Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Hercik Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci DOPRAVNÍ POLITIKA A DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Hercik Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci DOPRAVNÍ POLITIKA A DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Jan Hercik Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci DOPRAVNÍ POLITIKA A DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ

2 Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007–2013, EU 2001–2010) vytváří se v souvislosti s vnitrostátními (politické, strategické, ekonomické ad.) zájmy a závazky, ale i zájmy a závazky mezinárodními dopravní politiky jednotlivých zájmů se tak více či méně liší v případě ČR a dalších členských států EU patří mezi nejdůležitější závazky (nejen v oblasti dopravy) ty k Evropské unii = při rámcové tvorbě národních dopravních politik brán ohled na evropskou dopravní politiku (dopravní politika EU však není pro členské státy závazná); stejně tak regionální dopravních koncepcí musí vycházet s politiky státní

3 Dopravní koncepce měst (pouze velká města) Dopravní koncepce krajů Krajský úřad - Odbor dopravynapř. Koncepce dopravy Středočeského kraje Dopravní politika České republiky Ministerstvo dopravy ČR Dopravní politika České republiky pro léta 2005- 2013 Dopravní politika Evropské unie Evropská komise - Komisař pro dopravu Bílá kniha "Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout"

4 komisař pro dopravu od 2010 do 2014 Sim Kallas (Estonec) vytváří celkové koncepční dokumenty a jednotlivé směrnice předkládané Radě EU, resp. Evropskému parlamentu cílem je vytvoření udržitelného dopravního systému Evropská dopravní politika

5 obecné zásady: revitalizace železnic zlepšení kvality v sektoru silniční dopravy podpora námořní dopravy a vnitrozemské vodní dopravy dosažení rovnováhy mezi růstem letecké dopravy a ochranou životního prostředí přenesení intermodality do praxe budování transevropské dopravní sítě zlepšení bezpečnosti silniční dopravy přijetí politiky na efektivní výběr poplatků za dopravu respektování práv a povinností uživatelů rozvoj vysoce kvalitní městské dopravy orientování výzkumu a technologie na potřeby čisté a efektivní dopravy zvládnutí vlivů globalizace vývoj střednědobých a dlouhodobých environmentálních cílů pro udržitelný dopravní systém Cíle evropské dopravní politiky (dle „WP“)

6 Co bude po roce 2010? platnost dosavadní Bílé knihy končí v roce 2010 jedním z prvních dokumentů, které by měly směřovat k nové Bílé knize je např. „A sustainable future for transport“ (2009)

7 Projekt TEN-T jedná se o vytvoření moderní integrované a intermodální páteřní evropské dopravní sítě do této sítě jsou zahrnuty vysokorychlostní tratě, nejdůležitější dálnice, spojení kabotážní námořní dopravy a některé úseky vnitrozemské plavby cíle: zlepšení kvality dopravní infrastruktury odstranění „úzkých“ míst vedoucích k možným kongescím přispět k lepšímu propojení všech států EU a tím zmenšení negativních vlivů perifernosti některých oblastí se špatnou dopravní polohou druhotně pak zvýšení životní úrovně občanů, růst hospodářství a konkurenceschopnosti EU

8

9 Dopravní politika ČR (pro léta 2005–2013) tvůrcem je Ministerstvo dopravy ČR; schvaluje vláda vychází z aktuálních potřeb a prognóz vývoje ČR je zde uplatňován princip subsidiarity (ohled na vzájemné provázání jednotlivých úrovní dopravního procesu) nutně bere ohled na mezinárodní závazky ČR, národní i evropskou legislativu z čeho přímo DP ČR vychází?  Bílá kniha EU  Dopravní politika ČR z roku 1998  SWOT analýza zpracovaná MDČR v roce 2002  Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004) dopravní problematika je rozebírána i v jiných strategických dokumentech: např. Politika územního rozvoje ČR (2006) ad.


Stáhnout ppt "Jan Hercik Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci DOPRAVNÍ POLITIKA A DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google