Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody sociální práce PhDr. Jana Novotná, Ph.D..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody sociální práce PhDr. Jana Novotná, Ph.D.."— Transkript prezentace:

1 Metody sociální práce PhDr. Jana Novotná, Ph.D.

2 Streetwork

3 Streetwork specifická, vyhledávací, mobilní terénní sociální práce, která zahrnuje aktuální nízkoprahovou nabídku sociální pomoci potřebným osobám v jejich přirozeném prostředí, tzn. v době a v místech, kde se nejvíce vyskytují parky, hřiště, podchody, průchody, nádrží, garáže, sklepy, restaurace, diskotéky, opuštěné domy, zabydlené kanály, fotbalová hřiště… terénní sociální práce

4 Historie a zahraniční zkušenost
zmínky od středověku – kněží polovina 20.stol. – USA, pouliční gangy mladých ČR až po revoluci vysoká úroveň – Nizozemí, Německo, Rakousko, Francie, Švýcarsko, Velká Británie, skandinávské země

5 Cíle prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování,
sociální začleňování, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost, zmírňování nerovnosti, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení…, pomáhání klientům získávat či znovu nabývat sociální kompetence, předávání potřebných informací …

6 Typy činností streetworkera
Přímá práce s klienty Nepřímá práce Přesahující činnosti

7 Přímá práce s klientem terénní sociální práce/streetwork (monitoring, depistáž, kontaktování, doprovázení, akutní krizová intervence, snižování rizik) individuální práce s klientem/casework (sociální intervence, sociální poradenství, socioterapie) skupinová/komunitní práce (sociální intervence, sociální poradenství, socioterapie, psychosociální výcvik, přednášková činnost, zážitková pedagogika, techniky psychoterapie)

8 Nepřímá práce koncepty, projekty administrativa, dokumentace
jednání s institucemi, spolupráce s institucemi prezentace, medializace

9 Přesahující činnosti supervize individuální a týmové porady
metodické vedení profesní vzdělávání

10 Monitoring a depistáž Monitoring:
mapování terénu, poznání charakteru lokalit, sítě pomáhajících služeb, spolupracujících organizací Depistáž: aktivní pasivní přes třetí osobu

11 Prostorové zázemí streetworkerů
nízkoprahová centra kontaktní centra – pro závislé centra krizové pomoci intervenční centra a pak podle konkrétních cílových skupin návazná zařízení (noclehárny, azylové domy, denní centra, poradny, sociální byty …)

12 Legislativa zákon o soc. sloužbách § 69, Terénní programy
  (1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně   (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

13 Etické zásady zásada mlčenlivosti, zásada neutrality,
jednat tak, aby pracovník chránil důstojnost a lidská práva klientů, respektování klienta, jako rovnocenného partnera, pracovník nevnucuje klientovi řešení, hledání možností, jak zainteresovat klienta a jeho blízké do řešení jeho problémů aktivní ovlivňování sociální politiky poznatky z terénu, aj.

14 Výhody a nevýhody TSP kvalita na místo kvantity dlouhodobá práce
psychicky, někdy i fyzicky vyčerpávající práce syndrom vyhoření

15 Organizace Česká asociace streetwork (ČAS) Rozkoš bez rizika La Strada
Ulice Člověk v tísni

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metody sociální práce PhDr. Jana Novotná, Ph.D.."

Podobné prezentace


Reklamy Google