Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika a Welfare State

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika a Welfare State"— Transkript prezentace:

1 Sociální politika a Welfare State
Úvod do sociální politiky ZS 2007/2008

2 Obsah prezentace Co to je welfare state? (význam a základní charakteristika) Teorie objasňující vznik a vývoj welfare state. Základní typologie welfare states.

3 Co to je Welfare State? Různé překlady: Sociální stát, stát blahobytu, stát veřejných sociálních služeb. Vysvětlení vzniku WS: sociologická teorie- formování národních států, růst kapitalismu teorie občanství - důraz na politický vývoj teorie konvergence - vliv průmyslového a ekonomického vývoje

4 Vznik a vývoj WS KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUPY K VYSVĚTLENÍ VZNIKU WS
- ekonomické proměnné - politické proměnné - institucionální proměnné

5 Definice WS Stát, ve kterém se užívá organizované moci (prostřednictvím politiky a státní správy) ve snaze o modifikaci hry tržních sil. 1. garantováním minimálního příjmu jednotlivcům a jejich rodinám bez ohledu na tržní hodnotu jejich práce nebo jejich vlastnictví 2. snížením rozsahu jejich nejistoty v takových sociálních situacích jako například nemoc, stáří, nezaměstnanost, které by mohly způsobit krizi v životě jednotlivce nebo celé rodiny. 3. stát působí v takovém směru, aby zajistil všem občanům bez ohledu na jejich status nebo třídní příslušnost určitý standard existujících sociálních služeb.“

6 Definice WS „Základem sociálního státu je vládou garantovaná minimální úroveň příjmu, výživy, zdraví, bydlení a vzdělání zajištěná pro každého občana jako výraz jeho politického práva a ne dobročinnosti.“ (H. Wilenski)

7 Definice WS „V pátrání po smyslu termínu welfare state, musíme uvažovat o všech způsobech .... jak ovlivnit, regulovat nebo nahradit volnou hru tržních sil v zájmu blahobytu“. (T.H.Marshall)

8 Definice WS Vyjmenování základních oblastí aktivity sociálního státu:
plnou zaměstnanost univerzální sociální služby sociální pomoc (R. Mishra)

9 Definice WS Welfare state je založen na myšlence, že sociální podmínky jednotlivce nejsou jen záležitostí jeho a jeho rodiny, ale také záležitostí společnosti. Tento postoj se projevuje v myšlení a jednání lidí, v oblasti práva, v institucionálním uspořádání i v opatřeních sociální politiky. Welfare state spolu s dalšími aktéry aktivně přispívá k formování sociálních podmínek obyvatel. (Arts and Gelissen,2002)

10 Cíle WS Jistota (zajištění) občanů Rovnost
Později zajištění dosaženého statusu Zajištění nejchudších vrstev

11 Nástroje WS přímá platba finančních dávek
přímé poskytování sociálních služeb nepřímé poskytování prostředků prostřednictvím daňových úlev

12 Vznik a vývoj WS 1. prehistorie WS - 16. - 19. století
16. - polovina 19. století - období chudinských zákonů do roku období laissez-faire období sociálního pojištění

13 Vznik a vývoj WS 2. počátky moderního WS období tzv. „poválečného usazování“ (Keynes, Beveridge) 3. moderní WS 4.. od krize WS 5. Současné problémy WS – (seminář)

14 TYPOLOGIE WS M.R.Titmuss (Social Policy: An Itroduction)
Reziduální model sociální politiky Průmyslově-výkonový model sociální politiky Institucionální model sociální politiky

15 TYPOLOGIE WS Gøsta Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism Teorie dekomodifikace. Na jejím základě 3 režimy sociálního státu: Liberální režim WS Konzervativní nebo korporativistický režim WS Sociálně-demokratický režim WS

16 Další typologie Geografická: 1. nordický nebo skandinávský typ WS
2. kontinentální typ WS 3. periferní typ WS a zvlášť Británie „latinsko-římský “model WS. „leninský“ model sociálního státu.


Stáhnout ppt "Sociální politika a Welfare State"

Podobné prezentace


Reklamy Google