Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPAKOVÁNÍ PSP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPAKOVÁNÍ PSP."— Transkript prezentace:

1 OPAKOVÁNÍ PSP

2 I. A SKUPINA (s prvky) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Silně elektropozitivní
Vlastnosti: Silně elektropozitivní Měkké stříbrolesklé kovy Iontové sloučeniny Rozdíl elektronegativit > 1,7  Rozpustné ve vodě Fr – radioaktivní Vysoce reaktivní (uchování v petroleji či benzínu)

3 I. A SKUPINA (s prvky) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Li purpurově červená Na K
žlutá fialová červenofialová modře

4 II. A SKUPINA (s prvky) Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Ca cihlově červená Sr
Karmínově červená žlutozeleně

5 II. A SKUPINA (s prvky) Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra CaCO3 CaO + CO2
1) Pálení vápna CaCO CaO + CO2 2) Hašení vápna CaO+ H2O Ca(OH) kJ.mol-1 3) Tvrdnutí malty Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O 4) Vznik vodního kamene Ca(HCO3)2 + CO2 +CaCO3 + H2O CaCO CO H2O Ca(HCO3)2 rozpustný málo rozpustný KRASOVÝ JEV Odkapává na skálu, odpařuje se voda, pokles koncentrace CO2

6 IV. SKUPINA C, Si, Ge, Sn, Pb ALOTROPIE
Tuha Diamant ALOTROPIE PRVEK SE VYSKYTUJE VE VÍCE PODOBÁCH

7 V. SKUPINA N, P, As, Sb, Bi N N trojvazný
VLASTNOSTI N trojvazný N N bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu vysoká hodnota elektronegativity = H můstky HNO3 Použití při výrobě výbušnin a barviv Vystupuje jako oxidační činidlo

8 V. SKUPINA N, P, As, Sb, Bi N2O rajský plyn, uspávací prostředek NO
plyn, meziprodukt HNO3 NO2 hnědočervený plyn, vznik kyselých dešťů

9 V. SKUPINA N, P, As, Sb, Bi N2 + H2 NH3 2 3 NH3
bezbarvý plyn štiplavého zápachu, snadno zkapalnitelný vodíkové můstky použití dusičnan amonný NH4NO3 hnojivo N H2 NH3 2 3

10 V. SKUPINA N, P, As, Sb, Bi P4 + O2 P4O10 5 P4O10 + H2O H3PO4 6 4
Vlastnosti bílý = nejreaktivnější, na vzduchu samozápalný, jedovatý červený = vzniká z bílého zahříváním v inertní atmosféře, není jedovatý černý = krystalický, kovový lesk, dobře vede teplo a el. proud P O2 P4O10 5 P4O H2O H3PO4 6 4 Výskyt v přírodě: fosforit, apatit

11 V. SKUPINA N, P, As, Sb, Bi Marshova zkouška Soudní důkaz arsenu
v jeho rozp.sloučeninách. H2 ve stavu zrodu se As mění na arsan, Tep.rozkladem As, kondenzuje na chladném místě tzv. arsenové zrcátko.

12 VI. SKUPINA O, S, Se, Te, Po VÝROBA : Vlastnosti kyslíku:
nejrozšířenější prvek na Zemi, biogenní Voda viz. vodík (anomálie) Sloučeniny: Voda, oxidy, H2O2, Ozon O3 : jed. bezbarvý VÝROBA : Frakční destilace zkapalněného vzduchu

13 VI. SKUPINA O, S, Se, Te, Po Vlastnosti: Dvě alotropické modifikace
jednoklonná kosočtverečná Výskyt v přírodě FeS2 pyrit ZnS sfalerit PbS galenit

14 VI. SKUPINA Kyselina se lije do vody!!! O, S, Se, Te, Po
H2SO4: Velmi silná bezbarvá kyselina Krev průmyslu OLEUM Roztok SO3 v H2SO4 SO3 + H2O H2SO4 Prudká reakce – vznik aerosolu  SO3 v H2SO4 Kyselina se lije do vody!!!

15 VI. SKUPINA O, S, Se, Te, Po SO2:
Výrazné redukční účinky, i ox., součástí kyselých dešťů Použití : při výrobě kyseliny sírové nebo celulózy H2S: Páchne po zkažených vejcích Redukční účinky

16 VII. SKUPINA F, Cl, Br, I, At VLASTNOSTI.
Tvoří dvouatomové molekuly, mají sedm valenčních elektronů Oxidační číslo halogenidů F = pouze –I ostatní nejvyšší +VII a nejnižší –I, Br je kapalina F Leptá sklo, kazivec (fluorit) CaF2, apatit, kryolit Cl Zelenožlutý plyn, NaCl, KCl, KClO3 Chlorečnan draselný = výroba TŘASKAVIN!!!!!!!!

17 VII. SKUPINA F, Cl, Br, I, At H2 + Cl2 2HCl SLOUČENINY:
Halogenovodíky – HX (X = F, Cl, Br, I) – bezbarvé, ostře páchnoucí plyny, silné H můstky u HF Výroba: přímá syntéza (všechny HX) H Cl2 2HCl Rozpouštějí se ve vodě  HALOGENOVODÍKOVÉ KYSELINY HCl Bezbarvá těkavá kys.solná, použití k výrobě chloridů

18 VIII. SKUPINA He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
VLASTNOSTI: He = vzduch pro potápěče, plnění balónků Ne, Ar, Kr, Xe = plnění žárovek Rn = radioaktivní prvek !!!!!!!!!!!! Zaplněné orbitaly valenční vrstvy !!!!!!!!

19 PSP ELEKTRONEGATIVITA: Schopnost atomů přijímat elektrony IONIZACE
= proces, dodáním energie se odtrhne e- (či více e-) - Z elektroneutrálního atomu vznikne KATION IONIZAČNÍ ENERGIE = Nutná k odtržení elektronu, dodaná E- po odtržení se spojí s neutrální částicí = ANION ELEKTRONOVÁ AFINITA = Energie uvolněná

20 Názvosloví HALOGENIDY OXIDY SULFIDY KYSELINY SOLI

21 TEST Z OPAKOVÁNÍ PSP + názvosloví
DĚKUJI ZA POZORNOST !!! TEST Z OPAKOVÁNÍ PSP + názvosloví = !!!


Stáhnout ppt "OPAKOVÁNÍ PSP."

Podobné prezentace


Reklamy Google