Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj české ústavnosti. 3 fáze  1) 1848 – 1918 (Habsburská monarchie)  2) 1918 – 1992 (Československo)  3) 1992 – dodnes (Ústava ČR)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj české ústavnosti. 3 fáze  1) 1848 – 1918 (Habsburská monarchie)  2) 1918 – 1992 (Československo)  3) 1992 – dodnes (Ústava ČR)"— Transkript prezentace:

1 Vývoj české ústavnosti

2 3 fáze  1) 1848 – 1918 (Habsburská monarchie)  2) 1918 – 1992 (Československo)  3) 1992 – dodnes (Ústava ČR)

3 1. období (za Rakouska – Uherska)  absolutistická monarchie (= neomezený panovník)  r. 1848 (Ferdinand V. přislibuje ústavu a volby) ústavu a volby)  Dubnová oktrojovaná ústava (přijatá z vůle panovníka, neschválená parlamentem) – nevešla nikdy v platnost (přijatá z vůle panovníka, neschválená parlamentem) – nevešla nikdy v platnost

4  r. 1861 vydána tzv. Únorová oktrojovaná ústava,  Poslanecká sněmovna (volena zemskými sněmy)  Panská sněmovna (jmenována císařem)  Výkonnou moc má císař

5  r. 1867 – prosazen dualismus (vznik Rakouska – Uherska)  R. 1907 - zavedeno volební právo (aktivní od 24 let, pasivní od 30 let) pozn. Ženy mohly volit až od roku 1918 pozn. Ženy mohly volit až od roku 1918

6 2. období (Československo)

7  r. 1918 – Prozatímní ústava  Národní shromáždění, prezident, vláda prezident, vláda  Prezident volen Národním shromážděním shromážděním  Vláda měla 17 členů, volilo ji NS ji NS  parlamentní demokracie

8 Ústava z roku 1920  Definitivní ústava (nahradila prozatímní)  Úvodní prohlášení formuloval Dr. J. Herben po vzoru ústavy USA (vyslovil zde touhu po začlenění ČSR do Společnosti národů)  inspirována francouzskou ústavou z roku 1875, americkou ústavou a švýcarskou ústavou  Prezidentem mohl být zvolen každý občan od 35 let 2x po sobě (Masaryk měl výjimku)  r. 1938 – schválena autonomie Slovenské krajiny a Podkarpatské Rusi

9 Koncepce právní kontinuity  vzniká v emigraci (Edvard Beneš)  Mnichovská dohoda a vše, co po ní následovalo, je právně irelevantní = z právního hledisky nepřestala ČSR existovat  tento koncept postupně přijaly všechny vítězné mocnosti  od roku 1940 vydává E. Beneš tzv. dekrety

10 Období 1945 - 1992  Ustavení „lidové demokracie“  Klíčová rozhodnutí již nejsou přijímána na základě ústavy, nýbrž na rozkaz Ústředního výboru KSČ a SSSR  r. 1960 – ústava ČSSR (se změnami platila až do roku 1992)  Pozměněna byla zákonem z roku 1968 (ČSR je federálním státem tvořeným 2 rovnoprávnými republikami); zákony přijímá Federální shromáždění

11 3. období (Česká republika)  Ústava ČR byla přijata 16.12. 1992  Přijata na základě širokého koncensu (172 poslanců bylo pro, 16 proti, 10 se zdrželo)  Ústavní pořádek ČR: - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod - Ústavní zákony ČNR - Ústavní zákony upravující hranice ČR - Ústavní zákony, které budou přijaty

12 Struktura Ústavy ČR  Preambule  8 hlav  113 článků  dvojjedinná ústava

13 Principy ústavního uspořádání ČR  demokracie  úcta k demokratickým a lidským právům  republikanismus  parlamentní demokracie  materiální právní stát  ochrana vlastnictví a svobody podnikání  unitární stát  samospráva  sociální stát


Stáhnout ppt "Vývoj české ústavnosti. 3 fáze  1) 1848 – 1918 (Habsburská monarchie)  2) 1918 – 1992 (Československo)  3) 1992 – dodnes (Ústava ČR)"

Podobné prezentace


Reklamy Google