Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvícenství. 18. století myšlenkové hnutí, životní postoj, filozofický směr, ideologie dějiny jsou bojem „světla rozumu“ (Aufklärung) s tmou nevědomosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvícenství. 18. století myšlenkové hnutí, životní postoj, filozofický směr, ideologie dějiny jsou bojem „světla rozumu“ (Aufklärung) s tmou nevědomosti."— Transkript prezentace:

1 Osvícenství

2 18. století myšlenkové hnutí, životní postoj, filozofický směr, ideologie dějiny jsou bojem „světla rozumu“ (Aufklärung) s tmou nevědomosti a předsudků zdrojem pokroku je poznání, vzdělání a osvícené zákony důraz na rozum – racionalismus (až kult, „zbožštění“ rozumu)

3 Zdroje a negace Zdroje: antika humanismus a renesance věda 17. století Odmítá (barokní) religiozitu, kritizuje církev, bojuje proti konzervatismu, odmítá tradici

4 Podrobnější charakteristika víra v rozum  víra v neustálý pokrok rozum  poznaná pravda; svoboda myšlení víra ve schopnosti rozumu a vědy; věda nastupuje na místo náboženství duchovní emancipace nových společenských vrstev (buržoazie, inteligence)

5 „starý svět“ stavovské rozdělení a privilegia despotismus fanatismus osvícenství přirozená rovnost lidí svoboda snášenlivost

6 rozumem lze změnit lidskou společnost lidé jsou si rovni před Bohem  během života mají právo na rovné zacházení právo svobodně činit vše, co neodporuje zdravému rozumu a křesťanským mravním zásadám osvícenství je úzce spojeno s literaturou (a projevuje se často jejím prostřednictvím)

7 Požadavky růst vzdělanosti právo na osobní svobodu člověka rovnost před zákonem odstranění absolutismu, demokratické formy vlády demokratický stát má být řízen volenými orgány zbavení církve politické moci a její odluka od státu humanizace trestního práva

8 Události ovlivněné osvícenstvím boj amerických osad za nezávislost

9 Události ovlivněné osvícenstvím velká francouzská revoluce

10 Osvícenství v Čechách prolíná se s národním obrozením typický osvícenec a zároveň obrozenec – Josef Dobrovský

11 Osvícenství a umění klasicismus

12 Osvícenský absolutismus panovník je služebník státu péče o zlepšení hmotných podmínek života poddaných snaha o zvýšení efektivity státní správy reformy i proti vůli obyvatel reformy pro blaho státu, nikoli pro blaho obyvatel (vladaři nejsou vedeni humanistickými, ale racionálními ideály) Josef II., Fridrich II., Kateřina II.

13 Konec osvícenství politika: převaha konzervativních tendencí po na- poleonských válkách myšlenkový svět: nástup romantismu

14 Význam a kritika osvícenství nekritická víra v rozum a v pokrok diktatura rozumu vůči všemu, co je považo- váno za tradiční, mimorozumové člověk je středem světa a je mu dovoleno téměř vše poslední a nejrozsáhlejší forma ideového odporu proti feudalismu základ dnešních konceptů občanské svobody a rovnosti, demokracie a lidských práv (přirozené právo, občanská společnost, občan, lidská práva)


Stáhnout ppt "Osvícenství. 18. století myšlenkové hnutí, životní postoj, filozofický směr, ideologie dějiny jsou bojem „světla rozumu“ (Aufklärung) s tmou nevědomosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google