Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V.A (15.) skupina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V.A (15.) skupina."— Transkript prezentace:

1 V.A (15.) skupina

2 náš pan asistent sbíral bicykly
N, P, As, Sb, Bi náš pan asistent sbíral bicykly

3 DUSÍK

4 DUSÍK výskyt: ve vzduchu 78% v tělech organismů – NaNO3 bílkoviny
chilský ledek

5 DUSÍK trojnou vazbu inertnost vlastnosti: bezbarvý plyn bez zápachu
molekula NΞN má → pevnost vazby → reaktivita ( ) vysoká elektronegativita → tvorba vodíkových můstků trojnou vazbu malá inertnost

6 DUSÍK NH4NO3 N2 2H2O výroba: zkapalněním a destilací vzduchu
příprava: tepelný rozklad dusitanu amonného NH4NO3 N2 2H2O

7 DUSÍK svařování obalů zeleným využití: výroba hnojiv inertní atmosféra
např. pro , plnění , náplň žárovek (+ Ar) v tlakových lahvích se označením svařování obalů zeleným

8 DUSÍK – sloučeniny: amoniak plyn salmiak NH3 ( ):
štiplavý dobře rozpustný ve vodě NH3 + H2O → roztok má reakci prodává se jako roztok k výrobě dusíkatých hnojiv, médium → soli; např. NH3 + HCl → (NH4)Cl chlorid amonný= , v Leclancheových článcích amoniak plyn (NH4)+ + (OH)- zásaditou 25% chladicí amonné salmiak

9 DUSÍK – sloučeniny: oxidy dusíku N2O plyn, nejedovatý, má účinky
NO plyn, vzniká oxidací NO N2O krystalická l., snadno sublimuje, vzniká oxidací NO a NO2 poslední 3 vznikají také dusíku obsaženého ve palivech, v pohonných hmotách, souhrnně , sledované škodliviny v ovzduší příčina vzniku H2O → rajský narkotizační bezbarvý hnědočervený bezbarvá spalováním fosilních NOx kyselých dešťů N2O5 2 HNO3

10 DUSÍK – sloučeniny: dusitany kyseliny středně silná kyselina, soli – ;
NaNO2 přídavná látka v  (barva, konzervace) silná kyselina, jedna z nejpoužívanějších v chem. průmyslu k výrobě oxidační činidlo (směs HNO3 + HCl v poměru je lučavka královská, rozpouští ) výroba oxidací amoniaku NH O2 → NO H2O NO O2 → NO2 NO2 + H2O → HNO3 + NO dusitany HNO2 uzeninách HNO3 výbušnin, barviv, léčiv 1:3 zlato 2 5/2 2 3 1/2 3 2

11 DUSÍK – sloučeniny: amidy (NH2)-I imidy (NH)-II nitridy N-III
azidovodík (azoimid) HN3 azidy (např. výbušný AgN3) N3-I

12 FOSFOR výskyt: jen ve sloučeninách minerály v organismech –
fosforit, apatit kosti, zuby

13 FOSFOR elementární fosfor – 3 modifikace: bílý – , uchovává se
, molekuly (tetraedr) jedovatý pozn. phosphorus = světlonoš samozápalný pod vodou P4

14 FOSFOR červený – méně reaktivní řetězce , jedovatý výroba
černý – krystalický reaktivní má charakter vede P-P-P-P… není zápalek, roznětek… nejméně kovu el. proud a teplo

15 FOSFOR - sloučeniny: P4O10 vzniká hořením fosforu → P4O10 s vodou reaguje na P4O10 + H2O → P4 + 5O2 H3PO4 6 4 H3PO4

16 FOSFOR - sloučeniny: H3PO4 důležitá kyselina v chem. průmyslu, k fosfátování ( kovů), k výrobě nápojů ( ) soli fosforečnany Ca3(PO4)2 základní surovina pro výr. fosforečných hnojiv hydrogenfosforečnany Ca(H2PO4)2 + CaSO4*2H2O dihydrogenfosforečnany polykyseliny a jejich soli: Na5P3O10 – vody, váže ionty a povrchová úprava Coca-cola (PO4)-III (HPO4)-II superfosfát (H2PO4)-I změkčovadlo Ca2+ Mg2+

17 FOSFOR - sloučeniny: PH3 fosfan bezbarvý jedovatý plyn páchne po česneku

18 ARSEN prvek i sloučeniny polokov
výskyt: minerál arsenopyrit , vzácně i ryzí jedovatý FeAsS

19 ARSEN - sloučeniny As2O3 = jed, ke konzervaci Marshova zkouška
důkaz otravy arsenem: redukce jakékoli sloučeniny As ve vzorku na ( ) rozklad na 3H2 + As (arsenové ) arsenik otrušík vycpanin AsH3 arsan zrcátko

20 ANTIMON polokov výskyt: minerál antimonit Sb2S3

21 BISMUT kov výskyt: minerál bismutin vzácně i ryzí Bi2S3
využití: k výrobě slitin ( kov) Bi2S3 nízkotajících Woodův


Stáhnout ppt "V.A (15.) skupina."

Podobné prezentace


Reklamy Google