Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia veřejné správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia veřejné správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia veřejné správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

2 Vymezení veřejné správy
A materiální – výčtem činností formální – prostřednictvím uvedení institucí B pozitivní negativní prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

3 Vymezení veřejné správy
pozitivní negativní materiální formální prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

4 Úvod do studia VS Veřejná správa (věda)
není: - jen popisem ale: - tento popis předpokládá „veřejné správy“ - jen „aplikací“ správního práva správní právo předpokládá prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

5 Úvod do studia VS Veřejná správa:
reálný systém věda (vědní disciplína) orgánů a institucí zabývající se: organizací, vykonávající strukturou, funkcí…atd. specifické činnosti je předmětem prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

6 Úvod do studia VS Funkce veřejné správy
obecně: - dohled nad „dodržováním“ legislativy, předpisů - správa „agend“ - realizace „veřejných politik“ prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

7 Úvod do studia VS Rozvoj
obce infrastruktura regionu lidské zdroje „věcně“ vymezené oblasti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

8 Úvod do studia VS Veřejné politiky
- enviromentální (životní prostředí) - zaměstnanosti - zdravotní, sociální - školská (vzdělanostní) - bezpečnostní prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

9 Úvod do studia VS Veřejný zájem - kdo jej formuluje? Veřejné úkoly
- nařizovací - pečovatelské tendence: veřejné úkoly rozšiřovat prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

10 Oblast veřejné správy:
Úvod do studia VS Oblast veřejné správy: - správně politická - hospodářská - sociální - politická prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

11 Úvod do studia VS Veřejné úkoly
úkoly ve veřejném zájmu veřejný zájem veřejný statek prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

12 Úvod do studia VS Veřejné úkoly: vrchnostenské oblasti: správně politická hospodářská pečovatelské sociální kulturní správní odbory (resorty) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

13 Nositelé veřejné správy
Úvod do studia VS Nositelé veřejné správy - stát - další právnické a fyzické osoby určené ústavou nebo jinými zákony prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

14 Nositel – stát, kraj, obec
Úvod do studia VS Nositel – stát, kraj, obec Vykonavatel – vláda, rada obce, primátor prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

15 Úvod do studia VS Vykonavatelé
vykonává správu „jménem“ nositele zásadně: fyzické osoby jejich kolektivy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

16 Vykonavatelé veřejné správy
Úvod do studia VS Vykonavatelé veřejné správy jednotlivé fyzické osoby kolektivy úřad (správní) dříve: orgán státní správy je součástí právnické osoby není právnickou osobou prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

17 Úvod do studia VS Stát veřejnoprávní korporace územní osobní věcné
veřejné ústavy podniky fyzické osoby právnické prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

18 Úvod do studia VS Správní úřad
organizační funkční instituce funkce prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

19 Úvod do studia VS Pravomoc Působnost
oprávnění (subjektu) vykonávat veřejnou moc (zákonem, předpisem) Působnost okruh úkolů, které je povinen (oprávněn) vykonávat prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

20 Úvod do studia VS PRAVOMOC
oprávnění orgánů vykonávat veřejnou správu ■ vydávání nařízení a analogických abstraktních aktů ■ vydávání správních (konkrétních) aktů ■ uzavírání veřejnoprávních smluv ■ výkon rozhodnutí ■ správní dozor prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

21 Úvod do studia VS Působnost
- věcná (reálná) osobní (je součástí věcné) - územní - všeobecná - dílčí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

22 Úvod do studia VS STANOVENÍ PŮSOBNOSTI
- enumerativní - generální klauzule prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

23 VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Úvod do studia VS VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY nepřímí: úřady: přímí: - obcí ministerstva - obcí s pověřeným úřadem správní úřady s celostátní - obcí s rozšířenou působností působností - krajské úřady podřízené: 1 vládě • jiné orgány kraje ministerstvům - magistráty statutárních měst (nevydávají právní předpisy) • jiné orgány statutárních měst správní úřady regiony soudržnosti mimo soustavu státní správy (nejsou právnickou osobou nejsou součástí práv. os.) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

24 Úvod do studia VS Stát území obyvatelstvo
organizace: výkon státní moci výkon správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

25 Úvod do studia VS Stát formalizace je založena na PRÁVU Moderní stát:
suverenita lidu subjekt „nejvyšší veřejné moci“ garant „jednotného právního řádu“ zajišťování ústavnosti a zákonnosti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

26 Úvod do studia VS Státní moc
legitimita: zdůvodnění práva na „moc“ legalita: dodržování zákonů (bez ohledu na jejich obsah) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

27 Úvod do studia VS Státní moc legitimní právo zasahovat
do chování jiných subjektů Veřejná moc státní moc + veřejná moc v užším smyslu - odvozené subjekty prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

28 Úvod do studia VS Suverenita státu
nezávislost výlučnost neomezenost prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

29 Úvod do studia VS Dělba moci
zákonodárná výkonná soudní prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

30 Úvod do studia VS moc výkonná: správa státní správa soukromá veřejná
samospráva prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

31 Úvod do studia VS Územní členění státu
vývoj: Stát (úděly) Země: Rakousko, Rakousko-Uhersko ČSR (r ) Kraje: historické ČSR Okresy: politické, soudní Obce: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

32 Úvod do studia VS Obce: 1848 ves: obec, městys, město, statutární město ale: obec: místní okresní krajská prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

33 Územní členění ČR (současné)
Úvod do studia VS Územní členění ČR (současné) zák. č. 36/1960 Sb. základ: okres = výčtem katastrálních obcí kraj (správní) VUSC (kraj samosprávný) region soudržnosti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

34 Úvod do studia VS Každá část území okresu náleží a) do území obce
b) do území voj. újezdu 2. Celý „katastr“ (území) obce se nachází a) v jednom okresu b) území okresu v jednom VÚSC prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

35 Úvod do studia VS ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU
ZÁKON č. 36/1960 Sb. - Zákon o územním členění státu Stanovil 76 správních okresů prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

36 Nynější územní členění státu na úrovni VÚSC:
Úvod do studia VS Nynější územní členění státu na úrovni VÚSC: správní kraje: Praha samosprávné kraje: Praha NUTS II 8 (včetně Prahy) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

37 VZTAH STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Úvod do studia VS VZTAH STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY spojený oddělený sjednocený (z pověření) (duální) (národní výbory) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

38 Duální systém (např. Slovensko do r. 2009)
Úvod do studia VS Duální systém (např. Slovensko do r. 2009) Státní správa Samospráva spojeni: na úrovni obcí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

39 Úvod do studia VS Spojený systém
Státní správa → výkon na úrovni krajů samospráva obcí prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

40 Úvod do studia VS Státní správa
centrální územní – územní členění státu prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

41 Úvod do studia VS CENTRÁLNÍ SPRÁVA
Vláda Ministerstva Další centrální úřady Další orgány státu s celostátní územní působností a) nejsou přímo řízené vládou, ale jejich činnost je vládou ovlivňována b) vztah k vládě je záměrně zrušen - je stanovena odpovědnost jiné instituci - není (zákonem) stanovena odpovědnost vůbec c) jsou podřízeny jinému OCS Zvláštní postavení: Úřad vlády ČR Státní zastupitelství prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

42 Úvod do studia VS Územní správa Územní samospráva
územní pracoviště Regiony (kraje) centrální správy Obce (města, statutární města) univerzální věcně (reálně) určené zájmová – profesní samospráva prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

43 Úvod do studia VS MINISTERSTVA ▪ financí ▪ průmyslu a obchodu
▪ zahraničních věcí ▪ pro místní rozvoj ▪ školství, mládeže a tělovýchovy ▪ zemědělství ▪ kultury ▪ obrany ▪ práce a sociálních věcí ▪ dopravy (od ) ▪ zdravotnictví ▪ životního prostředí ▪ spravedlnosti ▪ vnitra prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

44 DALŠÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
Úvod do studia VS DALŠÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ▪ Český statistický úřad ▪ Český úřad zeměměřický a katastrální ▪ Český báňský úřad ▪ Úřad průmyslového vlastnictví ▪ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ▪ Správa státních hmotných rezerv ▪ Státní úřad pro jadernou bezpečnost ▪ Komise pro cenné papíry ▪ Národní bezpečnostní úřad ▪ Energetický regulační úřad prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

45 s celostátní působností podřízené ministerstvům
Úvod do studia VS ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY s celostátní působností podřízené ministerstvům ▪ Česká obchodní a potravinářská inspekce ▪ Česká inspekce životního prostředí ▪ Česká správa sociálního zabezpečení ▪ Český úřad bezpečnosti práce ▪ Český telekomunikační úřad ▪ Česká státní inspekce ▪ Puncovní úřad ▪ Státní veterinární správa ▪ Úřad pro civilní letectví ▪ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

46 NEZÁVISLÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
Úvod do studia VS NEZÁVISLÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY ▪ Úřad pro ochranu osobních údajů ▪ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ ▪ Nejvyšší kontrolní úřad ▪ Státní zastupitelství ▪ Česká národní banka ▪ Úřad vlády prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

47 Úvod do studia VS VEŘEJNÉ SBORY
ozbrojené: Policie ČR neozbrojené: Správa požární ochrany prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

48 Úvod do studia VS ÚZEMNÍ DEKONCENTRÁTY
centrální správy ÚČEL: - výkon správní agendy věcně (předmětně) vymezen - přiblížit rozhodování k místu řešení - zvýšit odbornost (kvalifikovanost), kompetentnost výkonu státní správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

49 Úvod do studia VS NEVYŘEŠENO:
sjednocení struktury (kde je věcně účelné) sjednocení, koordinace s územními orgány se všeobecnou působnosti prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

50 VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
Úvod do studia VS VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY - Krajská velitelství (správy) v čele: ředitel – jmenován ministrem působnost: území kraje prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

51 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Úvod do studia VS STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA (vnitr. dekoncentrát) Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv Krajské veterinární správy okresní inspektoráty prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

52 Úvod do studia VS HYGIENICKÁ SPRÁVA
Ministerstvo zdravotnictví - hlavní hygienik Krajské hygienické stanice územní pracoviště (ve větších městech) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

53 Úvod do studia VS Úřady práce – působnost okres
14 úřadů – zvláštní postavení Úřad práce hl. m. Prahy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

54 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Úvod do studia VS ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa – obvodní pracoviště prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

55 Úvod do studia VS ZEMĚMĚŘIČSKÉ ORGÁNY
Český úřad zeměměřičský a katastrální Zeměměřičský úřad - katastrální úřady - katastrální inspektoráty Působnost: - k. inspektoráty – 2 až 3 kraje - k. úřady - kraj katastrální pracoviště (v místě obcí s rozšířenou působností) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

56 Úvod do studia VS FINANČNÍ SPRÁVA
Finanční ředitelství – v některých krajích Finanční úřady – okresní působnost prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

57 Úvod do studia VS CELNÍ SPRÁVA
Generální ředitelství cel Celní ředitelství ne ve všech krajích celní úřady působnost: obce s rozšířenou působností prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

58 Úvod do studia VS BÁŇSKÁ SPRÁVA
Český báňský úřad obvodní báňské úřady: 2 – 3 kraje 6 – 8 krajů území ČR prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

59 ČESKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE
Úvod do studia VS ČESKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE Inspektorát bezpečnosti práce - působnost 2 kraje Výzkumný ústav bezpečnosti práce prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

60 Úvod do studia VS OBCHODNÍ INSPEKCE
Ústřední inspektorát Územní inspektoráty – působnost: 2 kraje ALE: působnost není upravena zákonem prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

61 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
Úvod do studia VS STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Inspektoráty – 2 kraje prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

62 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Úvod do studia VS ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ústřední inspektorát (ředitelství) Oblastní inspektoráty – různé členění (10) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

63 STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
Úvod do studia VS STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Oblastní inspektoráty prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

64 Úvod do studia VS OBEC § 1 - je základním územním
§ 1 - je základním územním samosprávným společenstvím občanů prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

65 obec II. st. – pověřený úřad město
Úvod do studia VS obec městys obec II. st. – pověřený úřad město obec III. st. – rozšířená působnost statutární město prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

66 Úvod do studia VS Zastupitelstvo výbory Rada komise
Starosta (Primátor) Hejtman tajemník ředitel úřadu úřad prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

67 Úvod do studia VS OBEC § 2 - je veřejnoprávní korporací
§ 2 - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek - vystupuje v právních vztazích svým jménem – má právní subjektivitu - nese odpovědnost - pečuje o všestranný rozvoj svého území, potřeby svých občanů - chrání též veřejný zájem prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

68 Úvod do studia VS OBCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CELKEM: 6 244 obcí NEJVĚTŠÍ: 496 km², 1 161 938 obyvatel (Praha) NEJMENŠÍ: 0,42 km², 20 obyvatel (Vlkov) PRŮMĚR: 12,7 km², 1 644 obyvatel prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

69 PODÍL (%) ZASTOUPENÍ OBCÍ VE VELIKOSTNÍCH KATEGORIÍCH:
Úvod do studia VS PODÍL (%) ZASTOUPENÍ OBCÍ VE VELIKOSTNÍCH KATEGORIÍCH: DO OBYVATEL: 79,56 % 1 001 – 5 000 OBYVATEL 16,21 % 5 001 – 10 000 OBYVATEL 2,14 %  000 OBYVATEL 1,74 % 50 001 – 100 000 OBYVATEL ,27 % NAD 100 000 OBYVATEL ,08 % prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

70 VÝVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY ČESKÉ REPUBLIKY VE VYBRANÝCH LETECH
Úvod do studia VS VÝVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY ČESKÉ REPUBLIKY VE VYBRANÝCH LETECH prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

71 Úvod do studia VS KRAJ § 1 - je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu - je veřejnoprávní korporací - má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem - pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

72 Úvod do studia VS KRAJ § 2 - při výkonu samostatné a přenesené působnosti chrání veřejný zájem prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

73 Úvod do studia VS prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

74 Úvod do studia VS prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

75 Úvod do studia VS prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

76 Úvod do studia VS prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

77 ROZLOHA A POČET OBYVATEL REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Úvod do studia VS ROZLOHA A POČET OBYVATEL REGIONŮ SOUDRŽNOSTI prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

78 Úvod do studia VS prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

79 POČTY ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
Úvod do studia VS POČTY ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ (modelově k r. 2006) prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::

80 Úvod do studia VS prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.; ::


Stáhnout ppt "Úvod do studia veřejné správy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google