Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ JUDr. Michal Bernard MŽP ČR, odbor ochrany ovzdu ší Seminář Návrh nového zákona o ochraně ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ JUDr. Michal Bernard MŽP ČR, odbor ochrany ovzdu ší Seminář Návrh nového zákona o ochraně ovzduší."— Transkript prezentace:

1 ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ JUDr. Michal Bernard MŽP ČR, odbor ochrany ovzdu ší Seminář Návrh nového zákona o ochraně ovzduší Senát Parlamentu ČR, 16. února 2010

2 OBSAH Východiska a předpoklady Kompenzační opatření Povolení provozu zdrojů a jejich změny Nástroje pro regulaci dopravy Požadavky na „malé zdroje“

3 Východiska a předpoklady (1/2) Nástroje musí směřovat k cílům zákona: –„předcházet a snížit úroveň znečištění“ –přípustnou míru znečištění stanoví imisní limity pro jednotlivé látky (+nový IL pro PM 2,5 g) Musí existovat možnost aplikovat nástroje v čase při podstatné změně okolností (významné zhoršení kvality ovzduší, změna dostupné technologie) Nelze nadále uplatňovat pouze plošný přístup ke zdrojům znečišťování

4 Východiska a předpoklady (2/2) Administrativní nástroje se musí vhodně a vyváženě kombinovat s nástroji koncepčními a ekonomickými Osvědčené nástroje převzít či posílit, neefektivní modifikovat nebo opustit Zakotvit nové nástroje pro dosud neregulované významné zdroje znečištění (silniční doprava, lokální topeniště)

5 Kompenzační opatření Pro oblasti se stabilně špatnou kvalitou ovzduší Povolení nového zdroje pouze při uložení opatření zajišťující alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění Fakticky zmírnění zákonné konstrukce nepřekročitelnosti imisního limitu ve prospěch možnosti rozvoje krajů

6 Kompenzační opatření – postup Žadatel o umístění nového zdroje navrhne jako součást žádosti komp. opatření + rozptylovou studii + smlouvu v případě kompenzace na jiném zdroji Krajský úřad schválí / neschválí / doporučí jiné V případě schválení je součástí podmínek povolení + KÚ zahájí řízení o změně povolení k provozu na kompenzovaném zdroji

7 Zpřísnění podmínek provozu zdrojů Zdroje s významným příspěvkem ke špatné kvalitě ovzduší (identifikované v PZKO) Příslušný úřad zahájí řízení o změně podmínek provozu zdroje: –>zpřísní nebo stanoví další EL, –>zpřísní nebo stanoví doplňující technické podmínky provozu nebo –>stanoví emisní strop (na zdroj nebo provozovnu) Ve správním řízení, přihlíží k přínosům a nákladům

8 Povolení provozu zdroje Samostatné povolení orgánu ochrany ovzduší (podmínky ochrany ovzduší pro stavbu a provoz) Lze změnit v případě: –rozhodných změn (vnější či vnitřní) –při překročení některého z IL, pokud je zdroj identifikován v PZKO –pokud provozovatel zdroje souhlasil s kompenzačním opatřením Obsahuje řadu dnes samostatně povolovaných aspektů, např.: –provozní řád –zvláštní podmínky provozu při smogové situaci –podmínky provádění činností souvisejících s provozem zdroje

9 Silniční doprava - Nízkoemisní zóny Pravomoc obce stanovit zónu s omezením provozu motorových vozidel na základě emisních tříd Emisní nálepky vozidel podle norem EURO, znevýhodnění naftových motorů (větší vliv na zdraví) Pouze pokud existuje plnohodnotná objízdná trasa Snaha o kompatibilitu s německým modelem

10 Požadavky na „malé“ spalovací zdroje Emisní a technické požadavky na spalovací zdroje do 300 kW: –pro uvádění na trh v ČR –od 2015 pro provozovatele Předem ohlášená kontrola na zdroji k ověření správnosti výkonu autorizované činnosti Lze odmítnout vstup do obydlí -> fikce provozu nevyhovujícího zdroje Omezení práva na nedotknutelnost obydlí x posílení práva na zdraví a příznivé životní prostředí

11 Závěr Zákon předložen k veřejné diskusi Text zveřejněného návrhu nyní upravován na základě výsledků připomínkových řízení Předložené nástroje si musí zachovat efektivitu a zejména přímou vazbu na kvalitu ovzduší (cíl zákona)

12 Děkuji za pozornost Michal.Bernard@mzp.cz


Stáhnout ppt "ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ JUDr. Michal Bernard MŽP ČR, odbor ochrany ovzdu ší Seminář Návrh nového zákona o ochraně ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google