Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dluhopis – popelka, které málokdo rozumí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dluhopis – popelka, které málokdo rozumí"— Transkript prezentace:

1 Dluhopis – popelka, které málokdo rozumí
Odborný seminář vázaného zástupce pro službu přijímání a předávání pokynů Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/14 Praha 1 1 tel: fax: web: 1 1

2 DLUHOPISY - CO JE TO DLUHOPIS?
Definice: Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vypůjčovatele) splatit jeho majiteli (investorovi) k datu splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou (nominální) hodnotu a v pravidelných (ročních, půlročních či čtvrtletních) intervalech vyplácet úrokový kupón. 237/2008 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje a) způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona, b) pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a c) pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona. (2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel a) zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky. Ekonomická podstata: Vydáním (prodejem) dluhopisů si emitent vypůjčuje peníze od investorů, kteří nákupem dluhopisů ukládají dočasně volné prostředky. Emitent je povinen platit investorům pravidelně úroky a v době splatnosti peníze investorům vrátit. 2

3 DLUHOPISY - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Emitent: Jmenovitá hodnota: Doba splatnosti: Kupon: Frekvence: Kupní cena: osoba, která vydala dluhopis (dlužník) částka, kterou se emitent zavázal splatit k datu splatnosti majiteli dluhopisu (investorovi) počet let do dne splatnosti dluhopisu úroková platba, kterou je emitent povinen investorům platit v pravidelných intervalech pevná úroková sazba plovoucí úroková sazba (vázaná na referenční úrokovou sazbu nebo index - např. spotřebitelských cen) nulový kupon (výnos dán rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a kupní cenou) kolikrát ročně je kupon vyplácen cena za kterou investor dluhopis kupuje (v % jmenovité hodnoty), emisní cena = cena vydání stát, banka 10 let 5% p.a. 6M PRIBOR + 0,5 % p.a. ročně, pololetně 101% 237/2008 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje a) způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona, b) pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a c) pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona. (2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel a) zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky. 3

4 DLUHOPISY kdo vydává dluhopisy (druhy dluhopisů):
vláda (státní dluhopisy – různě kvalitní ...) nadnárodní organizace (např.: EBRD, IBRD, …) města a obce (městské či municipální dluhopisy) banky (bankovní dluhopisy a hypotéční zástavní listy) podniky (podnikové či korporátní dluhopisy; zvláštní kategorie jsou dluhopisy spekulativního stupně – high yield neboli junk bonds) co nás u dluhopisu zajímá: doba splatnosti a durace (čím delší doba splatnosti, tím rizikovější dluhopis z pohledu úrokového rizika) výnos do splatnosti rating (čím nižší rating, tím rizikovější dluhopis) 237/2008 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje a) způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona, b) pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a c) pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona. (2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel a) zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky. 4

5 DLUHOPISY Durace vs. doba do splatnosti 237/2008
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje a) způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona, b) pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a c) pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona. (2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel a) zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky. 5

6 DLUHOPISY - CENA A VÝNOS DO DOBY SPLATNOSTI
jmenovitá hodnota plus všechny budoucí kupony mínus kupní cena … převedeno na roční výnos (to je závislé na průměrné době splatnosti všech splátek) cena dluhopisu   výnos do splatnosti  cena dluhopisu   výnos do splatnosti  cena < jmenovitá hodnota  výnos > kupon cena = jmenovitá hodnota  výnos = kupon cena > jmenovitá hodnota  výnos < kupon Výnos do doby splatnosti: YTM “Yield to maturity” Vztah mezi cenou a výnosem do splatnosti: Vztah mezi kuponem, cenou a výnosem: 6

7 DLUHOPISY  cena za jistinu = cca 99%
z různých příčin dojde ke změně požadovaného výnosu do splatnosti dluhopisů (např. z důvodu změny úrokových sazeb) roční úrokové sazby  o 1%  požadovaný výnos ročního dluhopisu  o 1% - např. z 3% na 4 % kupon = 3% výnos do splatnosti = 3% cena za jistinu = 100% jednoletý dluhopis cena jistiny při splatnosti = 100% kupon je fixní = 3% výnos do splatnosti chci = 4%  cena za jistinu = cca 99% výnos 4% získám jako: % kupon + 1% zisk z jistiny 237/2008 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje a) způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona, b) pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a c) pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona. (2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel a) zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky. Jak bude reagovat cena dluhopisu se splatností 10 let? 7

8 DLUHOPISY-VÝNOS DO SPLATNOSTI
237/2008 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje a) způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona, b) pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a c) pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona. (2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel a) zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky. 8

9 DLUHOPISY- VÝNOS DO SPLATNOSTI
237/2008 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje a) způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona, b) pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a c) pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona. (2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel a) zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky. 9

10 DLUHOPISY- VÝNOSOVÁ KŘIVKA
237/2008 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje a) způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona, b) pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a c) pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona. (2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel a) zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky. 10

11 Institucionální investoři:
DLUHOPISY - PRIMÁRNÍ TRH Volné peníze: občané města a obce nadace státní fondy podniky Institucionální investoři: podílové fondy banky pojišťovny penzijní fondy stavební spořitelny Emitenti: vláda (státní dluhopisy) nadnárodní fin. instituce (např.: EBRD, IBRD, EIB,…) města a obce (městské či municipální dluhopisy) banky (bankovní dluhopisy a hypotéční zástavní listy) podniky (podnikové či korporativní dluhopisy) dluhopisy obchodní ci s cennými papíry peníze peníze p e n í z e d l u h o p i s y 11

12 DLUHOPISY - PRIMÁRNÍ TRH
12

13 DLUHOPISY - PRIMÁRNÍ TRH
13

14 DLUHOPISY - SEKUNDÁRNÍ TRH
obchodníci s cennými papíry Investoři (nakupující): institucionální (podílové fondy, banky, pojišťovny, penzijní fondy, stavební spořitelny) individuální (občané, obce, nadace, státní fondy, podniky) Majitelé dluhopisů (prodávající investoři): institucionální (podílové fondy, banky, pojišťovny, penzijní fondy, stavební spořitelny) individuální (občané, obce, nadace, státní fondy, podniky) p e n í z e d l u h o p i s y peníze dluhopisy Vypořádací centra: burzy, centrální registry 14

15 DLUHOPISY – SEKUNDÁRNÍ TRH – STÁTNÍ DLUHOPISY
15

16 DLUHOPISY – SEKUNDÁRNÍ TRH
16

17 DLUHOPISY – JAK DO NICH INVESTOVAT?
Na přímo atraktivita možnosti nákupu pevného YTM možnost využití vysoké finanční páky (sell-buy, REPO atd.) obvykle velmi vysoká nominální hodnota jednoho kusu přístup většinou přes mezibankovní trh pozor na specifický daňový režim (FO a PO) Prostřednictvím podílových fondů diverzifikace kreditního rizika dostupné od malých částek příznivější daňový režim nemožnost „nakoupit“ pevný výnos do splatnosti Certifikáty, futures atd. spíše spekulace na tvar výnosové křivky 17

18 DLUHOPISY – FONDY 18

19 DLUHOPISY – RIZIKA & VÝNOSOVÝ POTENCIÁL
Specifické typy rizik úrokové kreditní požadovaný YTM= bezriziková IR+kreditní marže Jak odhadovat výnosový potenciál? Odhad budoucího tvaru a pohybu výnosové křivky Odhad vývoje ceny rizika Další faktory jako např. likvidita 19

20 DLUHOPISY – AKTUÁLNÍ TRŽNÍ VÝHLED
Za uplynulý rok a půl celosvětově významně poklesly úrokové sazby.... Významný přebytek likvidity způsobený zavalením trhů penězi z veřejných zdrojů Nechuť investorů nakupovat rizikovější aktiva 20

21 DLUHOPISY – AKTUÁLNÍ TRŽNÍ VÝHLED
... I rizikové marže 21

22 DLUHOPISY – AKTUÁLNÍ TRŽNÍ VÝHLED
V Čechách tomu nebylo jinak .... Dluhopisům se velmi dařilo 22

23 DLUHOPISY – AKTUÁLNÍ TRŽNÍ VÝHLED
V Čechách tomu nebylo jinak .... Dluhopisům se velmi dařilo 23

24 DLUHOPISY – AKTUÁLNÍ TRŽNÍ VÝHLED
Co dál v ČR? Úroky už nemají kam klesat Otázkou zůstává jen kdy a jakým tempem budou růst Předpokládáme postupný růst REPO sazby ČNB v příštím roce Měla by i postupně růst strmost výnosové křivky- budou měnit očekávání 24


Stáhnout ppt "Dluhopis – popelka, které málokdo rozumí"

Podobné prezentace


Reklamy Google