Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká legislativa sociálních služeb – hodnoty a etická dilemata Martin Bednář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká legislativa sociálních služeb – hodnoty a etická dilemata Martin Bednář."— Transkript prezentace:

1 Česká legislativa sociálních služeb – hodnoty a etická dilemata Martin Bednář

2 Obsah: I. Východiska II. České služby pro oběti domácího násilí III. Hodnoty v české legislativě IV. Etické problémy v oblasti naplňování standardů kvality V. Návrh řešení

3 I. Východiska  Etika v sociální práci Ne abstraktní filozofická disciplina, ale konkrétní efekt praktického uvažování, který se odráží v každodenní praxi Nejen to co děláme, ale jak stanovit co a jak dělat

4 Pojetí etiky v sociální práci  Střet obecného požadavku na kvalitu jednání  a požadavku plnění společenské zakázky

5 Různá pojetí etiky  Dodržování norem  Společensky slušné či přijatelné chování  Způsob jednání vedoucí k dobru  Jednání podle autority, svědomí, náboženství, Boha  Jednání charakterního člověka

6 Rozdíl mezi správným a dobrým  Správné – odkaz na nějakou normu  Dobré – žádaná hodnota, která není přesně definovaná, transparentní

7 Eticky významné jednání  Takové, které má přímý vliv na blaho, pocit štěstí, skutečné dobro člověka a společnosti  Nejedná se o náhodné jednání, je rozumově zdůvodnitelné  Je učiněno svobodně

8 Každé eticky významné jednání může být svou povahou etickým tématem  Etickým problémem – úkol pro sociálního pracovníka jak danou zakázku z etického hlediska uspokojivě vyřešit  Etickým dilematem – každé z navržených řešení je z hlediska lidského blaha stejně nevhodné a uspokojivě neřešitelné

9 Řešení etického dilematu znamená neuspokojivý výsledek pro všechny zúčastněné

10 Napětí v řešení etických problémů má svůj původ v průniku různých systémů hodnot, se kterými se běžně setkáváme

11 Vybrané systémy hodnot:  Osobní hodnoty  Společenské hodnoty  Legislativní hodnoty  Profesní hodnoty  Hodnoty a strategie organizace  Hodnoty dané obecně přijatelnými lidskými právy

12  Hodnoty klienta, vč. hodnot kulturních a náboženských  Hodnoty sociálního pracovníka  Hodnoty společnosti

13 II. České služby pro ženy - oběti domácího násilí  Azylové domy pro ženy  Azylové domy pro matky s dětmi  Krizová pomoc  Intervenční centra  Poradny pro oběti domácího násilí

14 III. Hodnoty explicitně formulované v českém zákonu o sociálních službách:  Lidská důstojnost  Individuálně určené potřeby  Aktivita  Samostatnost  Sociální začleňování  Kvalita  Dodržování lidských práv a svobod

15 IV. Etické problémy v oblasti naplňování vybraných standardů kvality

16 Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb  Cílová skupina – matky nebo děti?  Zásady (lidská práva) Soukromí – hranice Svoboda x režimové zařízení, děti Důstojnost x míra kontroly  Uplatnění vlastní vůle – respekt k vlastnímu „špatnému“ rozhodnutí

17 Standard č. 5 Individuální plánování  Osobní cíl x cíl služby

18 Standard č. 8 Návaznost na dostupné zdroje  Podpora v kontaktech s přirozeným prostředím  Povinnost zachovat neutrální postoj

19 V. Řešení

20 Profesionalita v tom nejlepším slova smyslu  Systematická teoretická základna  Specifické praktické dovednosti  Kultura profese a etický kodex  Profesní hodnoty  Oddanost poslání profese  Autorita profese u klientů i společnosti

21 Děkuji za pozornost a přeji úspěšné jednání


Stáhnout ppt "Česká legislativa sociálních služeb – hodnoty a etická dilemata Martin Bednář."

Podobné prezentace


Reklamy Google