Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY"— Transkript prezentace:

1 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY
„Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček“ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY OP RLZ - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

2 (International Federation of Social Workers).
SOCIÁLNÍ PRÁCE „Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Užívá teorií lidského chování a sociálních systémů. Sociální práce zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti“ (International Federation of Social Workers). Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA je činnost nebo soubor činností vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální práci nelze na sociální službu redukovat, resp. nelze ji popsat jen v pojmech činnosti nebo aktivity, byť legislativně ukotvené. Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

4 Terénní služba je jednou z forem sociální služby, která je poskytována v přirozeném prostředí (§33) – tj. rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity (§3). „terénnost" vyjadřuje, kde je sociální práce/služba vykonávána/ poskytována a není specifickou jednotnou metodou či úrovní sociální práce/sociální služby, i když vyvolává určité typické situace. Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

5 CÍLE terénní sociální práce
Prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování Prevence sociálně rizikových jevů Sociální začleňování Mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost Zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení atp. Pomoc klientům získávat/znovu nabývat sociální kompetence Předávání informací Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

6 Sociální práce a sociální služba:
- sociální práce si klade otázku, kdo definuje situaci jako problém a určité jednání jako pomoc, připouští, že některé intervence tedy mohou být nevyžádané a obvykle tematizují tyto skutečnosti v pojmech pomoc a kontrola nebo dobrovolný a nedobrovolný klient. - sociální služby se zejm. prostřednictvím standardů kvality orientují na aktivity vyžádané a tedy nepočítají s tím, že by zadání mohlo vycházet od někoho jiného, než od uživatele. Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

7 Cíl služeb sociální Uživatel : prevence (§53):
osoba, která vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem života ohrožena Cíl služeb sociální prevence (§53): napomáhat osobám k překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

8 Terénní pracovník/ terénní sociální pracovník
je pod tlakem více zadání či očekávání, z nichž některá mohou být protichůdná je konfrontován s životní situací klienta přímo v jeho prostředí zvládá zvýšené nároky na udržení hranic pomáhajícího vztahu - - čelí vyššímu riziku úrazu, nákazy, napadení Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

9 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MPSV: říjen 2006 – duben 2007 Realizátor: Ostravská univerzita, katedra sociální práce ZSF Pracovní skupina: Krajské úřady Olomouc a Zlín, Člověk v tísni, společnost při České televizi, o.p.s. Praha, Podané ruce Brno, SM a ÚMOb Ostrava, IQ Roma servis Brno,Vzájemné soužití o.s. Ostrava a Ostravská univerzita Spolupráce: Česká asociace streetwork, Horizonty o.s. Brno, Armáda Spásy, Rozkoš bez rizika a další. Cíl: vytvořit jednotnou obecnou metodiku pro výkon terénní sociální práce, vykonávané na úrovni obcí i neziskových organizací a dalších poskytovatelů sociálních služeb, včetně pracovní náplně terénního sociálního pracovníka. Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

10 protichůdná zadání či očekávání
týmové řešení dilematických otázek, metodické vedení, supervize, vzdělávání, Standardy kvality, konfrontace s životní situací klienta v prostředí psychohygiena, supervize, opatření proti vyhoření,vzdělávání, zvýšené nároky na udržení hranic sebezkušenost, supervize, vzdělávání, zvýšené riziko úrazu, nákazy, napadení bezpečnost práce, manuál řešení krizových situací, metodické vedení, vzdělávání. Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

11 Možnosti poskytování profesionální podpory na straně zaměstnavatele:
fyzické pracovní podmínky metodické vedení mentorink a koučink supervize defusing, debriefing, krizová intervence adaptační provázení (o)hodnocení pracovníků vzdělávání Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček

12 DĚKUJEME ZA POZORNOST Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček


Stáhnout ppt "TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SPECIFICKÉ NÁROKY NA PRACOVNÍKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google