Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika v podnikání Business Ethics

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika v podnikání Business Ethics"— Transkript prezentace:

1 Etika v podnikání Business Ethics

2 Studijní literatura Putnová A., Seknička P. Etické řízení ve firmě. 2007 Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí. Pro Transparency international - Česká republika, Čaník,P., Čaníková, P., 2006 Dytrt, Z. a kol. Dobré jméno firmy Dytrt, Z. Manažer – etika – globalizace. 2001 Kol. Manažerská etika I.- IX...inspirace pro 21.století… Seknička, P. a kol. Úvod do hospodářské etiky  Bláha, J., Dytrt, Z. Manažerská etika Rolný, I. Etika v podnikové strategii Fotr, Dědina, Hrůzová. Manažerské rozhodování. 2003 Steinmann, H., Lohr, A. Základy podnikové etiky. 1995 Etzioni A. Morální dimenze ekonomiky. 1995 Dytrt, Z. a kol. Etika v podnikatelském prostředí Vaněk, J. Principy obecné, ekonomické a informační etiky. 2005 Hellriegel, D., Slocum, J.W., Woodman, R.W. Organizational Behavior. 1989 Armstrong, M. A. Handbook of Human Resource, Management Practice

3 „ethos“ : zvyk, obvykle „dobrý zvyk“. Morálka ( latinské):
ETIKA Etika ( řecké): „ethos“ : zvyk, obvykle „dobrý zvyk“. Morálka ( latinské): mos : zvyk, obyčej, zákon, pravidlo, předpis, vlastnost, mores : mravy a charakter. Norma : všeobecné, závazné pravidlo, předpis

4 Etika ETIKA Filosofická disciplína Teorie mravnosti, morálky
Nauka o morálce Soustava názorů na mravnost Systém mravních norem Morálka Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti Mravnost Souhrn mravních norem a zásad Mrav/y - je ustálený, obvyklý způsob jednání, chování v určitém společenství lidí, obyčej

5 Etika Etické principy ETIKA Věda, zkoumá lidskou praxi
s ohledem na podmínky její morálnosti vystihuje v obecnosti část etiky, kterou lze označit jako etiku obecnou Etické principy k nimž tato etika dospívá, se dotýkají lidské praxe jako celku bez ohledu na konkrétní podoby.

6 Etika Etické vztahy ETIKA souhrn norem, pravidel
vyjadřující názory společnosti na chování a jednání lidí z hlediska dobra a zla, z hlediska správnosti a nesprávnosti Etické vztahy vyjadřují postoje ke světu, k realitě, k životním hodnotám Etické normy – formou příkazů, zákazů, uzancí, požadavků

7 Etika Etika v podnikání Podniková etika ETIKA v PODNIKÁNÍ
Morálka stav fakticky panujících norem ohraničeného kulturního prostoru Etika metodicky ukázněné myšlení o této fakticky panující morálce, vědomí hodnoty morálního smýšlení, postojů, chování, jednání Etika v podnikání reflexe etických principů do veškerých aktivit podnikání Podniková etika v souvislostech hospodářského jednání

8 Etika Putnová, Seknička ,2007

9 Morálka Morální jednání ETIKA
souhrn obecně závazných pravidel a jednání platných v určitém společenství lidí a vyjadřující to, co je pokládáno za obecně závazné. Vztahuje se k určitému řádu Morální jednání jednání je ve shodě s platnou morálkou

10 ETIKA Kategorie etiky : morální hodnoty morální normy morální idee

11 Morální normy „pravidla provozu“ Morální hodnoty Morální idee ETIKA
jsou založeny na vztahu mezi člověkem a jevy, věcmi, skutečnostmi nejsou vlastností jevů jsou výsledkem vztahování a vztahů, jsou vyjádřením míry významu jakéhokoliv objektu pro člověka Morální idee vycházejí z filosofického názoru, naznačují, k čemu má jedinec, společnost a společenská skupina, směřovat

12 Etika Etika a morálka Zdroj : Steinmanjn,H., Lohr,A. (1995), s.13

13 ETIKA Autonomní Heteronomní
Etické zásady si stanoví člověk sám popř. sama společnost Heteronomní Mravní zásady a pravidla jsou chápány jako dané zvnějšku (např. Vyšší inteligencí, Bohem…)

14 ETIKA Deskriptivní Normativní
Klade si za cíl popsat co nejpřesněji mravní jednání a hodnoty v rozmanitých kulturních podobách Normativní Usiluje o to najít a analyzovat normy lidského chování Hledá kritéria pro stanovení „morálně dobrého“ a „morálně špatného“ chování a na jejich základě formulovat určité zákazy, příkazy nebo tabu

15 ETIKA Individuální Sociální Profesní
Zabývá se morálními otázkami jednotlivce při jeho úsilí o vlastní blaho Sociální Zaměřená na společné, obecné dobro Hledá univerzální lidské hodnoty Profesní Aplikuje obecná etická pravidla na poměry konkrétních oborů lidské činnosti (lékařství, novinářství, poradenství apod.)

16 ETIKA Environmentální Hospodářství
Řeší vztah člověka (jedince i lidstva) vůči všemu nelidskému Hospodářství Řeší etické problémy související s transformací stávajícího nebo s budováním nového ekonomického řádu v duchu principů spravedlnosti, solidarity, společenského blaha, demokracie, humanita apod.

17 Etika a chování jedinců
Zdroj : Etzioni, A. ( 1995), s.61


Stáhnout ppt "Etika v podnikání Business Ethics"

Podobné prezentace


Reklamy Google