Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci Viola Svobodová Hospic sv. Alžběty Brno Praha, 14.října 2008 Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci Viola Svobodová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci Viola Svobodová Hospic sv. Alžběty Brno Praha, 14.října 2008 Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci Viola Svobodová."— Transkript prezentace:

1 Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci Viola Svobodová Hospic sv. Alžběty Brno Praha, 14.října 2008 Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci Viola Svobodová Hospic sv. Alžběty Brno Praha, 14.října 2008

2 Co je to vlastně důstojnost člověka? Co je to vlastně důstojnost člověka?

3 Lidé různých skupin důstojnost téměř ztotožňovali s úctou, kterou prokazuje člověk člověku

4 Pokud se člověku dostává dost úcty, může vnímat svůj život jako hodnotný a roste jeho schopnost poznávat svou důstojnost a také smysl svého života.

5 Mohli bychom se tedy pokusit definovat důstojnost jako hodnotu života, kterou člověk zakouší ze vztahu úcty od jiného člověka Mohli bychom se tedy pokusit definovat důstojnost jako hodnotu života, kterou člověk zakouší ze vztahu úcty od jiného člověka

6 S vou důstojnost rozpoznáváme ve vztazích s jinými lidmi a to ve vztazích úcty

7 Co je to vlastně úcta?

8 Můžeme rozpoznat dvojí zdroj úcty: I. Každý člověk je jedinečný a pro tu svou jedinečnost je hoden úcty

9 Je to můj otec, moje matka. Jsou pro mne jedineční, mají pro mne nezastupitelnou hodnotu

10 Úcta je postoj založený na nezištnosti

11 Nezištnost znamená přijetí člověka takového jaký je To často vyžaduje určitý postoj, oběť

12 Takováto úcta není zasloužená Je darovaná Toho člověka, kterému je věnována může proměňovat

13 Mezi „cti“ a „miluj je pevné pouto a úcta je jen jiná forma lásky Jan Pavel II.

14 Člověk je úctyhodný proto, že je jedinečný Je originální bytostí, která nemá obdoby

15 Je jedinečný i po stránce biologické Biologická podstata je dána lidskými geny, i přes jejich podobnost s geny jiných organismů Směle ji tedy můžeme označit za lidskou jedinečnost, která zakládá lidskou důstojnost

16 Tato důstojnost je trvalou, neměnnou a nezcizitelnou hodnotou každého člověka

17 Pro člověka je velmi důležité, aby v životě dospěl k takovému sebepotvrzení, že je jedinečný člověk s jedinečným posláním. To není pýcha, to je základ pro vnímání hodnoty svého života a hledání smyslu života.

18 K rozpoznání hodnoty svého života napomáhá to, když nám druzí projevují úctu, resp. tzv. bezpodmínečnou lásku

19 Proto, abychom naplnili v životě své jedinečné poslání, je nesmírně důležité uvědomit si tuto svou cenu, hodnotu Ne všichni lidé si totiž jsou vědomi své hodnoty, i když ji všichni mají

20 II.Člověk nemůže bez úcty žít a pokud se mu nedostává zadarmo, jako dar těch, kdo nás mají rádi, snaží se vybudovat si pocit své hodnoty – pocit důstojnosti pouze svou vlastní snahou. Můžeme tento typ úcty označit jako „uznání, ocenění“, které přísluší člověku „za něco“. Je to úcta „zasloužená“. I skrze tuto úctu může mít člověk pocit vlastní důstojnosti.

21 Jsou tři typy „zasloužené úcty“, které dávají člověku pocit hodnoty života,pocit důstojnosti: 1) důstojnost zásluh (za výkony) 2) důstojnost mravní síly (za postoje) 3) důstojnost v osobní identitě

22 Tyto dosažené hodnoty představují určitou kvalitu života

23 Kvalita života není trvalou hodnotou, na rozdíl od základního pocitu sebeúcty a jedinečnosti

24 Kvalita života představuje příjemnou a dobrou nadstavbu nad základní hodnotou života. Můžeme však o ni přijít a také o ni přicházíme. A to nejen ve stáří a v nemoci.

25 Když člověk staví svou hodnotu pouze na kvalitě života, v okamžiku krize se mu vytrácí i pocit hodnoty, smyslu života. Je to pouze jeho pocit, protože hodnota života je trvalá, ale pro toho člověka je to pocit skutečný, on to tak prožívá. To nesmíme ztratit ze zřetele.

26 Potřebuje pomoc Potřebuje pomoc

27 Pomoci mu může pouze ten, kdo v něm bez ohledu na jeho tělesný, duševní, duchovní a sociální stav stále vidí lidskou bytost, hodnou úcty a dokáže mu to dát najevo. I když on si tuto hodnotu ve své krizi, či nemoci neuvědomuje a necítí.

28 Důstojnost, nebo-li vnímání hodnoty života není otázkou toho, co lidé cítí, nebo co uznává mravní kultura té které společnosti, ale vyrůstá z obecného pojetí lidství.

29 My, zdravotníci, si musíme být vědomi toho, že laskavým a chápajícím přístupem k nemocným můžeme pomoci řešit tuto jejich krizi

30 Nemocní potřebují být v ovzduší úcty

31 Nemocní potřebují být rovněž v atmosféře lásky

32 Vztahová oblast je oblast duchovní Vztahová oblast je oblast duchovní

33 Skrze naši úctu můžeme nemocným dopomoci k tomu, aby i přes všechny potíže zakoušeli, že jsou alespoň pro nás jedineční.

34 Každý člověk představuje originální příběh

35 Ztráta pocitu osobní důstojnosti se často projevuje agresivitou nemocného

36 Nalezl svou ztracenou důstojnost....

37 Aby nemocní neztráceli pocit své důstojnosti, je třeba:  respektovat jejich soukromí,  dát jim možnost svobodného rozhodování o sobě,  být citliví, aby netrpěli studem,  dávat pozor, abychom je nedostávali do situací, třeba nevědomky, kdy pociťují svou nemohoucnost a cítí to jako ponížení a pod.

38 Péče o kvalitu života nemocných je rovněž potřebná proto, aby nemocný znovu pocítil hodnotu svého života, svou osobní důstojnost

39 Přeji Vám, aby jste si z této přednášky odnesli alespoň poznání, že i Vy jste jedineční, že jste originály a jako takoví máte trvalou hodnotu

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci Viola Svobodová Hospic sv. Alžběty Brno Praha, 14.října 2008 Důstojnost člověka ve zdraví a v nemoci Viola Svobodová."

Podobné prezentace


Reklamy Google