Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
E-learning jako jeden z předpokladů na zlepšení vztahu studenta ke studiu PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Praha, 2014

2 „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ Jan Amos Komenský

3 Hlavní cíl výzkumu: zjistit, jestli může e-learning, jako moderní forma, ovlivnit motivaci k studiu a celkový zájem o vzdělání. Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli má vliv rodiny, pohlaví a průměru z vysvědčení dopad na celkový vztah studenta ke škole a sociální klima třídy. Také zda moderní formy vzdělávání, mezi které neodmyslitelně patří i e-learning, mají taky vliv na celkovou motivaci vzdělávat se.

4 Podle výzkumu PISA 2012 mají ČR žáci 5
Podle výzkumu PISA 2012 mají ČR žáci 5. největší socioekonomické zázemí, což má vliv na selektování stejného typu žáka do vybrané školy. Sebedůvěra 15ti letých žáků je v ČR na nejnižších místech v rámci států OECD, což má negativní vliv na samotné studium. S nízkou sebedůvěrou přímo souvisí záporný vztah žáka ke škole.

5 výuková forma a metoda (např
výuková forma a metoda (např. e-learning, modelová výuka, praktické ukázky, rozhovory) obsah předmětu (např. cíl předmětu, sylabus) Vztah žáka ke škole socioekonomické klima třídy (např. mimoškolní aktivity, vztahy mezi žáky, vztah učitel - žák)

6 Výzkum byl tvořen z 15ti letých studentů středních škol (Praha, Středočeský kraj, počet respondentů 400). Rozdělení škol: - Praha, - Středočeský kraj - větší města (např. Beroun, Kladno) a menší města (např. Hostivice).

7 Dílčí výsledky výzkumu byly: 1
Dílčí výsledky výzkumu byly: 1. Pozitivní rodinná atmosféra ve větší míře působí na motivaci vzdělávat se jako samotná škola. 2. Studenti, kteří dosáhli průměrnou známku na vysvědčení v předchozím roce lepší jak dva, mají větší motivaci k samostudiu než studenti, kteří dosáhli horší průměrnou známku.

8 3. Školní e-learning působí pozitivně na upevňování sociální vazeb ve třídě. 4. Rozdíl pohlaví ve využívání e-learningu není patrný. 5. Studenti jsou v tomto věku silně ovlivněni Internetem jako zdrojem informací a kamarády. 6. Studenti si Internetové zdroje a informace z nich ověřuji u starších členů rodiny.

9 Výsledek: Pozitivní rodinná atmosféra ve větší míře působí na motivaci vzdělávat se jako samotná škola.

10 Výsledek: Studenti, kteří dosáhli průměrnou známku na vysvědčení v předchozím roce lepší jako dva, mají větší motivaci k samostudiu než studenti, kteří dosáhli horší průměrnou známku.

11 Výsledek u druhého dílčího cílu přímo ovlivňuje výsledek prvního cílu
Výsledek u druhého dílčího cílu přímo ovlivňuje výsledek prvního cílu. Na celkový prospěch studenta (žáka) má vliv pozitivní rodinné prostředí a zájem rodičů o prospěch a celkové vzdělávání svých dětí. Zdůvodnění od žáků: v lepším vzdělání vidí větší možnost studovat na VŠ a možnost pracovat na líp ohodnocených pracovních pozicích.

12 Výsledek: Školní e-learning působí pozitivně na upevňování sociální vazeb ve třídě.

13 Výsledek: Rozdíl pohlaví ve využívání e-learningu není patrný.

14 Výsledek u čtvrtého dílčího cíle je v rozdílnosti pohlaví a využití e-learningu patrný. Holky preferují elektronickou komunikaci, autotesty a práce s projekty. Kluci se zaměřují na studium doplňující literatury, projekty, autotesty a nejméně času tráví komunikací.

15 Výsledek: Studenti jsou v tomto věku silně ovlivněni Internetem jako zdrojem informací a kamarády.

16 Výsledek druhé části pátého dílčího cíle nebyl potvrzen, protože na ovlivnitelnost mladých lidí má vliv hlavně Internet. Ovlivnitelnost v poměru kamarádi a rodina, je nepatrný (pouze 5%). Z toho vyplývá, že na dnešní mladé lidi má vliv stejným způsobem jak Internet a kamarádi, tak i rodinné zvyklosti, sourozenci a klima rodiny.

17 Výsledek: Studenti si Internetové zdroje a informace z nich ověřuji u starších členů rodiny.

18 Výsledek v posledním dílčím cíli nebyl potvrzen z důvodu, že dnešní mladí lidé si informace z Internetu ověřuji buď u svých stejně starých kamarádů, anebo z jiných Internetových zdrojů. U starších členů rodiny si ověřuje informace pouze 17% mladých lidí.

19 Výsledek výzkumu: mládež má Internet jako prvotní zdroj informací, je to prostředník mezi školou a soukromým životem. Moderní formy výuky studenty motivují, obohacují a pokládají je za efektivní metodu vzdělávání. Stagnací úrovně vzdělávání by došlo v budoucnu k prudkému poklesu zájmu o studium.

20 Vhodně navržený e-portál a jeho obsah jednoznačně pozitivně ovlivňuje studium na střední a vysoké škole. Také virtuální třídy pozitivně ovlivňují sociální klima třídy hlavně u kombinované formy vysokoškolského studia (v menší míře denní VŠ studium a studium na SŠ). Pro mentální růst a rozvoj musí vyučující vytvořit vhodné e-portály, aby ulehčili studentům možnost přístupu se k ověřeným informacím.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google