Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Úvod do studia veřejné správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Úvod do studia veřejné správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."— Transkript prezentace:

1 1.1. Úvod do studia veřejné správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. vladimir.cechak@vsfs.cz

2 2.2. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vymezení veřejné správy Amateriální – výčtem činností formální – prostřednictvím uvedení institucí Bpozitivní negativní

3 3.3. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Vymezení veřejné správy pozitivnínegativní materiální formální

4 4.4. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Veřejná správa (věda) není: - jen popisem ale: - tento popis předpokládá „veřejné správy“ - jen „aplikací“ správního práva - správní právo předpokládá

5 5.5. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Veřejná správa: reálný systémvěda (vědní disciplína) orgánů a institucízabývající se: organizací, vykonávajícístrukturou, funkcí…atd. specifické činnosti je předmětem

6 6.6. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Funkce veřejné správy obecně: - dohled nad „dodržováním“ legislativy, předpisů - správa „agend“ - realizace „veřejných politik“

7 7.7. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Rozvoj obce - infrastruktura regionu lidské zdroje „věcně“ vymezené oblasti

8 8.8. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Veřejné politiky - enviromentální (životní prostředí) - zaměstnanosti - zdravotní, sociální - školská (vzdělanostní) - bezpečnostní

9 9.9. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Veřejný zájem - kdo jej formuluje? Veřejné úkoly - nařizovací - pečovatelské tendence: veřejné úkoly rozšiřovat

10 10. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Oblast veřejné správy: - správně politická - hospodářská - sociální - politická

11 11. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Veřejné úkoly úkoly ve veřejném zájmu veřejný zájem veřejný statek

12 12. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Veřejné úkoly: vrchnostenskéoblasti: správně politická hospodářská pečovatelské sociální kulturní správní odbory (resorty)

13 13. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Nositelé veřejné správy - stát - další právnické a fyzické osoby určené ústavou nebo jinými zákony

14 14. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Nositel – stát, kraj, obec Vykonavatel – vláda, rada obce, primátor

15 15. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Vykonavatelé vykonává správu „jménem“ nositele zásadně: fyzické osoby jejich kolektivy

16 16. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Vykonavatelé veřejné správy jednotlivé fyzické osoby kolektivy úřad (správní) dříve: orgán státní správy je součástí právnické osoby není právnickou osobou

17 17. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Stát veřejnoprávní korporace územní osobní věcné veřejné ústavy podniky fyzické osoby právnické

18 18. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Správní úřad organizační funkční instituce funkce

19 19. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Pravomoc oprávnění (subjektu) vykonávat veřejnou moc (zákonem, předpisem) Působnost okruh úkolů, které je povinen (oprávněn) vykonávat

20 20. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS PRAVOMOC - oprávnění orgánů vykonávat veřejnou správu ■ vydávání nařízení a analogických abstraktních aktů ■ vydávání správních (konkrétních) aktů ■ uzavírání veřejnoprávních smluv ■ výkon rozhodnutí ■ správní dozor

21 21. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Působnost - věcná (reálná) osobní (je součástí věcné) - územní - všeobecná - dílčí

22 22. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS STANOVENÍ PŮSOBNOSTI - enumerativní - generální klauzule

23 23. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY nepřímí: úřady:přímí: - obcíministerstva - obcí s pověřeným úřademsprávní úřady s celostátní - obcí s rozšířenou působnostípůsobností - krajské úřady podřízené: 1 vládě jiné orgány kraje 2 ministerstvům - magistráty statutárních měst (nevydávají právní předpisy) jiné orgány statutárních měst 3 správní úřady - regiony soudržnosti mimo soustavu státní správy (nejsou právnickou osobou nejsou součástí práv. os.)

24 24. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Stát území obyvatelstvo organizace: výkon státní moci výkon správy

25 25. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Stát formalizace je založena na PRÁVU Moderní stát: suverenita lidu subjekt „nejvyšší veřejné moci“ garant „jednotného právního řádu“ zajišťování ústavnosti a zákonnosti

26 26. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Státní moc legitimita: zdůvodnění práva na „moc“ legalita: dodržování zákonů (bez ohledu na jejich obsah)

27 27. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Státní moc legitimní právo zasahovat do chování jiných subjektů Veřejná moc státní moc + veřejná moc v užším smyslu - odvozené subjekty

28 28. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Suverenita státu nezávislost výlučnost neomezenost

29 29. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Dělba moci zákonodárná výkonná soudní

30 30. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS moc výkonná: správa státní správa soukromá veřejná samospráva

31 31. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Územní členění státu vývoj: Stát (úděly) Země: Rakousko, Rakousko-Uhersko ČSR (r. 1928-1948) Kraje: historické ČSR Okresy: politické, soudní Obce:

32 32. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Obce: 1848 ves: obec, městys, město, statutární město ale: 1848 obec: místní okresní krajská

33 33. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Územní členění ČR (současné) zák. č. 36/1960 Sb. základ: okres = výčtem katastrálních obcí kraj (správní) VUSC (kraj samosprávný) region soudržnosti

34 34. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS 1.Každá část území okresu náleží a) do území obce b) do území voj. újezdu 2. Celý „katastr“ (území) obce se nachází a) v jednom okresu b) území okresu v jednom VÚSC

35 35. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU ZÁKON č. 36/1960 Sb. - Zákon o územním členění státu Stanovil 76 správních okresů

36 36. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Nynější územní členění státu na úrovni VÚSC: správní kraje: 7 + Praha samosprávné kraje: 13 + Praha NUTS II 8 (včetně Prahy)

37 37. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS VZTAH STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY spojenýoddělenýsjednocený (z pověření) (duální) (národní výbory)

38 38. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Duální systém (např. Slovensko do r. 2009) Státní správaSamospráva spojeni: na úrovni obcí

39 39. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Spojený systém Státní správa → výkon na úrovni krajů samospráva obcí

40 40. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Státní správa centrální územní – územní členění státu

41 41. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS CENTRÁLNÍ SPRÁVA Vláda Ministerstva Další centrální úřady Další orgány státu s celostátní územní působností a) nejsou přímo řízené vládou, ale jejich činnost je vládou ovlivňována b) vztah k vládě je záměrně zrušen - je stanovena odpovědnost jiné instituci - není (zákonem) stanovena odpovědnost vůbec c) jsou podřízeny jinému OCS Zvláštní postavení: Úřad vlády ČR Státní zastupitelství

42 42. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Územní správaÚzemní samospráva územní pracoviště Regiony (kraje) centrální správy Obce (města, statutární města) univerzální věcně (reálně) určené zájmová – profesní samospráva

43 43. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS MINISTERSTVA ▪ financí ▪ průmyslu a obchodu ▪ zahraničních věcí ▪ pro místní rozvoj ▪ školství, mládeže a tělovýchovy ▪ zemědělství ▪ kultury ▪ obrany ▪ práce a sociálních věcí ▪ dopravy (od 15.7.2002) ▪ zdravotnictví ▪ životního prostředí ▪ spravedlnosti ▪ vnitra

44 44. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS DALŠÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ▪ Český statistický úřad ▪ Český úřad zeměměřický a katastrální ▪ Český báňský úřad ▪ Úřad průmyslového vlastnictví ▪ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ▪ Správa státních hmotných rezerv ▪ Státní úřad pro jadernou bezpečnost ▪ Komise pro cenné papíry ▪ Národní bezpečnostní úřad ▪ Energetický regulační úřad

45 45. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY s celostátní působností podřízené ministerstvům ▪ Česká obchodní a potravinářská inspekce ▪ Česká inspekce životního prostředí ▪ Česká správa sociálního zabezpečení ▪ Český úřad bezpečnosti práce ▪ Český telekomunikační úřad ▪ Česká státní inspekce ▪ Puncovní úřad ▪ Státní veterinární správa ▪ Úřad pro civilní letectví ▪ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

46 46. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS NEZÁVISLÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY ▪ Úřad pro ochranu osobních údajů ▪ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ ▪ Nejvyšší kontrolní úřad ▪ Státní zastupitelství ▪ Česká národní banka ▪ Úřad vlády

47 47. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS VEŘEJNÉ SBORY ozbrojené: Policie ČR neozbrojené:Správa požární ochrany

48 48. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS ÚZEMNÍ DEKONCENTRÁTY centrální správy ÚČEL: - výkon správní agendy věcně (předmětně) vymezen - přiblížit rozhodování k místu řešení - zvýšit odbornost (kvalifikovanost), kompetentnost výkonu státní správy

49 49. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS NEVYŘEŠENO: sjednocení struktury (kde je věcně účelné) sjednocení, koordinace s územními orgány se všeobecnou působnosti

50 50. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY - Krajská velitelství (správy) v čele: ředitel – jmenován ministrem působnost: území kraje

51 51. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA (vnitr. dekoncentrát) Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv Krajské veterinární správy ↓ okresní inspektoráty

52 52. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS HYGIENICKÁ SPRÁVA Ministerstvo zdravotnictví - hlavní hygienik Krajské hygienické stanice územní pracoviště (ve větších městech)

53 53. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Úřady práce – působnost okres 14 úřadů – zvláštní postavení Úřad práce hl. m. Prahy

54 54. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa – obvodní pracoviště

55 55. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS ZEMĚMĚŘIČSKÉ ORGÁNY Český úřad zeměměřičský a katastrální Zeměměřičský úřad - katastrální úřady - katastrální inspektoráty Působnost: - k. inspektoráty – 2 až 3 kraje - k. úřady - kraj katastrální pracoviště (v místě obcí s rozšířenou působností)

56 56. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS FINANČNÍ SPRÁVA Finanční ředitelství – v některých krajích Finanční úřady – okresní působnost

57 57. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS CELNÍ SPRÁVA Generální ředitelství cel Celní ředitelství - ne ve všech krajích celní úřady působnost: obce s rozšířenou působností

58 58. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS BÁŇSKÁ SPRÁVA Český báňský úřad obvodní báňské úřady: 2 – 3 kraje 6 – 8 krajů území ČR

59 59. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS ČESKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE Inspektorát bezpečnosti práce - působnost 2 kraje Výzkumný ústav bezpečnosti práce

60 60. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS OBCHODNÍ INSPEKCE Ústřední inspektorát Územní inspektoráty – působnost: 2 kraje ALE: působnost není upravena zákonem

61 61. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Inspektoráty – 2 kraje

62 62. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ústřední inspektorát (ředitelství) Oblastní inspektoráty – různé členění (10)

63 63. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Oblastní inspektoráty

64 64. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS OBEC § 1 - je základním územním samosprávným společenstvím občanů

65 65. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS obecměstys obec II. st. – pověřený úřad město obec III. st. – rozšířená působnost statutární město

66 66. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS Zastupitelstvo výbory Radakomise Starosta (Primátor)Hejtman tajemníkředitel úřadu úřad

67 67. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS OBEC §2 - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek - vystupuje v právních vztazích svým jménem – má právní subjektivitu - nese odpovědnost - pečuje o všestranný rozvoj svého území, potřeby svých občanů - chrání též veřejný zájem

68 68. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS OBCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE CELKEM:6 244 obcí NEJVĚTŠÍ:496 km², 1 161 938 obyvatel (Praha) NEJMENŠÍ:0,42 km², 20 obyvatel (Vlkov) PRŮMĚR:12,7 km², 1 644 obyvatel

69 69. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS PODÍL (%) ZASTOUPENÍ OBCÍ VE VELIKOSTNÍCH KATEGORIÍCH: DO 1 000 OBYVATEL:79,56 % 1 001 – 5 000 OBYVATEL16,21 % 5 001 – 10 000 OBYVATEL 2,14 % 10 001 - 50 000 OBYVATEL 1,74 % 50 001 – 100 000 OBYVATEL 0,27 % NAD 100 000 OBYVATEL 0,08 %

70 70. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS VÝVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY ČESKÉ REPUBLIKY VE VYBRANÝCH LETECH

71 71. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS KRAJ § 1 - je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem - pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů

72 72. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS KRAJ § 2 - při výkonu samostatné a přenesené působnosti chrání veřejný zájem

73 73. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS

74 74. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS

75 75. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS

76 76. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS

77 77. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS ROZLOHA A POČET OBYVATEL REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

78 78. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS

79 79. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS POČTY ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ (modelově k r. 2006)

80 80. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; vladimir.cechak@vsfs.cz :: Úvod do studia VS


Stáhnout ppt "1.1. Úvod do studia veřejné správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google