Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. skupina prvků vzácné plyny p 6 prvky prvky VIII. A skupiny inertní plyny netečné plyny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. skupina prvků vzácné plyny p 6 prvky prvky VIII. A skupiny inertní plyny netečné plyny."— Transkript prezentace:

1 18. skupina prvků vzácné plyny p 6 prvky prvky VIII. A skupiny inertní plyny netečné plyny

2

3 Historie objevu a původ názvu prvků Rok H. Cavendish  ve své klasické práci o složení vzduchu pozoroval,že při opakovaném působení elektrických jisker na směs vzduchu a nadbytku kyslíku zůstává malý zbytek plynu,který nebyl schopen charakterizovat.  po více než 100 letech byl identifikován jako Argon

4 Rok 1868  objeveno helium, pomocí spektrální analýzy ve slunečních protuberací  je to jediný prvek, který byl zjištěn dříve mimo Zemi a pro svůj výskyt na Slunci pojmenován z řeckého helios = slunce  objev vzácných plynů: konec 19.století angličtí chemici: W. Ramsay, R. J.Rayleigh a jejich spolupracovníci

5 Rok R. J. Rayleigh  zjistil, že dusík izolovaný ze vzduchu má větší hustotu než dusík získaný rozkladem sloučenin  domníval se, že ve vzduchu musí být ještě další neobjevený plyn Rok W. Ramsay a R. J. Rayleigh  nezávisle na sobě izolovali ze vzduchu nový prvek a nazvali ho Argonem (argos = řec. netečný, lenivý)

6 Rok W. Ramsay  identifikoval helium jako plyn, který byl nalezen v uranových minerálech a původně chybně považován za dusík Rok W. Ramsay  předpokládá existenci i dalších podobných prvků a z kapalného argonu frakční destilací získal krypton (kryptos = řec. skrytý) a neon (neos = řec. nový)

7  spektrální analýzou dokázána existence xenonu (xenos = řec. cizí) Rok E. F. Dorn  při studiu radioaktivity objevil Radon a označil ho jako radiová emanace (radius = lat. paprsek)

8 Výskyt prvků:  všechny vzácné plyny obsaženy ve vzduchu (asi 1%)  stopové množství ve vyvřelých horninách  helium v některých ložiskách zemního plynu (až 1%) druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru (76% vodík a 23% helium) vzniká při radioaktivním rozpadu prvků  radon vzniká při radioaktivním rozpadu prvků obsažen v minerálních vodách

9 prvek% ve vzduchu 2 He helium 0, Ne neon 0, Ar argon 0, Kr krypton 0, Xe xenon 0, Rn radon Obsah prvků v atmosféře

10 Charakteristika skupiny prvekvalenční elektrony 2 He helium1s2 10 Ne neon[He] 2s 2 2p 6 18 Ar argon[Ne] 3s 2 3p 6 36 Kr krypton[Ar] 3d 10 4s 2 4p 6 54 Xe xenon[Kr] 4d 10 5s 2 5p 6 86 Rn radon[Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 6

11 Fyzikální vlastnosti vzácných plynů  bezbarvé, bez zápachu  těžko zkapalnitelné (He - nejhůře zkapalnitelný plyn vůbec)  vyhledej vlastnosti tzv. supratekutého helia, které vzniká ochlazením kapalného hélia na teploty menší než 2, 18 K

12 prvekteplota tání,°CTeplota varu,°CHustota, kg m -3 He , 164 Ne , 828 Ar , 64 Kr , 44 Xe , 42 Rn , 16 Látkové vlastnosti

13 Chemické vlastnosti  z elektronové konfigurace vzácných plynů vyplívá jejich inertnost  v roce 1962 N. Bartlett připravil reakcí fluoridu platinového s xenonem oranžověžlutý hexafluoroplatičnan xenonu Xe(g) + PtF 6 (g)  Xe [PtF 6 ] (s)  v témže roce připraven přímou syntézou fluoru s xenonem fluoridy xenonu (XeF 2, XeF 4, XeF 6 )  He, Ne a Ar sloučeniny netvoří

14 Výroba vzácných plynů  frakční destilace kapalného vzduchu

15 Použití vzácných plynů Helium: ■ plnění balónů a vzducholodí (je nehořlavý a lehčí než vzduch) ■ vytváření inertní atmosféry Neon: ■ neonové nápisy a osvětlení (červenooranžové) Argon: ■ plnění žárovek a fluorescenčních trubic Krypton: ■ do laserů ■ fotografických blesků ■ fluorescenčních trubic ■ stroboskopická světla

16

17 Xenon: ■ fluorescenční trubice ■ plnění některých světlometů majáků Radon: ■ α zářič v lékařství ■ inertní ochranná atmosféra při svařování hliníku nebo korozivzdorných ocelí

18 Mapa znázorňuje rozložení výskytu radonu v geologickém podloží ČR. Tmavší zbarvení indikuje oblasti se zvýšeným obsahem Rn.

19 Radon je radioaktivní prvek, který je přítomen v některých minerálních vodách, využívá se pro léčebné účely (Jáchymov). Významným způsobem však může i ohrožovat životní prostředí, protože uniká z některých hornin, ale i stavebních materiálů.  P řipravte s použitím dostupné literatury k tomuto problému referát.


Stáhnout ppt "18. skupina prvků vzácné plyny p 6 prvky prvky VIII. A skupiny inertní plyny netečné plyny."

Podobné prezentace


Reklamy Google