Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Udržitelný rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Udržitelný rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Udržitelný rozvoj

2 Historie ideje udržitelného rozvoje 1866 E. Haeckel ekologie 1910 uznání ekologie na konferenci botaniků v Bruselu 30. léta 20. stol – Tansley – definování ekosystému 1960 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – světové organizace ochrany přírody aj. 1973 Valné shromáždění IUCN „ochrana přírody je takový způsob managementu, aby byla dosažena nejvyšší udržitelná kvalita života“ 1972 Massachusettský technologický institut „v uzavřeném systému konečných zdrojů není kvantitativní růst trvale možný“.

3 Ideje a kongresy s tematikou udržitelného rozvoje 1960 R. Carsonová Mlčící jaro, 1974 F. Schumacher Malé je krásné, 1972 Meadowsovi Meze růstu se ukazuje, že problematika udržitelnosti se objevuje ve sféře sociální, ekonomické, přírodní i systémové. 1991 zakladatelské dílo Naše společná budoucnost formuluje „TUR je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby“. Princip odpovědnosti vůči budoucím generacím. 1992 Summit Země v Rio de Janeiru způsobil, že TUR se stal veřejně diskutovanou záležitostí. 2002 Summit v Johannesburgu dohoda o zachování přírodních zdrojů a planetární biodiverzity.

4 Hlediska udržitelného rozvoje Ekonomické hledisko přispívat k ochraně ŽP, finanční zdroje k další sanaci, podpora inovačního cyklu směrem k environmentální šetrnosti Sociální hledisko udržitelnost, vytváření nového systému hodnot pro pestrý a bohatý život, autonomie lidské osobnosti při potlačování špatných vlastností osobnosti, uvědomělá skromnost, výběrová náročnost Přírodní hledisko – zachování biodiverzity, „ nedobývání“ přírodních zdrojů, nespoléhat jen na setrvačnost přírodních procesů v čase

5 (Vybrané) zákony o TUR č. 17/1992 Sb. O životním prostředí „TUR je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“

6 Další (vybrané) předpisy o TUR Vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti Územní agenda Evropské unie 2007 Lipská charta o udržitelných evropských městech 2007 United Nations Millennium Declaration 2000 Cenia – Metodika pro místní Agendy 21 v ČR 2003 Cenia – Předpoklady pro udržitelný rozvoj 2006 Cenia – Indikátory udržitelného rozvoje 2006 Burza indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni 2007 Politika územního rozvoje ČR 2008

7 Místní Agenda 21 Národní síť zdravých měst Zavádění Agendy 21 do praxe v ČR 2003 Rada vlády pro udržitelný rozvoj území, 2004 pracovní skupina pro místní Agendu 21 Systém kritérií 4 kategorií – Start, Stabilizace, Systém řízení, Dlouhodobý proces Národní síť zdravých měst 1988, v ČR od 1989 k r. 2009 asociace má 94 členů s regionálním vlivem 1558 měst a obcí Rady obcí pro udržitelný rozvoj území (dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu

8 Co není udržitelný rozvoj? Pouhým přežitím cílem není trvalý kvantitativní ekonomický růst, ale kvalitativní rozvoj, vyšší kvalita života Projevem pýchy nebo plánování cílem je zachovat neporušenou přírodu, zdroje, potencialitu, nikoliv jen plánovat, co budoucí generace potřebují Megalomanským konceptem byrokratů cílem je koordinace postupů, jen místní soběstačnost nestačí Centralistickým řízením (světovládou) jde o nutnou spolupráci, nikoliv vládu a vládnutí. Je to solidarita, kompatibilní nástroje, subsidiarita aj.

9 Co není udržitelný rozvoj? Kulturou Platí jednota obecných pravidel a principů v největší různosti místních a krajových aplikací, historických podmínek, hodnot, tradic aj. Ekologií Ekologie je „tvrdá“ přírodní věda, užívá poznání k ochraně přírody a respektování jejích limitů Ideologíí Tou může být environmentalistmu – přesvědčení, že životní postoj je potřeba založit na úctě k přírodě a k životu. TUR je konzervativní – návrat k tradici, archetypu, demokratický – procesy, které ho zajišťují, liberální – ve víře ve svobodnou, uvědomělou skromnost a volbu.


Stáhnout ppt "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Udržitelný rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google