Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování zásob účtová tř. 1. Definice zásoby Oběžný majetek – v podniku je do 1 roku Časem se spotřebovává, mění svoji podobu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování zásob účtová tř. 1. Definice zásoby Oběžný majetek – v podniku je do 1 roku Časem se spotřebovává, mění svoji podobu."— Transkript prezentace:

1 Účtování zásob účtová tř. 1

2 Definice zásoby Oběžný majetek – v podniku je do 1 roku Časem se spotřebovává, mění svoji podobu

3 Dělení zásob Účtová skupina č.11 – MATERIÁL Účtová skupina č. 12 – ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Účtová skupina č. 13 – ZBOŽÍ

4 * materiál Surovina/Základní materiál Náhradní díly Pomocný materiál Provozovací látky Obaly Drobný hmotný majetek/nehmotný

5 * zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba= nehotový produkt, nedá se prodat Polotovar = nehotový produkt, dá se prodat Výrobek = hotový produkt

6 * zboží Věci movité a nemovité nakoupené účelem dalšího prodeje Vlastní výrobek, umístněný a prodávaný přes podnikovou prodejnu

7 Operativní evidence

8 Ocenění zásob při příjmu Pořizovací cena Reprodukční cena Ve výši vlastních nákladů

9 * pořizovací cena Používá se u nakoupených zásob Stanoví se jako fakturovaná cena + vedlejší pořizovací náklady (VPN) ANO – patří do VPNNE – nepatří do VPN Doprava zásobyÚrok z úvěru CloKurzovní rozdíl Provize / zprostředkováníSmluvní pokuta Pojistné při přepravěJiné sankce ze smluvních vztahů

10 * reprodukční cena Používá se u zásob získaných darem, vkladem z osobního vlastnictví, nálezem Cenu stanoví soudní znalec

11 * ve výši vlastních nákladů Používá se u zásob vyrobených vlastní činností Počítá se pomocí kalkulačního vzorce – Z plánované kalkulace (THN) – Z výsledné kalkulace (skutečné náklady z UCE „5“)

12 Ocenění při výdeji FIFO LIFO – zakázané Vážený aritmetický průměr – průměrná cena Pevná cena (s výpočtem odchylky)

13 Vyřeš příklad Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – P RACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 1 – P ŘÍKLAD 2 – P ŘÍKLAD 3 – P ŘÍKLAD 4

14 Způsoby účtování Způsob A - komplikovanější ale přesnější Způsob B – jednodušší ale méně přesný

15 * způsob A Pořízení zásoby – 111, 131, 12x Uskladnění zásoby – 112,132 Do spotřeby se zásoba účtuje v okamžiku skutečného spotřebovávání – 501, 504 Lze účtovat pomocí sběrných dokladů, tj. souhrnně 1x za měsíc

16 * způsob B Musíme vést velmi přesnou operativní evidenci Pořízení zásob se účtuje přímo do spotřeby - 501, 504 Příjemky a výdejky se neúčtují! V rámci uzávěrkových operací (k 31.12) se účtují počáteční a konečné stavy

17 Účtování materiálu Způsob A

18 Základní účtování

19 Vyřeš příklad U ČEBNICE – O PAKOVACÍ PŘÍKLAD Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 5 – P ŘÍKLAD 6 – P ŘÍKLAD 7 – P ŘÍKLAD 8

20 Dovoz zásob ze zahraničí – z EU clo se nevyměřuje (není JSD) DPH si počítá účetní jednotka sama Hodnota DPH = cena zásoby krát sazba DPH Daňová povinnost vzniká dnem přechodu zásoby přes hranice 349/343 Nárok na odpočet vzniká dnem přijetí daňového dokladu od dodavatele 343/349

21 Dovoz zásob ze zahraničí – mimo EU clo se vyměřuje (celní úřad zašle JSD) 111/379 DPH si počítá účetní jednotka sama Hodnota DPH = (cena zásoby + hodnota cla) krát sazba DPH Daňová povinnost vzniká dnem přechodu zásoby přes hranice 349/343 Nárok na odpočet vzniká dnem přijetí daňového dokladu od dodavatele 343/349

22 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 2.2. – Ú LOHA 2.3. Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 9 – P ŘÍKLAD 10 – P ŘÍKLAD 11

23 Reklamace zásob probíhá na základě reklamačního protokolu v případě dodání špatného druhu zásoby, nesprávně dodaného množství, jiného druhu zásoby, jiné velikosti, jakosti Způsoby řešení reklamace – náhodná dodávka – vystavení dobropisu – reklamace není uznána

24

25 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 2.5 Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 12

26 Prodej materiálu Výdejka – výdej prodaného materiálu542/112 FAV – prodej materiálu311/642 311/343

27 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 2.6 Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 13

28 Vlastní výroba materiálu P – materiál vyrobený vl. činností přijat na sklad 112/621

29 Darování materiálu Přijatý dar P – příjem darovaného materiál na sklad 112/413 Poskytnutý dar V – výdej darovaného materiálu ze skladu 543/112 VÚD – doklad o použití – DPH z darov. materiálu 543/343

30 Vyřeš příklad Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 14

31 Nákup zásoby na zálohu

32 Vyřeš příklad Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 15 – P ŘÍKLAD 16

33 Inventarizace zásob Způsob inventarizace – fyzický Četnost inventarizace – 1x ročně Inventarizační rozdíly – Kvantitativní = nesouhlasí množství – Kvalitativní = nesouhlasí ocenění

34 Kvantitativní inventarizační rozdíly

35 Kvalitativní inventarizační rozdíly Dočasné snížení ocenění zásob zjištěné při inventarizaci – OPRAVNÁ POLOŽKA Trvalé snížení ocenění - ŠKODA

36 Vyřeš příklad UČEBNICE – Ú LOHA 2.7. – Ú LOHA 2.8.

37 Vyřeš příklad Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 17 – P ŘÍKLAD 18 – P ŘÍKLAD 19 – P ŘÍKLAD 20 – P ŘÍKLAD 21

38 Uzávěrkové operace Řešení účtu 111 (KS musí být nulový) – Mám příjemku, nemám fakturu = nevyfakturované dodávky – Nemám příjemku, mám fakturu = materiál na cestě

39 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 2.9. Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 22 – P ŘÍKLAD 23

40 Zopakuj si Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 24 – P ŘÍKLAD 25 – P ŘÍKLAD 26 – P ŘÍKLAD 27 – P ŘÍKLAD 28

41 Účtování materiálu Způsob B

42 Nakupované zásoby – způsob B

43 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 2.10. Ú ČTOVÁNÍ MATERIÁLU – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 29

44 Zvláštní případy účtování

45 Účtování zboží Způsob A + způsob B

46 Jiná zásoba = jiné účty Ale stejný princip účtování materiálzboží 111 – pořízení materiálu131 – pořízení zboží 112 – materiál na skladě132 – zboží na skladě 542 – prodaný materiál504 – prodané zboží 642 – tržby z prodeje materiálu604 – tržby za zboží 119 – materiál na cestě139 – zboží na cestě 151 – poskytnuté zálohy na materiál153 – poskytnuté zálohy na zboží 191 – opravná položka k materiálu196 – opravná položka ze zboží

47 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 2.11. Ú ČTOVÁNÍ Z BOŽÍ – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 1 – P ŘÍKLAD 2 – P ŘÍKLAD 3 – P ŘÍKLAD 4 – P ŘÍKLAD 5 – P ŘÍKLAD 6 – P ŘÍKLAD 7

48 Předání vlastních výrobků do podnikových prodejen Vlastní výrobek v podnikové prodejně = ZBOŽÍ P – příjem výrobků na sklad123/613 V – výdej výrobků ze skladu613/123 P – příjem výrobků v podnikové prodejně = zboží 132/621 V – výdej výrobků z podnikové prodejny = zboží 504/132

49 Vyřeš příklad Ú ČTOVÁNÍ Z BOŽÍ – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 8 – P ŘÍKLAD 9

50 Účtování zásob vlastní výroby

51 Zásoby vlastní výroby – způsob A

52 Zásoby vlastní výroby – způsob B

53 Vyřeš příklad U ČEBNICE – O PAKOVACÍ ÚLOHA – Ú LOHA 2.13. – Ú LOHA 2.14. Ú ČTOVÁNÍ VLASTNÍ VÝROBA – PRACOVNÍ SEŠIT – P ŘÍKLAD 1 – P ŘÍKLAD 2 – P ŘÍKLAD 3 – P ŘÍKLAD 4 – P ŘÍKLAD 5 – P ŘÍKLAD 6 – P ŘÍKLAD 7

54 Zopakuj si S BÍRKA PŘÍKLADŮ K UČEBNICI ÚČETNICTVÍ – P ŘÍKLAD 2.2. – P ŘÍKLAD 2.3. – P ŘÍKLAD 2.4. – P ŘÍKLAD 2.5. – P ŘÍKLAD 2.6.

55 Zopakuj si M ATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ – P ŘÍKLAD 6. – P ŘÍKLAD 7. S BÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z ÚČETNICTVÍ – Ú LOHA 1.1. – Ú LOHA 1.2. – Ú LOHA 1.3. – Ú LOHA 1.4. – Ú LOHA 1.5. – Ú LOHA 1.6. – Ú LOHA 1.7.


Stáhnout ppt "Účtování zásob účtová tř. 1. Definice zásoby Oběžný majetek – v podniku je do 1 roku Časem se spotřebovává, mění svoji podobu."

Podobné prezentace


Reklamy Google