Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. skupina prvků prvky VIII. A skupiny vzácné plyny p6 prvky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. skupina prvků prvky VIII. A skupiny vzácné plyny p6 prvky"— Transkript prezentace:

1 18. skupina prvků prvky VIII. A skupiny vzácné plyny p6 prvky
inertní plyny netečné plyny

2

3 Historie objevu a původ názvu prvků
Rok H. Cavendish  ve své klasické práci o složení vzduchu pozoroval,že při opakovaném působení elektrických jisker na směs vzduchu a nadbytku kyslíku zůstává malý zbytek plynu,který nebyl schopen charakterizovat.  po více než 100 letech byl identifikován jako Argon

4 Rok 1868  objeveno helium, pomocí spektrální analýzy ve slunečních protuberací  je to jediný prvek, který byl zjištěn dříve mimo Zemi a pro svůj výskyt na Slunci pojmenován z řeckého helios = slunce  objev vzácných plynů: konec 19.století angličtí chemici: W. Ramsay , R. J.Rayleigh a jejich spolupracovníci

5 větší hustotu než dusík získaný rozkladem sloučenin
Rok R. J. Rayleigh  zjistil, že dusík izolovaný ze vzduchu má větší hustotu než dusík získaný rozkladem sloučenin  domníval se, že ve vzduchu musí být ještě další neobjevený plyn Rok W. Ramsay a R. J. Rayleigh  nezávisle na sobě izolovali ze vzduchu nový prvek a nazvali ho Argonem (argos = řec. netečný, lenivý)

6 Rok W. Ramsay  identifikoval helium jako plyn, který byl nalezen v uranových minerálech a původně chybně považován za dusík Rok W. Ramsay  předpokládá existenci i dalších podobných prvků a z kapalného argonu frakční destilací získal krypton (kryptos = řec. skrytý) a neon (neos = řec. nový)

7  spektrální analýzou dokázána existence
xenonu (xenos = řec. cizí) Rok E. F. Dorn  při studiu radioaktivity objevil Radon a označil ho jako radiová emanace (radius = lat. paprsek)

8 Výskyt prvků:  všechny vzácné plyny obsaženy ve vzduchu (asi 1%)  stopové množství ve vyvřelých horninách  helium v některých ložiskách zemního plynu (až 1%) druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru (76% vodík a 23% helium) vzniká při radioaktivním rozpadu prvků  radon vzniká při radioaktivním rozpadu prvků obsažen v minerálních vodách

9 Obsah prvků v atmosféře
prvek % ve vzduchu 2He helium 0, 0005 10Ne neon 0, 0018 18Ar argon 0, 93 36Kr krypton 0, 0001 54Xe xenon 0, 00001 86Rn radon 10-17

10 Charakteristika skupiny
prvek valenční elektrony 2He helium 1s2 10Ne neon [He] 2s2 2p6 18Ar argon [Ne] 3s2 3p6 36Kr krypton [Ar] 3d10 4s2 4p6 54Xe xenon [Kr] 4d10 5s2 5p6 86Rn radon [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6

11 Fyzikální vlastnosti vzácných plynů  bezbarvé, bez zápachu
 těžko zkapalnitelné (He - nejhůře zkapalnitelný plyn vůbec)  vyhledej vlastnosti tzv. supratekutého helia, které vzniká ochlazením kapalného hélia na teploty menší než 2, 18 K

12 Látkové vlastnosti prvek teplota tání,°C Teplota varu,°C
Hustota, kg m-3 He - 271 269 0, 164 Ne - 249 246 0, 828 Ar - 189 - 186 1, 64 Kr - 157 - 152 3, 44 Xe - 112 - 108 5, 42 Rn - 71 - 62 9, 16

13 Chemické vlastnosti  z elektronové konfigurace vzácných plynů vyplívá jejich inertnost  v roce 1962 N. Bartlett připravil reakcí fluoridu platinového s xenonem oranžověžlutý hexafluoroplatičnan xenonu Xe(g) + PtF6(g)  Xe [PtF6] (s)  v témže roce připraven přímou syntézou fluoru s xenonem fluoridy xenonu (XeF2, XeF4, XeF6)  He, Ne a Ar sloučeniny netvoří

14 Výroba vzácných plynů  frakční destilace kapalného vzduchu

15 Použití vzácných plynů
Helium: ■ plnění balónů a vzducholodí (je nehořlavý a lehčí než vzduch) ■ vytváření inertní atmosféry Neon: ■ neonové nápisy a osvětlení (červenooranžové) Argon: ■ plnění žárovek a fluorescenčních trubic Krypton: ■ do laserů ■ fotografických blesků ■ fluorescenčních trubic ■ stroboskopická světla

16

17 Xenon: ■ fluorescenční trubice
■ plnění některých světlometů majáků Radon: ■ α zářič v lékařství ■ inertní ochranná atmosféra při svařování hliníku nebo korozivzdorných ocelí

18 Mapa znázorňuje rozložení výskytu radonu v geologickém podloží ČR
Mapa znázorňuje rozložení výskytu radonu v geologickém podloží ČR. Tmavší zbarvení indikuje oblasti se zvýšeným obsahem Rn.

19 Radon je radioaktivní prvek, který je přítomen
v některých minerálních vodách, využívá se pro léčebné účely (Jáchymov). Významným způsobem však může i ohrožovat životní prostředí, protože uniká z některých hornin, ale i stavebních materiálů. Připravte s použitím dostupné literatury k tomuto problému referát.


Stáhnout ppt "18. skupina prvků prvky VIII. A skupiny vzácné plyny p6 prvky"

Podobné prezentace


Reklamy Google