Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářská diplomová práce FSS MU Brno 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářská diplomová práce FSS MU Brno 2007"— Transkript prezentace:

1 Strategie seznamování a volba životního partnera osob v mladší dospělosti
Bakalářská diplomová práce FSS MU Brno 2007 Vypracoval: Rostislav Novotný Vedoucí práce: PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

2 Zadání práce Cíl práce: Zjistit, jak se lidé ve věku kolem 30-ti let seznamují - s úmyslem vytvořit partnerský vztah směřující k založení rodiny. Teoretická část: Definice pojmů a konceptů (mj. koncept atraktivity, hledání partnera a seznamování se s ním) Porovnání odlišností v dostupných zdrojích Seznámení s výsledky doposud provedených výzkumů Výzkumná část: Osoby v mladší dospělosti, které hledají partnera případně i na ty, kteří už byli v tomto hledání úspěšní. Koncept atraktivity (Kdo je pro nás atraktivní? A pro koho si myslíme, že jsme atraktivní my?), Způsoby seznamování Případné strategie chování při seznamování Výzkumná metoda: kvalitativní výzkumný projekt Sběr dat: polostrukturovaný rozhovor Očekávané výsledky práce: Model seznamování se zaměřením na rozdíly mezi ženami a muži Popis proměnných, které v hrají důležitou roli při seznamování Návrh hypotéz (k ověření pro případné další výzkumy)

3 Teoretická část - struktura
Mezilidské (interpersonální) vztahy Afiliace Osobní vztahy Interpersonální přitažlivost Láska Období mladší dospělosti Seznamování Poznávání člověka člověkem Výběr partnera – náhoda nebo cílená volba? Modely strategií seznamování optikou sociální psychologie Modely strategií seznamování optikou evoluční psychologie

4 Teoretická část - úskalí
Nejednoznačné definice pojmů v dostupné literatuře (seznamování, volba/výběr partnera, taktika, strategie)

5 Výzkumná část - struktura
Předmět a cíle výzkumu Použité teoretické koncepty a východiska Výzkumná metoda Volba kvalitativního přístupu Způsob výběru výzkumného vzorku Technika sběru dat Způsob zpracování dat a jejich analýza Výsledky Proměnné vstupující do procesu seznamování Proces seznamování Návrhy hypotéz a oblastí výzkumů Diskuse

6 Výzkum - očekávané výsledky
Popis proměnných a jejich hodnot vstupujících do procesu seznamování Návrh modelu procesu seznamování se zaměřením na rozdíly mezi ženami a muži Návrhy hypotéz v případě, že to výsledky výzkumné části dovolí, případně oblastí pro budoucí výzkumy Doporučení pro případné budoucí výzkumy v oblasti seznamování

7 Výzkumná metoda Kvalitativní přístup
Výběr výzkumného vzorku: metoda sněhové koule Sběr dat: polostrukturovaný rozhovor Zpracování dat: pomocí software ATLAS.ti Analýza dat: metoda zakotvené teorie → narativní konstrukce rozhovorů

8 Software ATLAS.ti

9 Výzkumný vzorek Respondent Věk Pohlaví Vzdělání Stav Alena 27 ♀ SŠ
Sama Vašek 28 Student VŠ Partnerský vztah Eva 26 Petra 34 Robert 31 Sám Jana 25 Mirka 33 Jirka Markéta Barbora 35 Láďa

10 Výsledky I. - Proměnné vstupující do procesu seznamování
Pohlaví Hodnoty proměnné Motivace utváření partnerského vztahu Ženy Biologické hodiny, potřeba intimity a podpory, Muži Touha po klidném zázemí Atraktivita partnerky/partnera Respekt, tolerance, spolehlivost, smysl pro humor Fyzická atraktivita, schopnost být dobrou matkou, samostatnost, přizpůsobivost Shoda v zájmech, postojích a názorech Ženy i muži Rozdílnost zájmů (→ obohacení) Shoda v životních postojích a hodnotách Předchozí zkušenosti Vliv na preference v oblasti atraktivity, očekávání od partnerského vztahu, výjimečně snižování laťky

11 Výsledky II. - Model procesu seznamování

12 Výsledky III. - Vědomé seznamovací strategie respondentů výzkumu
Znalost partnera před prvním krokem Barbora Častější kontakt, předstírání nezájmu Vždy Mirka Pozvání na společnou akci Petra Cílený inzerát Nikdy Alena Častější kontakt, vyšší míra intimity Jana Vyhledávání společnosti mužů Alespoň „od vidění“ Láďa Být středem pozornosti, umět naslouchat Většinou Robert Dobře vypadat, oslovení

13 Výsledky IV. – Návrhy výzkumných hypotéz a oblastí příštích výzkumů
Jsou to většinou ženy, kdo naaranžují příležitost k seznámení a poté vyčkávají, zda ji muž využije. Oblast dohazování přáteli: Explorativní výzkum oblasti Následně by bylo možné ověřovat hypotézy navržené v takovém výzkumu. Na základě současného výzkumu lze navrhnout následující hypotézy: Dohazování nápadnice/nápadníka je dnes sociálně akceptováno jako běžná forma seznámení. Úspěšnost dohazování se zvyšuje se zvyšující se mírou navození dojmu přirozeného seznamování. Inzeráty jako prostředek seznámení je vhodný pro uzavřené lidi, kteří mají komunikační problémy.

14 Doporučení příštím výzkumům
Zaměřit se na užší výzkumnou oblast v procesu seznamování a volby životního partnera, např.: Inzeráty: Jakým lidem vyhovují a jakým ne? Jaká je jejich úspěšnost a na jakých faktorech závisí? Dohazování: Jak je tento fenomén dnes ve společnosti rozšířen? Kdo se do něho zapojuje? Jaký je vztah dohazovače a dohazovaných? Jaká je motivace dohazovače? Zaměřit se na specifičtější výzkumný vzorek

15 Výzkumná část - úskalí Oblast seznamování byla pro respondenty výzkumu často vědomě nereflektovaná, navíc velice individuální a specifická Definice konceptu seznamování/strategie byla asi příliš široká Charakteristiky použité při výběru výzkumného vzorku (věk, pohlaví a stav - ve vztahu/bez vztahu) definovaly příliš velkou populaci. Tendence respondentů do svých výpovědí zahrnovat obecné tendence vyskytující se ve společnosti, případně úvahy typu, „co by se mělo“ Citlivost tématu → neochota respondentů podělit se

16 Děkuji za pozornost! 


Stáhnout ppt "Bakalářská diplomová práce FSS MU Brno 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google