Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. skupina 1. 15. skupina (V.A skupina) Dusíkfosforarsenantimon bismut Symbol: Mezinárodní název: Počet protonů (Z): Elektronegativita (X): Atom. Relat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. skupina 1. 15. skupina (V.A skupina) Dusíkfosforarsenantimon bismut Symbol: Mezinárodní název: Počet protonů (Z): Elektronegativita (X): Atom. Relat."— Transkript prezentace:

1 15. skupina 1

2 15. skupina (V.A skupina) Dusíkfosforarsenantimon bismut Symbol: Mezinárodní název: Počet protonů (Z): Elektronegativita (X): Atom. Relat. hmotnost (Ar): Počet valenčních elektronů: Elektronová konfigurace: Oxidační čísla -III až V -III, III, V III, (V) nekov nekov polokov polokov kov 2 Náš Pan Asistent Sbalil Biletářku

3 3 Jak prvky 15. skupiny získají stabilní konfiguraci (tzn. Konfiguraci nejbližšího vzácného plynu)? a) V kovalentních sloučeninách - vytvořením tří kovalentní vazeb b) V iontových sloučeninách – vznik iontu N 3- (nitridy) a P 3- (fosfidy) c) Tvorba více vazeb – především ve sloučeninách s O. Mohou tvořit až pět vazeb (dusík pouze čtyři) Schopnost tvořit anionty klesá s elektronegativitou. Již není tolik výhodné (jako např. u halogenidů). N 1s ↑↓ 2p ↑ ↑ ↑ 2s ↑↓ N 1s ↑↓ 2p ↓ ↓ ↓ 2s ↑↓ JednosytnáDvojsytnáTrojsytná Vysvětlit sytnost!!!

4 výskyt: a) volný: ve vzduchu (N 2 ) b) ve sloučeninách: biogenní prvek (v bílkovinách) dusičnan sodný (chilský ledek) 4 Dusík výroba:Frakční destilace zkapalněného vzduchu výskyt: 4 Dusík 4 vlastnosti:N2 je mimořádně stabilní |N≡N| - je inertní Uchovává se v ocelových lahvích označených zeleným pruhem užití:Inertní atmosféra (ochrana před kyslíkem) Výroba NH 3 a NO

5 Amoniaková fontána: http://www.youtube.com/watch?v=1C0tmLoBOoA http://www.youtube.com/watch?v=1C0tmLoBOoA Sloučeniny dusíku Amoniak (NH 3 ) = bezbarvý plyn, vodíkové vazby  dobrá rozp. NH 3 v H 2 O NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH - Amonný kation Zásaditý charakter Amoniak + kyselina  amonné sole NH 3 + HCl  NH 4 Cl (chlorid amonný) = salmiak Užití amoniaku: výroba HNO3, hnojivo, barviva… http://www.youtube.com/watch?v=pGoFzGnOZsE Oxidy dusíku (N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5) Jsou složkou průmyslových exhalací a výfukových plynů! Jsou většinou jedovaté, nepříznivé pro životní prostředí.

6 Oxid dusný Oxid dusičitý Oxid dusnatý = Rajský plyn Nejedovatý plyn Narkotizační účinky Uspávací prostředek při operacích Bezbarvý plyn (na vzduchu 2NO + O2  2NO2) Ve výfukových plynech Hnědočervený plyn Malé množství dimeru (N2O4) - bezbarvý Ve výfukových plynech Podíl na vzniku kyselých dešťů http://www.youtube.com/watch?v=ZVzrijJdl4c http://www.youtube.com/watch?v=ViMjazXdz08

7 Kyselina dusičná (HNO 3 ) Silná kyselina s výraznými oxidačními vlastnostmi. Cu (ušlech. kov) + 4 HNO 3  Cu(NO 3 ) 2 + 2 NO 2 + 2 H 2 O 4 Zn (neušlech. kov) + 10HNO 3  4 Zn(NO 3 ) 2 + 2 NH 4 NO 3 + 3 H 2 O V V IV -III ! Fe, Al, Cr… reagují pouze se zředěnou HNO 3 ( s koncentrovanou nereagují) = Pasivace kovů HNO3 oxiduje všechny kovy s výjimkou Au a některých Pt-kovů – Ty se rozpouštějí až v lučavce královské (HNO 3 :HCl = 1:3) http://www.youtube.com/watch?v=I1h7X-sTGaE Užití HNO 3 : výroba barviv, léčiv a výbušnin (TNT, trinitroglycerol) Užití některých dusičnanů (tzv. ledků): průmyslová hnojiva, např. ledek amonný, draselný, chilský, vápenatý http://www.youtube.com/watch?v=uS1FAEesF70http://www.youtube.com/watch?v=dYnVXA_CllE http://www.youtube.com/watch?v=Ys-z26dcHOM

8 Výroba HNO3 4NH 3 + O 2  4NO + 6H 2 O Dříve: Nyní: 2NO + O 2  2NO 2 2NO 2 + H 2 O  2HNO 3 + NO NO se vrací do výrobního procesu Disproporcionace – atom prvku se redukuje a zároveň se oxiduje VIVII 2NaNO 3 + H 2 SO 4  Na 2 SO 4 + 2HNO 3

9 Pouze ve sloučeninách: výskyt: 9 Fosfor Apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 X, (X = OH, F, Cl) Biogenní prvek: kosti, zuby, DNA, RNA 3 alotropické modifikace: Bílý, červený a černý fosfor. a) Bílý fosfor http://www.youtube.com/watch?v=Oke8GinWDG8 Složený z molekul P 4. Nejreaktivnější, na vzduchu nestálý. Prudce Jedovatý.

10 c) černý fosfor b) červený fosfor Obsahuje řetězce P n. Poměrně stálý, nejedovatý; Používá se k výrobě zápalek. Má vrstevnatou strukturu. Vlastnostmi připomíná spíše kovy. Nejstabilnější. Zápalky: hlavička zápalky (směs s chlorečnanem draselným a S) škrtátko (červený P, MnO 2, skelný prach)

11 Kyslíkaté sloučeniny fosforu P 4 + 3 O 2  P 4 O 6 (oxid fosforitý) P 4 O 6 + 2 O 2  P 4 O 10 (oxid fosforečný) Pevný, bílý, hygroskopický P 4 O 10 + 6 H 2 O  4 H 3 PO 4 (kyselina trihydrogenfosforečná)

12 P 4 O 6 + 6 H 2 O  4 H 3 PO 4 Kyselina trihydrogenfosforečná (triviálně kyselina fosforečná) soli dihydrogenfosforečnany hydrogenfosforečnany fosforečnany Ve vodě rozpustné jsou pouze dihydrogenfosforečnany s 1 a s 2 prvků, hydrogenfosforečnany s 1 prvků a fosforečnany s 1 prvků. Užití H 3 PO 4 : potravinářství E338, hnojiva Středně silná kyselina. Pevná krystalická látka. Nemá oxidační účinky. Většinu kovů nerozpouští (na povrchu vrstvička nerozpustných fosforečnanů) Kondenzuje za vzniku polykyselin.

13 Dusíkatá a fosforečná hnojiva Průmyslová dusíkatá hnojiva Průmyslová fosforečná hnojiva Některé dusičnany – tzv. ledky: NH 4 NO 3 KNO 3 NaNO 3 Ca(NO 3 ) 2, Kapalná dusíkatá hnojiva (různé roztoky dusičnanů a močoviny) Dusíkaté vápno Ca(CN) 2 NH 4 (SO 4 ) 2 Superfosfát Vznik z apatitů a fosforitů. Je třeba převést nerozpustný Ca 3 (PO 4 ) 2 na rozpustný Ca(H 2 PO 4 ) 2 Ca 3 (PO 4 ) 2 + 2 H 2 SO 4  Ca(H 2 PO 4 ) 2 + 2 CaSO 4


Stáhnout ppt "15. skupina 1. 15. skupina (V.A skupina) Dusíkfosforarsenantimon bismut Symbol: Mezinárodní název: Počet protonů (Z): Elektronegativita (X): Atom. Relat."

Podobné prezentace


Reklamy Google