Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik státních útvarů V. MONARCHIE D.ERBENOVÁ D.ERBENOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik státních útvarů V. MONARCHIE D.ERBENOVÁ D.ERBENOVÁ."— Transkript prezentace:

1 Vznik státních útvarů V. MONARCHIE D.ERBENOVÁ D.ERBENOVÁ

2 MONARCHIE - pojem b z řeckého monos = sám b archó = vládnu

3 MONARCHIE b forma státu, resp. vlády, ve které je v čele : b a) panovník, monarcha b (císař, král, kníže, vévoda apod.), b b) suverenní osobnost obdařená osobními privilegii

4 ROZLIŠENÍ MONARCHIÍ PODLE MOCENSKÉHO POSTAVENÍ MONARCHY b STAVOVSKÁ b ABSOLUTISTICKÁ b KONSTITUČNÍ b PARLAMENTNÍ b DUALISTICKÁ

5 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE - definice b forma vlády, ve které se o polickou moc dělí panovník a stavy b panovníkova politická moc (zákonodárná, správní) je omezena privilegovanými vrstvami obyvatelstva, které se podílejí na vládě ( zemský sněm, výbor apod.)

6 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE - stavy b ve feudální společnosti skupiny svobodných obyvatel, které se podílely na politické moci

7 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE - stavy (příklad) b FRANCIE b 1. stav - duchovenstvo b 2. stav- šlechta b 3. stav - měšťanstvo b ČESKÉ ZEMĚ b 1. duchovní stav b 2. panský stav b 3. rytířský stav b 4. městský stav b (podle Obnoveného zřízení b zemského 1627

8 1. STAVOVSKÁ MONARCHIE- úloha sněmů b PROJEDNÁVÁNÍ OTÁZKY b 1. obecné zemské berně b 2. válečného tažení b 3. ochrany veřejného pořádku b 4. volby nového panovníka

9 2. ABOSLUTISTICKÁ MONARCHIE - definice b forma vlády, při které je neomezená státní moc včetně zákonodárné soustředěna do rukou panovníka b vzniká v 1.pol. 16.století ve Španělsku b je reakcí na vzrůstající moc stavů b nahrazuje stavovskou monarchii

10 2. ABSOLUTISTICKÁ MONARCHIE - charakteristické rysy b 1. panovník má rozhodující a nejvyšší suverenitu v oblasti b výkonné, soudní i zákonodárné moci b 2. panovník je rozhodujícím činitelem ve vnitřní i b zahraniční politice b 3. přisvojování si kompetencí dříve patřící stavům b nutné ideologické zdůvodnění b 4. nástrojem centrální moci se stala byrokracie, katolické b duchovenstvo a armáda

11 3. KONSTITUČNÍ MONARCHIE - definice b státní systém, ve kterém je moc vládnoucího panovníka omezena ústavou

12 3. KONSTITUČNÍ MONARCHIE - ústava b Impulzem b a) americká revoluce b b) velká francouzská revoluce (1789-1799)

13 3. KONSTITUČNÍ MONARCHIE - proč ústava ? b požadavek písemného zaručení práv pro občany b zaručení b = rovnosti před zákonem b = ochrany před svévolným zatčením b = ochrany a svobody majetku b = zaručení politických práv majetných

14 4. PARLAMENTNÍ MONARCHIE - definice b forma vlády b faktická moc je v rukou parlamentu, který je nevyšším zastupitelským a zákonodárným orgánem b formální hlavou státu je panovník, který však má funkce pouze reprezentativní

15 4. PARLAMENTNÍ MONARCHIE - úloha parlamentu b nejvyšší zastupitelský a zákonodárný orgán státu b základní úlohou je zákonodárná činnost b zákony, jím přijaté, jsou závazné pro všechny ostatní orgány

16 5. DUALISTICKÁ MONARCHIE - definice b forma vlády, kdy je zákonodárná moc rozdělena mezi panovníka a parlament b panovník má témě absolutní moc b část legislativních pravomocí přenechává parlamentu b (dnes Jordánsko, Saudská Arábie)

17 ZDROJ b Žaloudek,K., Encyklopedie politiky,Libri,Praha 2004


Stáhnout ppt "Vznik státních útvarů V. MONARCHIE D.ERBENOVÁ D.ERBENOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google