Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie seznamování a volba životního partnera osob v mladší dospělosti Bakalářská diplomová práce FSS MU Brno 2007 Vypracoval: Rostislav Novotný Vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie seznamování a volba životního partnera osob v mladší dospělosti Bakalářská diplomová práce FSS MU Brno 2007 Vypracoval: Rostislav Novotný Vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Strategie seznamování a volba životního partnera osob v mladší dospělosti Bakalářská diplomová práce FSS MU Brno 2007 Vypracoval: Rostislav Novotný Vedoucí práce: PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

2 Zadání práce  Cíl práce: Zjistit, jak se lidé ve věku kolem 30-ti let seznamují - s úmyslem vytvořit partnerský vztah směřující k založení rodiny.  Teoretická část: Definice pojmů a konceptů (mj. koncept atraktivity, hledání partnera a seznamování se s ním) Porovnání odlišností v dostupných zdrojích Seznámení s výsledky doposud provedených výzkumů  Výzkumná část: Osoby v mladší dospělosti, které hledají partnera případně i na ty, kteří už byli v tomto hledání úspěšní. Koncept atraktivity (Kdo je pro nás atraktivní? A pro koho si myslíme, že jsme atraktivní my?), Způsoby seznamování Případné strategie chování při seznamování  Výzkumná metoda: kvalitativní výzkumný projekt Sběr dat: polostrukturovaný rozhovor  Očekávané výsledky práce: Model seznamování se zaměřením na rozdíly mezi ženami a muži Popis proměnných, které v hrají důležitou roli při seznamování Návrh hypotéz (k ověření pro případné další výzkumy)

3 Teoretická část - struktura  Mezilidské (interpersonální) vztahy Afiliace Osobní vztahy Interpersonální přitažlivost Láska  Období mladší dospělosti  Seznamování Poznávání člověka člověkem Výběr partnera – náhoda nebo cílená volba? Modely strategií seznamování optikou sociální psychologie Modely strategií seznamování optikou evoluční psychologie

4 Teoretická část - úskalí  Nejednoznačné definice pojmů v dostupné literatuře (seznamování, volba/výběr partnera, taktika, strategie)

5 Výzkumná část - struktura  Předmět a cíle výzkumu  Použité teoretické koncepty a východiska  Výzkumná metoda Volba kvalitativního přístupu Způsob výběru výzkumného vzorku Technika sběru dat Způsob zpracování dat a jejich analýza  Výsledky Proměnné vstupující do procesu seznamování Proces seznamování Návrhy hypotéz a oblastí výzkumů  Diskuse

6 Výzkum - očekávané výsledky  Popis proměnných a jejich hodnot vstupujících do procesu seznamování  Návrh modelu procesu seznamování se zaměřením na rozdíly mezi ženami a muži  Návrhy hypotéz v případě, že to výsledky výzkumné části dovolí, případně oblastí pro budoucí výzkumy  Doporučení pro případné budoucí výzkumy v oblasti seznamování

7 Výzkumná metoda  Kvalitativní přístup  Výběr výzkumného vzorku: metoda sněhové koule  Sběr dat: polostrukturovaný rozhovor  Zpracování dat: pomocí software ATLAS.ti  Analýza dat: metoda zakotvené teorie → narativní konstrukce rozhovorů

8 Software ATLAS.ti

9 Výzkumný vzorek RespondentVěkPohlavíVzděláníStav Alena27 ♀ SŠSama Vašek28 ♂ Student VŠPartnerský vztah Eva26 ♀ VŠSama Petra34 ♀ SŠPartnerský vztah Robert31 ♂ VŠSám Jana25 ♀ VŠPartnerský vztah Mirka33 ♀ VŠSama Jirka27 ♂ VŠPartnerský vztah Markéta25 ♀ VŠSama Barbora35 ♀ VŠSama Láďa27 ♂ VŠPartnerský vztah

10 Výsledky I. - Proměnné vstupující do procesu seznamování ProměnnáPohlavíHodnoty proměnné Motivace utváření partnerského vztahu Ženy Biologické hodiny, potřeba intimity a podpory, MužiTouha po klidném zázemí Atraktivita partnerky/partnera Ženy Respekt, tolerance, spolehlivost, smysl pro humor Muži Fyzická atraktivita, schopnost být dobrou matkou, samostatnost, přizpůsobivost Shoda v zájmech, postojích a názorech Ženy i muži Rozdílnost zájmů ( → obohacení) Shoda v životních postojích a hodnotách Předchozí zkušenostiŽeny i muži Vliv na preference v oblasti atraktivity, očekávání od partnerského vztahu, výjimečně snižování laťky

11 Výsledky II. - Model procesu seznamování

12 Výsledky III. - Vědomé seznamovací strategie respondentů výzkumu RespondentStrategie Znalost partnera před prvním krokem BarboraČastější kontakt, předstírání nezájmuVždy MirkaPozvání na společnou akciVždy PetraCílený inzerátNikdy AlenaČastější kontakt, vyšší míra intimityVždy JanaVyhledávání společnosti mužůAlespoň „od vidění“ LáďaBýt středem pozornosti, umět naslouchat Většinou RobertDobře vypadat, osloveníVětšinou

13 Výsledky IV. – Návrhy výzkumných hypotéz a oblastí příštích výzkumů  Jsou to většinou ženy, kdo naaranžují příležitost k seznámení a poté vyčkávají, zda ji muž využije.  Oblast dohazování přáteli: Explorativní výzkum oblasti Následně by bylo možné ověřovat hypotézy navržené v takovém výzkumu. Na základě současného výzkumu lze navrhnout následující hypotézy:  Dohazování nápadnice/nápadníka je dnes sociálně akceptováno jako běžná forma seznámení.  Úspěšnost dohazování se zvyšuje se zvyšující se mírou navození dojmu přirozeného seznamování.  Inzeráty jako prostředek seznámení je vhodný pro uzavřené lidi, kteří mají komunikační problémy.

14 Doporučení příštím výzkumům  Zaměřit se na užší výzkumnou oblast v procesu seznamování a volby životního partnera, např.: Inzeráty:  Jakým lidem vyhovují a jakým ne?  Jaká je jejich úspěšnost a na jakých faktorech závisí? Dohazování:  Jak je tento fenomén dnes ve společnosti rozšířen?  Kdo se do něho zapojuje?  Jaký je vztah dohazovače a dohazovaných? Jaká je motivace dohazovače?  Zaměřit se na specifičtější výzkumný vzorek

15 Výzkumná část - úskalí  Oblast seznamování byla pro respondenty výzkumu často vědomě nereflektovaná, navíc velice individuální a specifická  Definice konceptu seznamování/strategie byla asi příliš široká  Charakteristiky použité při výběru výzkumného vzorku (věk, pohlaví a stav - ve vztahu/bez vztahu) definovaly příliš velkou populaci.  Tendence respondentů do svých výpovědí zahrnovat obecné tendence vyskytující se ve společnosti, případně úvahy typu, „co by se mělo“  Citlivost tématu → neochota respondentů podělit se

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Strategie seznamování a volba životního partnera osob v mladší dospělosti Bakalářská diplomová práce FSS MU Brno 2007 Vypracoval: Rostislav Novotný Vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google