Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 forma organizace lidské společnosti, která se vyznačuje sdružením obyvatel určitého území v právní celek  suverenita, svrchovanost je výrazem státní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " forma organizace lidské společnosti, která se vyznačuje sdružením obyvatel určitého území v právní celek  suverenita, svrchovanost je výrazem státní."— Transkript prezentace:

1  forma organizace lidské společnosti, která se vyznačuje sdružením obyvatel určitého území v právní celek  suverenita, svrchovanost je výrazem státní moci, ta je nezávislá a neodvozená od žádné jiné, je omezená jen prostorově (státním územím)  vnitřní i vnější záležitosti si řeší každý stát sám, je omezen pouze mezinárodním právem

2 sumerská říše Egypt – 3500 let př. Kr. Řecko – městské státy polis (nejznámější Athény a Sparta) Římané civitas (obec – také městský stát), později obrovská říše – impérium moderní termín stát (stato) – 15. století Itálie znamená status, ústava, řád, označení stát začal užívat v 16. stol. Machiavelli. 16.-17. století – oddělování veřejné moci od panovnické, vnik úřední byrokracie,, jednotného daňového systému, stálé armády, diplomatických vztahů

3  území  obyvatelstvo  systém organizace (vláda, státní moc, právní řád)

4  unitární (jednotný) např. ČR  federace (např. USA, SRN, Rakousko, Rusko)  konfederace je spolek nebo sdružení států (dříve např. USA, Švýcarsko) dnes znaky má EU

5  náboženská – vycházela z božského původu státu, resp. panovníka  patriarchální – snaha ospravedlnit absolutní stát (podobná náboženské teorii)  mocenská – chápe stát jako vládu silnějšího nad slabšími (inspirována přírodou)  smluvní – právním důvodem vzniku státu je smlouva mezi lidmi

6  garantovat základní práva a svobody občanů (před vnějším nepřítelem)  zachovávat vnitřní řád a spravedlnost  podíl na řešení problémů ekonomiky, školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a kultury (čím více působí stát, tím více jsou omezovány svobody člověka, dilema občanů – více svobody nebo více pohodlí?)

7  řešení globálních problémů (zdroje energií, populace, hladomor, gramotnost apod.)  naplnění světového míru  mezinárodní bezpečnost  vzájemná spolupráce  vzájemná pomoc  umožnit občanům využívat výhody spolupráce

8  monarchie (jeden)  oligarchie (několik)  demokracie (všech)

9  monarchie (král)  sofokracie (filozofové - moudří)  aristokracie (urození),  oligarchie (nejbohatší)  demokracie (lidu)  technokracie (technická inteligence)  byrokracie (úředníci)

10 Jaký typ státu je ČR? unitární (jednotný) Kolik má obyvatel? 10,5 miliónu Kdo jsou naši sousedé? Slovensko Polsko Německo Rakousko Nakresli mapu – obrys ČR.

11


Stáhnout ppt " forma organizace lidské společnosti, která se vyznačuje sdružením obyvatel určitého území v právní celek  suverenita, svrchovanost je výrazem státní."

Podobné prezentace


Reklamy Google