Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ÚVOD DO SOCIÁLNÍ POLITIKY Letní semestr 2008/2009 Ing. Bohumila Čabanová, PhD.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ÚVOD DO SOCIÁLNÍ POLITIKY Letní semestr 2008/2009 Ing. Bohumila Čabanová, PhD.,"— Transkript prezentace:

1 1 ÚVOD DO SOCIÁLNÍ POLITIKY Letní semestr 2008/2009 Ing. Bohumila Čabanová, PhD., Cabanova@fsv.cuni.cz

2 2 Obsah přednášky 1. Sociální politika a její základní rámec: 2. Sociální politika jako praxe a jako vědní disciplína; sociální politika a hospodářská politika; 3. Souvislost s dalšími vědními disciplínami. Sociální události, kritické situace v životě lidí. 4. Hlavní cíle, funkce a principy sociální politiky. 5. Subjekty a objekty sociální politiky. 6. Nástroje sociální politiky 7. Sociální politika jako praxe a jako vědní disciplína; sociální politika a hospodářská politika;

3 3 SP jako vědní disciplína a praxe - Sociální politika jako vědní disciplína: - Sociální politika jako vědní disciplína: Zkoumá sociální politiku jako praktickou aktivitu, t.j. analyzuje proces tvorby a realizace politik, které jsou součástí politiky sociální. Tématické těžiště nerovnosti (ve střední délce života, ve vzdělávacích šancích, ve zdroji peněz a času...) a jejich rozdělení ve společnosti. Pozornost je věnována procesům a činnostem, které tyto nerovnosti ovlivňují. Problémová a empirická orientace.

4 4 Sociální politika a její základní rámec: Souvislost s dalšími vědními disciplínami Definice pojmu význam pojmu „sociální“ význam pojmu „politika“ Sociální politika je soubor opatření směřujících k dosažení sociální suverenity a bezpeční obyvatel.

5 5 Faktory, ovlivňující definice - hodnotové zaměření autora, jeho ideově politickou orientací, - hodnotové zaměření autora, jeho ideově politickou orientací, - historický kontext, - historický kontext, - místní kontext - místní kontext

6 6 Přehled definic - Engliš - sociální politika jako praktické snažení, aby společenský celek byl vypěstěn a přetvořen co nejideálněji...spravedlnost a společenská účelnost jako “hybné péro” sociální politiky (nikoli morálka!)... - Engliš - sociální politika jako praktické snažení, aby společenský celek byl vypěstěn a přetvořen co nejideálněji...spravedlnost a společenská účelnost jako “hybné péro” sociální politiky (nikoli morálka!)... - Ottův naučný slovník - sociální politika jako nástroj směřující k odstranění nebo zmírnění vad společenského života... - Ottův naučný slovník - sociální politika jako nástroj směřující k odstranění nebo zmírnění vad společenského života... - H. Wilenski - sociální politika jako neurčitý reziduální pojem, který někdy označuje 3/4 aktivit vlády, jindy se omezuje jen na důchodové zajištění sociálně - H. Wilenski - sociální politika jako neurčitý reziduální pojem, který někdy označuje 3/4 aktivit vlády, jindy se omezuje jen na důchodové zajištění sociálněslabých...

7 7 Souvislosti s dalšími disciplínami Sociologie Sociologie Právo Právo Politologie Politologie Demografie Demografie Ekonomie Ekonomie

8 8 Sociální události, kritické situace v životě lidí. Natolik závažné sociální problémy jednotlivce nebo skupin obyvatel, že je nezbytná intervence státu při jejich řešení Natolik závažné sociální problémy jednotlivce nebo skupin obyvatel, že je nezbytná intervence státu při jejich řešení Zpravidla spojeno s neschopností získávat prostředky k obživě prací Zpravidla spojeno s neschopností získávat prostředky k obživě prací - nezaměstnanost - stáří - nemoc a invalidita - mateřství a rodičovství - chudoba a sociální desintegrace

9 9 Hlavní cíle sociální politiky Sociální politika cílová - cíle jsou důvodem vzniku instituce Sociální politika cílová - cíle jsou důvodem vzniku instituce Sociální politika instrumentální - cíle subjektu jsou jiné, sociální opatření jsou prostředkem k jejich dosažení Sociální politika instrumentální - cíle subjektu jsou jiné, sociální opatření jsou prostředkem k jejich dosažení Změny sociálně politických cílů : Změny sociálně politických cílů : Od pomoci člověku - přes povinnost státu - po právo občana.

10 10 Hlavní principy sociální politiky Princip sociální spravedlnosti Princip sociální spravedlnosti Princip solidarity Princip solidarity Princip subsidiarity Princip subsidiarity Princip participace Princip participace

11 11 Funkce sociální politiky Funkce:ochrannáredistributivníhomogenizačnístimulačnípreventivní (Žižková 1995)

12 12 Nástroje SP Nástroje: právní řád programy a plány kolektivní vyjednávání nátlakové akce média systém sociálního zabezpečení

13 13 Subjekty a objekty sociální politiky Subjekty: sociální politiku určují, tvoří - stát, odbory, zaměstnavatelé, neziskový sektor, církve, politické strany, zájmová společenství, rodiny, občan Objekty: jsou příjemci opatření SP - jednotlivci v definovaných sociálních situacích skupiny osob v definovaných soc. situacích

14 14 Role aktérů v sociální politice Aktéři SP (Potůček) Zahrnují subjekty i objekty SP Role státu x nestátního neziskového sektoru v sociální politice Efektivita zajišťování SP jednotlivými aktéry

15 15 Doporučená literatura POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha, Slon 1995. POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha, Slon 1995. TOMEŠ, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Sešity pro sociální politiku. 2. Vydání, Praha, Socioklub, 2001 TOMEŠ, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Sešity pro sociální politiku. 2. Vydání, Praha, Socioklub, 2001 ŽIŽKOVÁ, J. A KOL.: Úvod do studia sociální politiky. Praha, VŠE 1995. ŽIŽKOVÁ, J. A KOL.: Úvod do studia sociální politiky. Praha, VŠE 1995. Krebs, V. a kol.: Sociální politika Praha 2005 Krebs, V. a kol.: Sociální politika Praha 2005


Stáhnout ppt "1 ÚVOD DO SOCIÁLNÍ POLITIKY Letní semestr 2008/2009 Ing. Bohumila Čabanová, PhD.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google