Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček“ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY Podpora vytváření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček“ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY Podpora vytváření."— Transkript prezentace:

1 „ Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček“ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček OP RLZ - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

2 SOCIÁLNÍ PRÁCE Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček „Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Užívá teorií lidského chování a sociálních systémů. Sociální práce zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti“ (International Federation of Social Workers).

3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA je činnost nebo soubor činností vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální práci nelze na sociální službu redukovat, resp. nelze ji popsat jen v pojmech činnosti nebo aktivity, byť legislativně ukotvené. Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

4 Terénní služba je jednou z forem sociální služby, která je poskytována v přirozeném prostředí (§33) – tj. rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity (§3). „terénnost" vyjadřuje, kde je sociální práce/služba vykonávána/ poskytována a není specifickou jednotnou metodou či úrovní sociální práce/sociální služby, i když vyvolává určité typické situace. Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

5 CÍLE terénní sociální práce Prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování Prevence sociálně rizikových jevů Sociální začleňování Mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost Zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení atp. Pomoc klientům získávat/znovu nabývat sociální kompetence Předávání informací Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

6 - sociální práce si klade otázku, kdo definuje situaci jako problém a určité jednání jako pomoc, připouští, že některé intervence tedy mohou být nevyžádané a obvykle tematizují tyto skutečnosti v pojmech pomoc a kontrola nebo dobrovolný a nedobrovolný klient. - sociální služby se zejm. prostřednictvím standardů kvality orientují na aktivity vyžádané a tedy nepočítají s tím, že by zadání mohlo vycházet od někoho jiného, než od uživatele. Sociální práce a sociální služba:

7 Uživatel : osoba, která vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem života ohrožena Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček Cíl služeb sociální prevence (§53): napomáhat osobám k překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů

8 Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček Terénní pracovník/ terénní sociální pracovník - je pod tlakem více zadání či očekávání, z nichž některá mohou být protichůdná - je konfrontován s životní situací klienta přímo v jeho prostředí - čelí vyššímu riziku úrazu, nákazy, napadení - - zvládá zvýšené nároky na udržení hranic pomáhajícího vztahu

9 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MPSV: říjen 2006 – duben 2007 Realizátor: Ostravská univerzita, katedra sociální práce ZSF Pracovní skupina: Krajské úřady Olomouc a Zlín, Člověk v tísni, společnost při České televizi, o.p.s. Praha, Podané ruce Brno, SM a ÚMOb Ostrava, IQ Roma servis Brno,Vzájemné soužití o.s. Ostrava a Ostravská univerzita Spolupráce: Česká asociace streetwork, Horizonty o.s. Brno, Armáda Spásy, Rozkoš bez rizika a další. Cíl: vytvořit jednotnou obecnou metodiku pro výkon terénní sociální práce, vykonávané na úrovni obcí i neziskových organizací a dalších poskytovatelů sociálních služeb, včetně pracovní náplně terénního sociálního pracovníka.

10 Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček - protichůdná zadání či očekávání týmové řešení dilematických otázek, metodické vedení, supervize, vzdělávání, Standardy kvality, - konfrontace s životní situací klienta v prostředí psychohygiena, supervize, opatření proti vyhoření,vzdělávání, - zvýšené nároky na udržení hranic sebezkušenost, supervize, vzdělávání, -zvýšené riziko úrazu, nákazy, napadení bezpečnost práce, manuál řešení krizových situací, metodické vedení, vzdělávání.

11 Možnosti poskytování profesionální podpory na straně zaměstnavatele: Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček - fyzické pracovní podmínky - metodické vedení - mentorink a koučink - supervize - defusing, debriefing, krizová intervence - adaptační provázení -(o)hodnocení pracovníků -vzdělávání

12 DĚKUJEME ZA POZORNOST Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček


Stáhnout ppt "„ Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček“ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY Podpora vytváření."

Podobné prezentace


Reklamy Google