Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adéla Benešová 1.A. •Netečené, ušlechtilé, inertní •Prvky 8.A skupiny •Neon, helium, argon, xenon, krypton, radon, ununoctium •Objevitel William Ramsay.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adéla Benešová 1.A. •Netečené, ušlechtilé, inertní •Prvky 8.A skupiny •Neon, helium, argon, xenon, krypton, radon, ununoctium •Objevitel William Ramsay."— Transkript prezentace:

1 Adéla Benešová 1.A

2 •Netečené, ušlechtilé, inertní •Prvky 8.A skupiny •Neon, helium, argon, xenon, krypton, radon, ununoctium •Objevitel William Ramsay

3 Vlastnosti •Velmi nízká reaktivita – plné obsazení valenčních elektronů •Sloučeniny tvoří Xe, Rn, Kr •Sloučeniny mají silné oxidační účinky •Tvoří jednoatomové molekuly •Plynné látky, bezbarvé, bez zápachu •Nízké teploty tání a varu (-270°C He - - 62°C Rn) – nízké Van der Waalsovy síly •Dobré vodiče

4 Helium •Značka He •Bez barvy, chuti, zápachu, plyn •Dobře vodivý, nízká teplota varu a tání •Dokáže se dostat do fullerenu a ovlivnit jeho vlastnosti •Výskyt: v horní vrstvě atmosféry, vzácně na zemi, tvoří 25% vesmírné hmoty •Získávání: ze zemního plynu frakční destilací, zahříváním minerálů – uvolní se plyny vč. He •Využití: balonky, tlakové lahve, využití supravodivosti, supratekutosti, chlazení, diagnostika magnetickou resonancí (supravodivé magnety chlazené heliem)

5 Xenon •Značka: Xe •Bez barvy, chuti, zápachu, fialově nebo bíle září, nejreaktivnější ze vzácných plynů, září modře, zeleně, fialově •Sloučeniny s fluorem, kyslíkem – nestabilní XeO 3 – velmi explozivní •Výskyt: v atmosféře, minerálních vodách •Získávání: frakční destilací kapalného vzduchu •Využití: poměr izotopů – geologické změny, výbojky na dezinfekci, focení a filmování, osvětlení, anestetikum

6 Argon •Značka Ar •Bez barvy, chuti, zápachu, vodivý, září červeně, fialově, modře, bíle •Výskyt: v zemské atmosféře •Získávání: frakční adsorpcí na aktivní uhlí •Využití: svařování kovů, výbojky, osvětlování – výbojky, žárovky

7 Neon •Značka Ne •Bez barvy, chuti, zápachu, nereaktivní, šarlatový ve výbojkách •Výskyt: v zemské atmosféře (2.po argonu) •Získávání: frakční destilací kapalného vzduchu, frakční adsorpce na aktivní uhlí •Využití: žárovky, lampy, neonové trubice – pojistky, usměrňovače napětí, náplň do laserů

8 Krypton •Značka Kr •Bez barvy, zápachu, chuti, nereaktivní, dobře rozpustný ve vodě, září zeleně nebo fialově •Sloučeniny pouze s kyslíkem a fluorem •Výskyt: v zemské atmosféře •Získávání: frakční destilací kapalného vzduchu, rozpadem uranu, frakční adsorpce na aktivní uhlí •Využití: datování hornin díky izotopům, osvětlování, plnění izolačních dvojskel

9 Radon •Značka Rn •Bez barvy, zápachu chuti, radioaktivní •Výskyt: vývěry minerálních vod •Získávání: z roztoku radnaté soli vyvařejím nebo destilací, rozpadem radia a uranu •Využití: původ a stáří hornin díky izotopům, alfa záření v lékařství – nádorová onemocnění •Zdravotní rizika: bolesti hlavy, rakovina,


Stáhnout ppt "Adéla Benešová 1.A. •Netečené, ušlechtilé, inertní •Prvky 8.A skupiny •Neon, helium, argon, xenon, krypton, radon, ununoctium •Objevitel William Ramsay."

Podobné prezentace


Reklamy Google