Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnotová orientace svobodné generace Bartoloměj Jičínský Gymnázium Brno-Řečkovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnotová orientace svobodné generace Bartoloměj Jičínský Gymnázium Brno-Řečkovice."— Transkript prezentace:

1 Hodnotová orientace svobodné generace Bartoloměj Jičínský Gymnázium Brno-Řečkovice

2 Cíl práce zmapovat hodnoty první svobodné generace, která se narodila a vyrůstá v demokratické společnosti zmapovat hodnoty první svobodné generace, která se narodila a vyrůstá v demokratické společnosti porovnat případné rozdíly u odpovědí studentů navštěvující různé typy škol porovnat případné rozdíly u odpovědí studentů navštěvující různé typy škol

3 Obsah práce 1. Teoretická část: cíle a pracovní hypotézy cíle a pracovní hypotézy definice pojmu „hodnota“ a třídění hodnot podle některých autorů. definice pojmu „hodnota“ a třídění hodnot podle některých autorů. duchovní rozměr související s hodnotovou orientací duchovní rozměr související s hodnotovou orientací rodina – základ života rodina – základ života adolescence adolescence 2. Praktická část: Sběr dat, hodnocení a interpretace výsledků průzkumu Sběr dat, hodnocení a interpretace výsledků průzkumu

4 Pracovní hypotézy 1. Jaké jsou hodnoty svobodné generace? 2. Liší se tyto hodnoty dle typů škol, které respondenti navštěvují? 3. Jak svobodná generace vnímá hodnotu vzdělání a jak se dle typů škol liší? 4. Jak svobodná generace vnímá hodnotu demokracie a jak se dle typů škol liší? 5. Jak svobodná generace vnímá hodnotu svobody a jak se dle typů škol liší? 6. Jaký postoj má svobodná generace k listopadu 1989 a jak se dle typů škol liší? 7. Jak svobodná generace vychází s rodiči a jak se dle typů škol odpovědi liší? 8. Jaké má svobodná generace životní cíle? 9. Jak se dle typů škol cíle liší?

5 Dotazník byl určen studentům ve věku mezi 16 a 18 lety různých typů středních škol. byl určen studentům ve věku mezi 16 a 18 lety různých typů středních škol. obsahoval 8 otázek obsahoval 8 otázek byl rozdělen do dvou základních části: byl rozdělen do dvou základních části: První část - vztah respondentů k základním hodnotám (vzdělání, demokracie, svoboda, události 1989, vztah k rodičům) První část - vztah respondentů k základním hodnotám (vzdělání, demokracie, svoboda, události 1989, vztah k rodičům) Druhá část - vztah k hodnotám jako takovým a výběru životních cílů Druhá část - vztah k hodnotám jako takovým a výběru životních cílů

6 Charakteristika respondentů Průzkum: střední školy v Brně, Tišnově a Vyškově. Cílem bylo porovnat výsledky odpovědí respondentů podle různých typů skol : SOU, SOŠ a gymnázií. Průzkum: střední školy v Brně, Tišnově a Vyškově. Cílem bylo porovnat výsledky odpovědí respondentů podle různých typů skol : SOU, SOŠ a gymnázií. Průzkumu se zúčastnilo 213 respondentů ve věku mezi 16 a 18 lety. Průzkumu se zúčastnilo 213 respondentů ve věku mezi 16 a 18 lety.

7 Vyhodnocení dotazníku Výsledky jsem zpracoval: za celou skupinu všech 213 respondentů za celou skupinu všech 213 respondentů po skupinách seřazených podle typů jednotlivých škol. po skupinách seřazených podle typů jednotlivých škol.

8 Výzkumná otázka č. 1: Jaké jsou hodnoty svobodné generace? Výzkumná otázka č. 1: Jaké jsou hodnoty svobodné generace?

9 Hodnoty svobodné generace

10 Nejméně důležité hodnoty

11 Výzkumná otázka č. 3: Jak svobodná generace vnímá hodnotu vzdělání? Respondenti měli na výběr ze tří odpovědí: A) vzdělání pro mě nemá význam, beru to jako nutné zlo A) vzdělání pro mě nemá význam, beru to jako nutné zlo B) nerad se učím, ale uvědomuji si, že vzdělání je pro život v dnešním světě velmi důležité B) nerad se učím, ale uvědomuji si, že vzdělání je pro život v dnešním světě velmi důležité C) vidím v něm smysl života a seberealizaci C) vidím v něm smysl života a seberealizaci

12 Výzkumná otázka č. 4, Jak svobodná generace vnímá hodnotu demokracie? Respondenti měli na výběr ze čtyř odpovědí. A) nevnímám to, je mi to jedno A) nevnímám to, je mi to jedno B) beru to jako samozřejmost B) beru to jako samozřejmost C) demokracie je pro mě významná věc C) demokracie je pro mě významná věc D) demokracie si vážím a v případě nutnosti jsem ochoten za ní i bojovat D) demokracie si vážím a v případě nutnosti jsem ochoten za ní i bojovat

13 Výzkumná otázka č. 5: Jak svobodná generace vnímá hodnotu svobody? Otázka: Tvůj postoj ke svobodě je: A) neuvažuji o tom A) neuvažuji o tom B) je pro mě důležitá osobní svoboda, ostatní mě nezajímá B) je pro mě důležitá osobní svoboda, ostatní mě nezajímá C) svoboda pro mě bude vždy velmi významná hodnota v mém životě C) svoboda pro mě bude vždy velmi významná hodnota v mém životě D) hodnota svobody je pro mě ze všech ta nejdůležitější D) hodnota svobody je pro mě ze všech ta nejdůležitější

14 Výzkumná otázka č. 6 Jaký postoj má svobodná generace k listopadu 1989? Otázka: Tvůj postoj k událostem v listopadu 1989 je: A) byla to chyba, nemělo se to stát A) byla to chyba, nemělo se to stát B) je mi to fuk, nezajímám se o to B) je mi to fuk, nezajímám se o to C) byla to významná událost našich dějin, ale je to už minulost C) byla to významná událost našich dějin, ale je to už minulost D) velmi si vážím toho, že vyrůstám v demokratické společnosti D) velmi si vážím toho, že vyrůstám v demokratické společnosti

15 Výzkumná otázka č. 8, Jaké má svobodná generace životní cíle? Výzkumná otázka č. 8, Jaké má svobodná generace životní cíle?

16 Shrnutí – hodnoty Zcela jednoznačně nejdůležitější hodnotou pro svobodnou generaci je hodnota zdraví. Zcela jednoznačně nejdůležitější hodnotou pro svobodnou generaci je hodnota zdraví. Následují hodnoty rodiny, lásky, přátelství a svobody. Následují hodnoty rodiny, lásky, přátelství a svobody. Jako nejméně důležitou hodnotu uvádí většina respondentů oblast politiky. Jako nejméně důležitou hodnotu uvádí většina respondentů oblast politiky. Naprostá většina respondentů studium zrovna nemiluje, ale uvědomuje si jeho důležitost a nepostradatelnost pro úspěch v dnešním světě. Naprostá většina respondentů studium zrovna nemiluje, ale uvědomuje si jeho důležitost a nepostradatelnost pro úspěch v dnešním světě. svobodná generace si demokracii a její vymoženosti v podstatě příliš neuvědomuje. svobodná generace si demokracii a její vymoženosti v podstatě příliš neuvědomuje.

17 Naprostá většina respondentů soudí, že pro ni svoboda bude vždy velmi významnou hodnotou jejich života. Naprostá většina respondentů soudí, že pro ni svoboda bude vždy velmi významnou hodnotou jejich života. Respondenti připouští historický význam listopadových událostí. V menší míře si uvědomují (a váží) dopadu této události pro svůj současný život. Respondenti připouští historický význam listopadových událostí. V menší míře si uvědomují (a váží) dopadu této události pro svůj současný život. Za nejdůležitější cíl svobodná generace považuje „založení rodiny“. Za nejdůležitější cíl svobodná generace považuje „založení rodiny“. Jako druhý životní cíl „být zdravý“ a třetí pak „přijetí na vysokou školu“. Čtvrtý nejdůležitější cíl má svobodná generace „zajímavou práci“. Pět nejvyšších cílu uzavírá cíl „být dobrý člověk. Jako druhý životní cíl „být zdravý“ a třetí pak „přijetí na vysokou školu“. Čtvrtý nejdůležitější cíl má svobodná generace „zajímavou práci“. Pět nejvyšších cílu uzavírá cíl „být dobrý člověk.

18 Shrnutí hodnot, dle typů škol podstatné rozdíly mezi odpověďmi nejsou podstatné rozdíly mezi odpověďmi nejsou odpovědi se liší pouze u otázky vnímání demokracie a v postoji k listopadu 1989 odpovědi se liší pouze u otázky vnímání demokracie a v postoji k listopadu 1989

19 Děkuji za pozornost "Soucit je tím, co činí náš život smysluplným. Je to zdroj trvalého štěstí a radosti. A je to základ dobrého srdce, srdce člověka, který jedná z touhy pomoci ostatním. Prostřednictvím laskavosti, náklonnosti, poctivosti, pravdy a spravedlnosti ke všem ostatním zajistíme si svůj vlastní prospěch. Je to záležitost zdravého rozumu. Nelze popřít, že zájem o ostatní se vyplatí. Nelze popřít, že naše štěstí je neodmyslitelně svázáno se štěstím ostatních. Nelze ani popřít, že když společnost trpí, my sami budeme trpět. Rovněž nelze popřít, že čím více jsou naše srdce a mysl zachváceny nesnášenlivostí, tím zoufalejší jsme. Můžeme odmítnout všechno ostatní: náboženství,ideologii, veškerou získanou moudrost. Ale nemůžeme utéci nutnosti lásky a soucitu." Jeho Svatost Dalajláma


Stáhnout ppt "Hodnotová orientace svobodné generace Bartoloměj Jičínský Gymnázium Brno-Řečkovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google