Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ocenění Cenných papírů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ocenění Cenných papírů"— Transkript prezentace:

1 Ocenění Cenných papírů

2 V tomto bloku se naučíme:
Ocenit Dluhopis – jde o dlužný cenný papír. Nezakládá právo účasti na řízení a zisku společnosti. Ocenit Akcii – jde o majetkový cenný papír. Zakládá právo účasti na řízení a zisku (dividenda) společnosti.

3 Je třeba si uvědomit !!!!! Výnos dluhopisu je společností garantován, společnost se zavázala pravidelně vyplácet kupóny.Je naším dlužníkem,mi jejím věřitelem. Při splatnosti dluhopisu ( maturitě) nám je vyplacena jeho nominální hodnota. Výnosem z akcií jsou dividendy. Ty ovšem nemusí být pravidelně vypláceny(záleží na rozhodnutí akcionářů na valné hromadě).Akcie jsou velmi často nakupovány pouze ze spekulativních důvodů – očekáváme růst ceny akcie a snažíme se dosáhnout výnosu z rozdílu prodejní a nákupní ceny akcie, nebo naopak (short obchody). Ze všeho plyne – akcie je zpravidla rizikovější cenný papír. Požadujeme tedy u ní vyšší výnos. STUDENTÍCI POCHOPILI JSTE ???  Pokud ne zkuste se vrátit a popřemýšlejte ještě jednou.

4 Dh = Σ C /(1+i)n + Pd/(1+i)N
Ocenění dluhopisu: Cenu dluhopisu stanovíme jako současnou hodnotu všech budoucích výnosů – pak tedy: Dh = Σ C /(1+i)n + Pd/(1+i)N Kde: Dh…….je hodnota dluhopisu C …………. Je pravidelně vyplácený kupon i …………...je požadovaná výnosová míra Pd ………….. Je nominální hodnota dluhopisu n …………… rok trvání dluhopisu N …………… doba splatnosti dluhopisu (dospělost)

5 Př.1: Určete hodnotu dluhopisu jehož nominální hodnota je Kč, vyplácen je pravidelný roční kupon ve výši 5 % a jeho doba splatnosti je deset let. Požadovaná výnosová míra je 4%. Koupily byste tento dluhopis, pokud by na trhu byla jeho hodnota Kč ?

6 Ocenění akcie: Na cenu akcie je možné hledět z mnoha úhlů.
Nejčastěji je hodnota akcie stanovena jako současná hodnota očekávaných dividend a prodejní ceny akcie. Je nutné mít na paměti, že výši budoucích dividend nelze garantovat, stejně tak budoucí prodejní hodnotu akcie.Cenu akcie pak stanovíme: Ah = Σ Dn /(1+i)n + Pp/(1+i)N Kde: Ah…….je hodnota akcie D …………. Výše dividendy v roce n i …………...je požadovaná výnosová míra Pd ………….. Je prodejní cena akcie n …………… rok držení akcie N ………… rok v němž akcie byla prodána U akcie, kterou investor kupuje jako tzv.dividendový titul (ivestor očekává pravidelné vyplácení dívidend) a pokud předpokládáme konstantní výši dividendy,po nekonečně dlouhou dobu (uvažujme období delší jak 80 let) – pak cenu akcie určíme z jednoduchého vztahu pro věčnou rentu: Ah = D/i.

7 Př.2: Určete hodnotu akcie, která vynáší pravidelnou dividendu ve výši 120 Kč, požadovaná výnosová míra je 7 %.Vyplatí se dnes tuto akcii koupit na trhu za Kč ?

8 Tento vzorec se nazývá tzv.Gordonův vzorec.
Pokud ovšem očekáváme také růst výše vyplácených dividend (tempo růstu dividendy – g), pak lze náš vzorec ještě upravit: Ah = D/(i – g) Tento vzorec se nazývá tzv.Gordonův vzorec. Pouze dodáme, že tempo růstu lze odvodit jako g = (1 –B) x ROE. Kde: B…….. je výplatní poměr ROE ……..je výnosnost vlastního kapitálu (počítána jako podíl čistého zisku a vlastního jmění)

9 Př.3: Vlastní jmění společnosti je 40 mil. Kč. Zisk společnosti ze rok 2004 byl 160 mil. Kč a společnost vyplatila na každou akcii dividendu ve výši 25 Kč. Počet vydaných akcií je Určete cenu akcie pokud požadujete výnosnost 8 %.

10 Na organizovaných trzích cenných papírů – na burzách- se setkáte jako investoři či spekulanti i s celou řadou jiných pojmů, termínů či chcete-li výpočtů a vzorců. Mnohé z nich Vás naučíme v navazujících povinných či výběrových kurzech Vašeho studia. Můžete se těšit např. na pojmy a ukazatele - kurz akcie a obligace, P/E, výnosnost akcie a dluhopisu, technická,fundamentální a psychologická analýza akcie atd.


Stáhnout ppt "Ocenění Cenných papírů"

Podobné prezentace


Reklamy Google