Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY PŘÍRODY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY PŘÍRODY"— Transkript prezentace:

1 ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY PŘÍRODY
EKOLOGIE ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY PŘÍRODY

2 „Svět okolo nás je plný nádherných přírodních jevů, nad kterými žasne rozum a srdce pookřeje – pokud je dokážeme vidět. ( A Einstein)

3 Didaktické cíle Rozvíjet vnímaní přírody.
2. Učit se jednat s vědomím, že všechno živé na Zemi je závislé na činnosti lidí. 3. Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.

4 Strategie trvale udržitelného rozvoje (konference OSN o životním prostředí a rozvoji – Rio de Janeiro, 1992) způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí hlavní cíl TUR - zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Hledání ekologické rovnováhy tj. harmonie mezi člověkem a přírodou a společností a jejím prostředím, která by zaručovala zdravý rozvoj lidské společnosti. Pokud má lidstvo přežít, musí se částečně uskromnit.

5 Nepřijatelné chování (nemorální)
Vyhubení živočišných či rostlinných druhů Čerpat přírodní zdroje takovým tempem, že se v dohledné době vyčerpají Používat technologie, které znečišťují ovzduší, vodu, půdu Neúměrný růst spotřeby energie Vytvářet zdroje ohrožení ( jaderná energie?)

6 Etické postoje a ekologie (Josef Vavroušek)
1. Vztah člověka k přírodě Kořistnický vztah k přírodě x Vědomí sounáležitosti s přírodou 2. Vztah lidského individua ke společnosti Extrémní přístup-individualismus, soutěživost nebo kolektivismus x vyvážený důraz na jednotlivce a kolektiv 3. Vztah k toku času a smyslu dějin Idea kvantitativního růstu x důraz na kvalitativní rozvoj 4. Vztah ke smyslu vlastního života Konzumní způsob života x kvalita života, uvědomělá skromnost

7 5. Vztah ke svobodě a k odpovědnosti 6. Vztah k úrovni našeho poznání
Důraz na lidská práva a svobody x respektování zodpovědnosti 6. Vztah k úrovni našeho poznání „pýcha rozumu“ x opatrnost při všech zásazích do přírody a společnosti 7. Vztah k vlastnímu životu Oslabení pudu sebezáchovy x jeho obnovení 8. Vztah k budoucím generacím Krátkodobé zájmy x respektování dlouhodobých důsledků lidské činnosti 9. Vztah k odlišným názorům a jiným civilizacím Netolerance k jiným x tolerance 10. Vztah k věcem společným Rezignace na spolurozhodování o společných věcech x rozvoj paticipativní demokracie

8 Dobrovolná skromnost = výběrová náročnost
Duane Elgin uvádí tři druhy argumentů pro dobrovolnou skromnost Morální - ten, jehož štěstí záleží na tom, aby měl víc, nikdy nemůže mít dost Sociální - závratnému stupňování rozdílu mezi nadbytkem a bídou Ekologický - konzumní zásada, že vzestup spotřeby řeší všechny problémy - má katastrofické ekologické následky.

9 Antoine de Saint-Exupéry:
„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.”

10 Chválím Tě, Země má

11 ZÁVĚREČNÉ ZAMYŠLENÍ „Je možné, že zlo je nutné a že nakonec zvítězí, ale jednej tak, aby nezvítězilo skrze tebe a s tvojí pomocí.“ (A.Solženicyn)


Stáhnout ppt "ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY PŘÍRODY"

Podobné prezentace


Reklamy Google