Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Občanská nauka Tematický okruh Téma Stát, jeho funkce a formy Označení DUMU VY_32_INOVACE_02 Jméno autora Mgr. Marcela Rašková Datum vytvoření 29. ledna 2013 Anotace Prezentace k výkladu kapitoly stát a jeho formy, doplněná cvičením

2 STÁT, JEHO FUNKCE A FORMY

3 FUNKCE STÁTU Vnitřní garantovat základní práva a svobody občanů
zachovávat vnitřní řád a spravedlnost přijímat fce, které společnost nezvládne sama: ekonomika, zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení, kultura Vyberte správné odpovědi: = čím víc má stát funkcí, tím méně/více zasahuje a omezuje/rozšiřuje svobodu člověka Vnější podílet se na světovém míru, mezinárodní bezpečnosti, vzájemné spolupráci a pomoci pomocí mezinárodních smluv umožňovat občanům spolupráci v oblasti ekonomiky, kultury, vzdělání, cestovního ruchu,… obrana územní celistvosti

4 PRÁVNÍ STÁT Má právní řád a dá na jeho dodržování
právní řád omezuje státní moc proti zneužití podmínkou fungování je nezávislé soudnictví

5 STÁTNÍ SUVERENITA je základní podmínkou existence státu
neomezená moc státu = samostatnost, nezávislost státu je nezcizitelná, nedělitelná, trvalá může však dobrovolně převzít závazky z jiných organizací (EU, NATO) 2 aspekty suverenita vnitřní – nezávislost státní moci na jiném pol. subjektu suverenita vnější – právo státu uzavírat mezinárodní dohody, navazovat a udržovat diplomatické styky omezování suverenity: vnější: ekonomická, politická, bezpečnostní závislost na jiných zemích vnitřní: politické strany, nátlakové skupiny, církve,….

6 FORMY STÁTU Podle funkce hlavy státu: Podle územně-správního členění:
MONARCHIE x REPUBLIKA Podle územně-správního členění: UNIE x FEDERACE x KONFEDERACE Podle toho, kdo vládne: MONOKRACIE x SKUPINOVLÁDA Podle formy režimu: TOTALITNÍ FORMY VLÁDY x DEMOKRACIE

7 MONARCHIE Funkce hlavy státu je dědičná a doživotní Typy monarchie:
absolutní – neomezená moc krále konstituční – moc krále je omezena lidem – zvolí své zástupce do parlamentu, část moci má panovník, část parlament parlamentní – panovník existuje spíše formálně – hlavní moc má parlament File:Crown,_Sword_and_Globus_Cruciger_of_Hungary.jpg?uselang=cs

8 REPUBLIKA prezident + vláda jsou voleni, jejich moc se odvíjí od občanů parlamentní - vedoucí postavení má parlament tomu je odpovědná vláda může si vynutit demisi vlády = vyslovením nedůvěry prezident: volen parlamentem omezené pravomoce prezidentská – prezident jmenuje vládu, musí získat důvěru parlamentu, ten má právo vyslovit vládě nedůvěru nezávislý na Parlamentu prezident volen přímo má rozsáhlé pravomoci – veta, rozpustit parlament, vypsat předčasné volby,….

9 Rozdělte následující země dle funkce hlavy státu:
USA, Kanada, Saudská Arábie, Austrálie, Francie, Německo, Japonsko, Norsko, Velká Británie, Polsko, Maďarsko, Lichtenštejnsko Vyberte 1 absolutní monarchii a 1 parlamentní monarchii

10 Monarchie ve světě Absolutní monarchie Konstituční monarchie
Parlamentní monarchie

11 Vznik na základě mezinárodních smluv
KONFEDERACE sdružení nezávislých suverénních států, které bylo vytvořeno k zajištění společných zájmů (obrana, zahraniční politika, hospodářství, finance) Vznik na základě mezinárodních smluv státní orgány jsou dvojí – jednotlivého státu + celé konfederace jejich rozhodnutí musí schválit orgány jednotlivých států př. USA 1778 – 1789, Benelux FEDERACE sdružení několika členských států státní orgány, ústavy, zákony – dvojí, ale státní nesmí být v rozporu s federálními federální orgány mají pravomoc rozhodovat na celém území federace př. Německo, Austrálie, Belgie, Brazílie, Spojené arabské emiráty, USA,.. UNIE – jednotný stát, 1 právní řád, neexistují státní orgány části unie

12 PODLE TOHO, KDO VLÁDNE Monokracie:
MONARCHIE (absolutní)– vláda jednoho krále SOFOKRACIE – vláda filosofa TYRANIE Skupinovláda: když je stát ve válce, když zemře panovník, po převratu: ARISTOKRACIE – vláda několika urozených TIMOKRACIE – vláda několika nejsilnějších TEOKRACIE – vláda duchovenstva (Vatikán) OLIGHARCHIE – vláda několika nejbohatších TECHNOKRACIE – vláda technické inteligence BYROKRACIE – přemrštěná vláda úředníků DEMOKRACIE – vláda nevědomého lidu

13 PODLE FORMY REŽIMU TOTALITNÍ FORMY VLÁDY:
svévolná vláda, nepřipouští jiný názor (komunismus a fašismus – kapitola ideologie cenzura vláda pro vládce, ne ovládané zneužívání zákonů porušování lidských práv hospodářství: neuznává tržní mechanismus, volný trh AUTORITATIVNÍ REŽIMY– zákl.liberál.ekonomiky: uznává nerovnost mezi lidmi, volný trh, tržní hospodářství Pravicové: frankismus, Pinochet, J. Amerika, Asijští tygři Levicové: Portugalsko – Salazar, Muamar Kadáfí – Libye, Ujamaa - Tanzánie

14 DEMOKRACIE v užším slova smyslu = forma vlády, vláda lidu v širším smyslu = bývá chápána jako politický řád, světový názor, politické přesvědčení Znaky demokracie: VLÁDA LIDU - lid je původním držitelem moci, takž veškerá moc od něj pochází VLÁDA PRO LID = lid je jediným účelem státu VLÁDA NA ČAS – moc svěřena vládnoucím na určitou dobu, pak volby VLÁDA VĚTŠINY = státní vůle = vůle většiny OCHRANA MENŠINY = menšina má mít možnost stát se většinou PLURALITA = státní vůle formována na základě střetávání různých politických sil a zájmů = více PS, organizací – vzniká politický boj. Pluralita musí být garantována zákonem respektování lidských práv občané svobodní, právo odvolat se proti jednání státní moci k nezávislým soudům decentralizace státní správy, ekonomika založena na svobodném podnikání, právo na soukromé vlastnictví = všechny tyto znaky musí platit současně, jinak se o demokracii nejedná!!!


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google