Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy menšinových skupin II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy menšinových skupin II"— Transkript prezentace:

1 Problémy menšinových skupin II
06 Etika a menšiny

2 KONTROLA X MOC ETICKÁ DELIMATA

3 KONTROLA Kontrola se liší od pomoci tím, že je postavena na zájmech jiných lidí, než toho člověka, o kterého má být postaráno. Kontrola přebírá zodpovědnost nad někým a je nevyhnutelná, účelná a potřebná. (Úlehla) přirovnává kontrolu k výchově a socializaci – dítě je kontrolováno, aby se zařadilo mezi lidi.

4 MOC Moc je často používána kontroverzně. Takový vztah může být časově nebo věcně ohraničen.

5 MOC Moc pokládá za důležitý rozměr vztahu, mezi pomáhajícím profesionálem a klientem, autor Kopřiva, který odlišuje: moc institucionální moc přidělenou moc vzniklou v rámci vztahu pomáhání. Institucionálně a přidělená moc znamená právo pracovníka rozhodovat o věcech, jež pro klienta znamenají praktickou výhodu či újmu.

6 MOC Čím větší je tato pravomoc pracovníka, tím složitější podmínky jsou pro to, aby se stal klientovým důvěrníkem. třetí typ moci (moc vzniklou) vzniká bez formálních pravomocí tím, že klient jeho vedení přijímá

7 Etika v sociální práci Sociální práce je profesionální práce s člověkem a se speciálními pracovními metodami, jejímž základním kritériem a požadavkem je humanita. Lidská důstojnost tak pro oblast sociální práce představuje základní etický pojem, který v sobě zahrnuje základní požadavky humanity.

8 Etika v sociální práci Etika pro sociální práci se tak nepřímo stává obecnou disciplínou, která vyžaduje schopnost: 1. odstupu od konkrétní a důsledně vyhodnocené pracovní situace s ohledem na hranice 2. abstraktního uvažování k vytvoření „scénáře“ přijatelného řešení profesní situace 3. analýzy předpokládaného „scénáře“ nebo již uskutečněného řešení z pohledu všech

9 Druhy etiky podle různých hledisek:
Autonomní etika - člověk popřípadě společnost si sám vytvoří etické zásady, kterými se řídí Heteronomní etika - etické zásady jsou stanoveny z vnějšku. Jedná se například o nějakou společenskou autoritu nebo Boha Individuální etika – zabývá se morálními otázkami jedince Sociální etika – zabývá se morálními otázkami z hlediska sociální skupiny Profesní etika – aplikuje obecná etická ustanovení na konkrétní profese, k tomu jí slouží tzv. etický kodex. Existuje tedy například etika lékaře, novináře, sociálního pracovníka, učitele atd

10 Druhy etiky v současnosti se vyskytl nový pojem a to bioetika. Dříve byla bioetika chápána jako zkrácený výraz pro lékařskou etiku. ekologická etika, nebo také environmentální etika, která řeší problém trvale udržitelného rozvoje.

11 Etické problémové okruhy:
-kdy vstupovat či zasah.do života občana a jeho rod.,skupiny či obce -kterým klientům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně výchovné působení -kolik pomoci a péče poskyt., aby stimulovaly kl ke změně postojů, k odpov. jednání a nevedly k jeho zneužití -kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a dávek soc. pomoci -loajalita SPk s kl.se dostane do střetu zájmů (Spk x kl.,kl. x ostat. společnost, zaměstnav. x soc. pracovníci) -konflikt rolí SPk – pomáhající x SPk kontrolující

12 Doporučení řešení etických dilemat
1.identifikace etického dilematu, včetně hodnot a povinností, jež jsou v konfliktu 2.zamyšlení se nad tím, koho všeho se řešení dilematu nějakým způsobem dotkne 3.důsledná rozvaha všech možných způsobů jednání, včetně pravděpodobných efektů (+ i -) – v úvahu bereme etické teorie a principy, etický kodex, právní normy metody SP a osobní hodnoty SPk 4.přínosem je konzultace, supervize důležitá je i dokumentace postupu řešení a jeho zhodnocení

13 Etický kodex Etický kodex - moc a privilegia mohou být zneužita, proto je nutný kodex, který reguluje jednání členů. Etické kodexy Spk vydávají profesní asociace. V ČR vznikla Společnost SPk v roce 1990 a etický kodex vydala v roce 1995. Mezinárodní federace soc. pracovníků (IFSSW) byla ustavena v roce 1956 v Mnichově

14 LITERATURA JANKOVSKÝ, Ji ří. Etika pro pomáhající profese. 1. vydání. Nakladatelství TRITON, 2003.


Stáhnout ppt "Problémy menšinových skupin II"

Podobné prezentace


Reklamy Google