera projektu; –Finanční řízení projektu; –Koordinátor práce studentů; –Lektoři. Partneři projektu –3 hlavní partneři; –1 partner, který zajišťuje technický chod projektu. Studenti –Originální případové studie; –Dílčí případové studie.

6 6 Typy činností Hlavní aktivity projektu –Analýza současného stavu; –Propagace projektu; –Tvorba databáze případových studií a e-learningové učebnice; –Tvorba internetového Portálu; –Pilotní kurs; –Vyhodnocení pilotního kursu; –Úpravy Portálu a kursu podle vyhodnocení; –Vytvoření nabídky služeb, které budou fungovat po skončení projektu; –Řízení projektu.

7 7 Časový harmonogram aktivit

8 8 Probíhající aktivity – 1 Analýza současného stavu 1.1 příprava dotazníků pro průzkum současné úrovně a požadavků potenciálních účastníků – stav rozpracovanosti: 100 % 1.2 Tisk dotazníků– stav rozpracovanosti: 100 % 1.3 Distribuce dotazníků, osobně, poštou, emailem– stav rozpracovanosti: 40 % 1.4 Zpětné shromáždění vyplněných dotazníků – stav rozpracovanosti: 10 % 1.5 Analýza vyplněných dotazníků – stav rozpracovanosti: 0 % 1.6 Souhrnná zpráva o analýze současného stavu – stav rozpracovanosti: 0 %

9 9 Probíhající aktivity – 1 Analýza současného stavu Dosavadní průběh aktivity je ve věcném i časovém souladu s plánem. Podařilo se získat dostatečný počet tazatelů a spolupráce s partnery byla kvalitní. Dotazníky byly sestaveny na profesionální úrovni a na stejné úrovni bylo provedeno i příslušné školení. Formuláře dotazníků byly včas dokončeny po věcné i formální stránce, vytištěny a distribuovány partnerům. Dotazník je také k dispozici na webových stránkách projektu. Výstupy: –Dotazník pro zkoumání potřeb budoucích uživatelů Portálu –Školení tazatelů POČET PODPOŘENÝCH OSOB: 0 POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ: 4 POČET INOVOVANÝCH PRODUKTŮ: 0

10 10 Probíhající aktivity – 2 Propagace projektu 2.1 Napsání propagační brožury – stav rozpracovanosti 100% 2.2 Tisk propagační brožury – stav rozpracovanosti 100% 2.3 Návštěvy akcí partnerů spojené s propagací projektu – 0% 2.4 Propagace projektu na celostátních a zahraničních konferencích – 0%

11 11 Probíhající aktivity – 2 Propagace projektu Velmi rychle byla připravena grafická i obsahová podoba webové stránky a stránka byla uvedena do provozu. Včas byly připraveny propagační brožury tak, aby jejich distribuce mohla být zahájena současně s dotazníkovým šetřením. Výstupy: –Informační brožury: 2 000 ks –Publikace na webových stránkách: 3 –Vlastní webová stránka projektu POČET PODPOŘENÝCH OSOB: 0 POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ: 4 POČET INOVOVANÝCH PRODUKTŮ: 0

12 12 Probíhající aktivity – 3 Tvorba databáze případových studií a e-learningové učebnice 3.1.1 Definice jednotných požadavků na obsah a formu případové studie – rozpracovanost 70% 3.1.2 Nábor studentů pro tvorbu případových studií – 90% 3.1.3 Analýza disponibilních dokumentů – 10% 3.1.4 Umístění studentů, kteří zpracovávají BP (nebo DP) na pracoviště – rozpracovanost 70 % 3.1.5 Zpracování případových studií zároveň s BP (nebo DP) – 5% 3.1.7 Oponentury případových studií – externí oponent - 0% 3.2.1 Definice jednotných požadavků na obsah a formu případové studie, rozdělení práce mezi lektory – 60 % 3.2.2 Tvorba učebnice - 10 %

13 13 Probíhající aktivity – 3 Tvorba databáze případových studií a e-learningové učebnice Byly vypracovány rámcové osnovy tématických modulů a smluvně zajištěni všichni lektoři. Proběhl nábor studentů pro zpracování případových studií, někteří z nich se už zapojili do práce. POČET PODPOŘENÝCH OSOB: 0 POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ: 4 POČET INOVOVANÝCH PRODUKTŮ: 0

14 14 Probíhající aktivity – Řízení projektu V rámci aktivity Řízení projektu proběhlo několik schůzek. Jednalo se o schůzky mezi realizačním týmem samotným, dále o schůzky s partnery a schůzky se studenty. Stav rozpracovanosti projektu je podle harmonogramu, potřebná komunikace realizačního týmu byla zajištěna. Smlouva o partnerství byla uzavřena, monitorovací zpráva předložena. POČET PODPOŘENÝCH OSOB: POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ: 4 POČET INOVOVANÝCH PRODUKTŮ: 0

15 15 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Projekt je inovativní z hlediska předávání zkušeností a znalostí z prostředí ČZU do podnikové i neziskové sféry. Jedná se o znalosti z oboru metod řízení, rozhodování a plánování. Zároveň vzniká zpětná vazba pro vědecké pracoviště ČZU. Tato vazba vzniká i prostřednictvím studentů, kteří se na projektu spolupodílejí.

16 16 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Výsledky projektu po jeho formálním ukončení budou volně k dispozici pro širokou veřejnost. Rovněž se počítá s pravidelnou údržbou Portálu.

17 17 Další výstupy/výsledky Horizontální témata Partnerství Došlo k navázání zajímavých a jistě perspektivní partnerství. Řešitel projektu je obzvláště spokojen s pokrytím velké části sektoru organizací a společností pomocí klíčových asociací v daném sektoru.


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0035 - Interaktivní portál pro řízení a sdílení znalostí Česká zemědělská univerzita v Praze ČMA, AMSP, ICN, Epax Ludmila Dömeová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google