Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasická politická ekonomie (PE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasická politická ekonomie (PE)"— Transkript prezentace:

1 Klasická politická ekonomie (PE)

2 Co náš čeká Předchůdci – fyziokraté ve Francii, další osoby v GB Základní charakteristika klasické PE Adam Smith David Ricardo Thomas Malthus, Jean B. Say, Nassau W. Senoir, John S. Mill

3 Fyziokraté Ekonomický směr, konec 17. st. a v průběhu 18. st. Převážně Francie Ptají se co způsobuje bohatství národů? Půda – důvod: byla vzácná, ostatní VF nebyly tolik vzácné, S půdy fixní, D po půdě se posouvá vpravo nahoru, P půdy tedy vysoká Návrh zdaňovat půdu Ekonomická tabulka (autor: Francois Quesnay 1694 – 1774). První zobrazení makroekonomického koloběhu Fyz. chápou společnost jako přirozený řád, panovník jej musí respektovat

4 GB – předchůdci: William Petty (1623-87)
podporuje empirismus, nelze poznávat jen rozumem Předchůdce pracovní teorie hodnoty – hodnota zboží (V) vychází z doby nutné k produkci zboží. Cena se může odchylovat od V, pokud je zboží (g) vzácné Teorie úroku: odvozen od pozemkové renty – úrok a pozemková renta musí být stejné, pokud by byl úrok nižší, majitelé peněz kupují půdu (OPC) Daně slouží k zajištění veřejných statků

5 GB – předchůdci: Richard Cantilion (1680-1734)
Zkoumal vliv zvýšení M na P: - pokud peníze získají dělníci, P roste – množství statků je omezené a dělníci budou více spotřebovávat - pokud peníze získají obchodníci, P neroste – obchodníci investují do kapitálových statků

6 Charakteristika klasické PE
Rozvíjí se v GB a ve F v době průmyslové revoluce, druhá pol. 18. st., první pol. 19. st. Je makroekonomická, nemá mikroekonomické základy (např. chybí křivky S a D) Klíčová otázka: co způsobuje bohatství národů? Odpověď: dělba práce, specializace, teorie komparativních výhod Kritika markantelismu – boj proti omezování ZO Zkoumá tvorbu bohatství národů (tvorbu statků) a jejich rozdělování Předpokládá, že statky mají nějakou vnitřní hodnotu

7 Adam Smith (1723-90) I Morální filosof a ekonom
Díla: Teorie mravních citů, Pojednání o původu a podstatě bohatství národů (1776) Bohatství národů způsobuje dělba práce a specializace Myšlenky konkurence, stát by neměl do ekonomiky (příliš) zasahovat, ale musí stanovit pravidla hry Neviditelná ruka trhu – tím, že člověk sleduje vlastní zájem, prospívá druhým Teorie kapitálu – je nutný k bohatství, rozlišen na fixní (budovy) a oběžný Dodatečný kapitál vyvolá dodatečnou práci, kapitalisté jsou užiteční – zaměstnávají dělníky.

8 Adam Smith ( ) II Teorie hodnoty – snaha najít vnitřní (objektivní hodnotu), nezávislou na spotřebiteli Smithův paradox: proč jsou diamanty (které nejsou vlastně třeba) drahé a voda (která je nutná k životu) levné? Smith nedokázal odpovědět. Mzda je na úrovni existenčního minima (tehdy tomu tak bylo). Pokud roste D po L, může w růst.

9 David Ricardo ( ) I Makléř, obchodník, poslanec parlamentu, geolog Kniha: Zásady politické ekonomie a zdanění (1817) Zastánce volného mezinárodního obchodu – bojoval za zrušení obilních zákonů Teorie komparativních výhod (co to je viz zvláštní prezentace), i když země není v ničem nejlepší, může se zúčastnit mez. Obchodu Formuloval zákon klesajících mezních výnosů

10 David Ricardo ( ) II Teorie renty: renta přebytek P nad C roste-li poptávka po obilí, roste P obilí a roste poptávka po půdě čili roste P půdy. P půdy je vyšší než C na vypěstování potravin W je na úrovni existenčního minima, celosvětová SL je vysoká Autor pracovní teorie hodnoty – práce je jediným zdrojem V, společensky nutné náklady L tvoří V statku Vize stagnace: akumulace kapitálu ↑w → (krátkodobě) a ↑SL(dlouhodobě) → ↑D po potravinách. Při produkci potravin se uplatňuje zákon kles. MQ´, tudíž → ↓zisky. Proto doporučoval zrušit obilní zákony.

11 Thomas Malthus ( ) Malthuslův zákon (teorém, pravidlo): Populační růst (růst počtu obyvatel) je rychlejší než růst zdrojů (potravin), hrozí hlad, teorie podspotřeby, argumentoval vývojem v USA Mzdy jsou na úrovni existenčního minima: celkový objem w je dán produktivitou kapitálu, pokud roste počet L a neroste produktivita K, musí w klesat Malthusův odkaz: dojde ropa apod. – mýtus vyčerpání zdrojů

12 Jean B. Say ( ) Francouz Sayův zákon trhů – hodnota statku je dána příjmy lidí, kteří se podíleli na jeho produkci. Tito lidé si za příjmy kupují statky Na agregátní úrovni není možné, aby existovala dlouhodobě nerovnováha mezi AS a AD Může existovat strukturální nerovnováha, je vyrobeno nějaký statek, co se nedostatečně poptává. To ale vede k poklesu P statku. Say nechápe peníze jako uchovatel hodnoty a zdroj úspor. Pokud jsou peníze spořeny a nikoliv investovány, může být i po delší dobu AS > AD. Pojetí podnikatele jako objevovatele a inovátora.

13 Nassau W. Senoir ( ) Teorie kapitálu – kapitál jako produktivní faktor Úrok – odměna za vzdání se spotřeby, tj. vysvětluje nabídku volných zdrojů (úspory, S), na čem závisí. Renta jakýkoliv přebytek P nad C, tj. nejenom u půdy, renta vzniká v podmínkách monopolu (vlastnictví jedinečného VF)

14 John S. Mill ( ) Universitní profesor, autor de facto první učebnice PE (1848) Zákony výroby jsou na člověku nezávislé, zákony rozdělování (vyrobeného) jsou lidským dílem Teorie zisku: zisk se skládá z úroku (odměna za nespotřebu), podnikatelského zisku (odměna za nejistotu) Mzdy: závisí na mzdovém fondu Teorie hodnoty – částečný odstup od pracovní teorie hodnoty


Stáhnout ppt "Klasická politická ekonomie (PE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google