Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO SOCIÁLNÍ POLITIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO SOCIÁLNÍ POLITIKY"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO SOCIÁLNÍ POLITIKY
Letní semestr 2008/2009 Ing. Bohumila Čabanová, PhD.,

2 Obsah přednášky Sociální politika a její základní rámec:
Sociální politika jako praxe a jako vědní disciplína; sociální politika a hospodářská politika; Souvislost s dalšími vědními disciplínami. Sociální události, kritické situace v životě lidí. Hlavní cíle, funkce a principy sociální politiky. Subjekty a objekty sociální politiky. Nástroje sociální politiky

3 SP jako vědní disciplína a praxe
- Sociální politika jako vědní disciplína: Zkoumá sociální politiku jako praktickou aktivitu, t.j. analyzuje proces tvorby a realizace politik, které jsou součástí politiky sociální. Tématické těžiště nerovnosti (ve střední délce života, ve vzdělávacích šancích, ve zdroji peněz a času...) a jejich rozdělení ve společnosti. Pozornost je věnována procesům a činnostem, které tyto nerovnosti ovlivňují. Problémová a empirická orientace.

4 Sociální politika a její základní rámec: Souvislost s dalšími vědními disciplínami
Definice pojmu význam pojmu „sociální“ význam pojmu „politika“ Sociální politika je soubor opatření směřujících k dosažení sociální suverenity a bezpeční obyvatel.

5 Faktory, ovlivňující definice
- hodnotové zaměření autora, jeho ideově politickou orientací, - historický kontext, - místní kontext

6 Přehled definic - Engliš - sociální politika jako praktické snažení, aby společenský celek byl vypěstěn a přetvořen co nejideálněji...spravedlnost a společenská účelnost jako “hybné péro” sociální politiky (nikoli morálka!)... - Ottův naučný slovník - sociální politika jako nástroj směřující k odstranění nebo zmírnění vad společenského života... - H. Wilenski - sociální politika jako neurčitý reziduální pojem, který někdy označuje 3/4 aktivit vlády, jindy se omezuje jen na důchodové zajištění sociálně slabých...

7 Souvislosti s dalšími disciplínami
Sociologie Právo Politologie Demografie Ekonomie

8 Sociální události, kritické situace v životě lidí.
Natolik závažné sociální problémy jednotlivce nebo skupin obyvatel, že je nezbytná intervence státu při jejich řešení Zpravidla spojeno s neschopností získávat prostředky k obživě prací - nezaměstnanost - stáří - nemoc a invalidita - mateřství a rodičovství - chudoba a sociální desintegrace

9 Hlavní cíle sociální politiky
Sociální politika cílová -cíle jsou důvodem vzniku instituce Sociální politika instrumentální - cíle subjektu jsou jiné, sociální opatření jsou prostředkem k jejich dosažení Změny sociálně politických cílů : Od pomoci člověku - přes povinnost státu - po právo občana.

10 Hlavní principy sociální politiky
Princip sociální spravedlnosti Princip solidarity Princip subsidiarity Princip participace

11 Funkce sociální politiky
ochranná redistributivní homogenizační stimulační preventivní (Žižková 1995)

12 Nástroje SP Nástroje: právní řád programy a plány
kolektivní vyjednávání nátlakové akce média systém sociálního zabezpečení

13 Subjekty a objekty sociální politiky
Subjekty: sociální politiku určují, tvoří - stát, odbory, zaměstnavatelé, neziskový sektor, církve, politické strany, zájmová společenství, rodiny, občan Objekty: jsou příjemci opatření SP - jednotlivci v definovaných sociálních situacích skupiny osob v definovaných soc. situacích

14 Role aktérů v sociální politice
Aktéři SP (Potůček) Zahrnují subjekty i objekty SP Role státu x nestátního neziskového sektoru v sociální politice Efektivita zajišťování SP jednotlivými aktéry

15 Doporučená literatura
POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha, Slon 1995. TOMEŠ, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Sešity pro sociální politiku. 2. Vydání, Praha, Socioklub, 2001 ŽIŽKOVÁ, J. A KOL.: Úvod do studia sociální politiky. Praha, VŠE Krebs, V. a kol.: Sociální politika Praha 2005


Stáhnout ppt "ÚVOD DO SOCIÁLNÍ POLITIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google