Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. tématický okruh: Zásoby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. tématický okruh: Zásoby"— Transkript prezentace:

1 8. tématický okruh: Zásoby
Základy účetnictví 8. tématický okruh: Zásoby

2 Vymezení zásob součást krátkodobého majetku
účtování ve třídě 1 (skupiny 11 – materiál, 12 – zásoby vlastní výroby, 13 – zboží, 19 – opravné položky k zásobám) zásobami se rozumí: aktiva držená pro prodej aktiva v procesu výroby aktiv pro prodej aktiva pro výrobu aktiv určených k prodeji dvě relativně odlišné skupiny: zásoby nakoupené od externích dodavatelů zásoby vyrobené vlastní činností

3 Členění zásob materiál (suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek) nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží

4 Účtování o zásobách při jejich pořízení
při změně stavu či změně ocenění: přírůstek počtu výrobků úbytek počtu výrobků snížení hodnoty zásob uzávěrkové operace (např. vyfakturované dodávky, které zatím nepřišly, inventarizační rozdíly, operace u evidence zásob způsobem B)

5 Evidence zásob v ČR je možné použít dva systémy:
průběžný (tzv. metoda A) – na účtech zásob se sledují pohyby zásob průběžně (kdykoliv během účetního období lze zjistit stav zásob na skladě) periodický (tzv. metoda B) – veškeré nákupy zboží vstupují okamžitě do nákladů; na konci období je nutné dopočítat relevantní údaje (konečný stav zásob a náklady) oba způsoby musejí pochopitelně vést ke stejným konečným výsledkům

6 Analytická evidence zásob
při tvorbě účetního rozvrhu účetní jednotky respektují rozvahu z hlediska struktury syntetických účtů pro další rozhodovací účely si vytvářejí analytickou evidenci k syntetickým účtům, např. dle: druhy zásob hmotně odpovědných osob místo uložení zásob potřeb řízení zásob zásoby dané do zástavy, apod.

7 Oceňování zásob nutno rozlišit, v jaké souvislosti se hovoří o ocenění zásob v zásadě existují tři okruhy problémů a oceňuje se v případě: pořízení zásob úbytku zásob k rozvahovému dni

8 Ocenění zásob při pořízení
zásoby pořizované od externích dodavatelů se oceňují pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (např. přepravné, clo, pojistné, provize, vnitropodnikové služby) zásoby vlastní výroby se oceňují vlastními náklady, které jsou tvořeny přímé (materiál, mzdy) i nepřímé náklady výroby (liší se dle charakteru výroby) ve výjimečných případech se oceňují zásoby při jejich pořízení reprodukční pořizovací cenou (bezplatné nabytí, nelze zjistit vlastní náklady, vlastní náklady jsou větší než reprodukční cena

9 Příklad 1 - zadání nákup zboží od externího dodavatele na fakturu 100
zaplaceno pojistné v hotovosti 5 zprostředkovateli zaplaceno v hotovosti 10 přeprava zboží vlastní činností – spotřeba pohonných hmot 5 aktivace vnitropodnikové služby přijetí zboží na sklad

10 Příklad 1 - řešení 131 (MD)/ 321 (D) 131 (MD)/211 (D) 501 (MD)/112 (D)
131 (MD)/622 (D) – částka 5 132 (MD)/131 (D) – částka 120

11 Příklad 2 - zadání vyskladnění materiálu na výrobu výrobků 100
nárok výrobních dělníků na mzdy 200 odpisy výrobního zařízení 200 všechny výrobky dokončeny a převedeny na sklad výrobků

12 Příklad 2 - řešení 501 (MD)/112 (D) 521 (MD)/331 (D) 551 (MD)/082 (D)
123 (D)/613 (D) – částka 500

13 Ocenění zásob při jejich úbytku
pro ocenění úbytků zásob jsou v zásadě možné dva postupy: ocenění individuální cenou – u zásob, které jsou nezaměnitelné (např. prodejce Ferrari), případně u zásob, jejichž ocenění je významné z hlediska podniku použití speciálních oceňovacích technik u zaměnitelných zásob (vážený aritmetický průměr, FIFO, LIFO – u nás zakázáno)

14 Metoda váženého průměru
úbytek zásob ze skladu se oceňuje průměrnou cenou dodávky průměrnou cenu lze zjišťovat dvěma způsoby: přepočet po každé dodávce přepočet alespoň jednou za měsíc

15 Metoda FIFO zkratka z anglické First In, First Out
pro potřeby účetnictví se jako první vyskladňuje dodávka, která byla jako první pořízena

16 Příklad 3 - zadání Dodatečné otázky:
nákup 300 ks zboží po 30 Kč (dopravu zajistil dodavatel zdarma) na fakturu příjemka zboží na sklad nákup 200 ks zboží po 20 Kč na fakturu za dopravu zaplaceno Kč přijetí zboží na sklad prodej 100 ks zboží v hotovosti za Kč vyskladnění prodaného zboží – úbytek oceňte metodou váženého průměru nákup a přijetí zboží na sklad 100 ks po 25 Kč (na fakturu) Dodatečné otázky: jaká je průměrná cena zboží po posledním nákupu? kolik by činil úbytek zboží v operaci 7 v případě metody FIFO?

17 Příklad 3 - řešení 131 (MD)/321 (D) – částka 9 000 Kč
Odpovědi na otázky: 27,40 Kč/ks v případě metody FIFO by náklad prodaného zboží byl Kč

18 Účtování o úbytku materiálu a výrobků
pokud se vyskladňuje materiál, potom se použije účetní zápis: 501 (MD)/112 (D) pokud se prodávají výrobky, tak se nejprve zaúčtuje výnos z prodeje: 311 (MD)/601 (D) u prodeje na fakturu, resp. 211 (MD)/601 (D) u prodeje v hotovosti a poté se zaúčtuje vyskladnění výrobků ze skladu zápisem: 613 (MD)/123 (D)

19 Ocenění k datu účetní závěrky
zákon o účetnictví předepisuje účetním jednotkám povinnost prozkoumat, zda účetní hodnota zásob není vyšší než jejich tržní hodnota (prodejní cena – náklady prodeje) pokud je účetní hodnota zásob vyšší než čistá realizační cena, pak účetní jednotka musí vytvořit opravnou položku k zásobám účetní zápis: 559 (MD)/19x (D) pokud pomine důvod snížení hodnoty zásob, účetní jednotka opravnou položku zruší (opačným zápisem), avšak maximálně do výše původně vytvořené opravné položky opravná položka se též ruší v případě prodeje zásob


Stáhnout ppt "8. tématický okruh: Zásoby"

Podobné prezentace


Reklamy Google