Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v provozu ČEPS pro rok 2006 Úloha ČEPS – SYS a PpS Zuzana Šolcová, ČEPS, a.s. SVSE - 3.11.2005 Naše cesta vede k Vám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v provozu ČEPS pro rok 2006 Úloha ČEPS – SYS a PpS Zuzana Šolcová, ČEPS, a.s. SVSE - 3.11.2005 Naše cesta vede k Vám."— Transkript prezentace:

1 Novinky v provozu ČEPS pro rok 2006 Úloha ČEPS – SYS a PpS Zuzana Šolcová, ČEPS, a.s. SVSE - 3.11.2005 Naše cesta vede k Vám

2 Novinky v provozu ČEPS pro rok 2006

3 Současný vývoj Regionalizace Evropy Definice miniregionů Podpora vytváření regionálních trhů Tlak na spolupráci TSO Organizace minifór regulátorů (minifórum CEE 27.1.05 ve Vídni) 8.11.2005 - 3. navazující setkání regulátorů v Praze Spolupráce TSO v regionu založena na setkání představitelů 8 TSO leden 2004 Implementace vlastního řešení v oblasti congestion management odpovídající charakteristice trhu v regionu Projekt koordinovaných aukcí v regionu střední Evropy

4 Příprava koordinovaných aukcí 2006 Pracuje skupina 8 TSO : CEPS, SEPS, VE- T, EON, APG, PSE-O,MAVIR, ELES Roční, měsíční a denní explicitní aukce Vychází z mechanismu 2005 ČEPS aukční kancelář Připravena pravidla, smlouva a IT řešení ALE !!!

5 Koordinace TSO a regulátorů ? Pravidla aukcí předána k vyjádření regulátorům 15.9.2005 Vyjádření regulátorů 11.10.2005 Požadavky na změny pravidel aukcí –Implementovatelné bezprostředně –Obtížně implementovatelné k počátku roku 2006 Netýkající se přímo pravidel aukcí TSO budou pracovat na implementaci požadavků ale výsledek je nejistý

6 2 3 4 1 7 5 6 8

7 Výhody pro zákazníky Jednotná pravidla v celém regionu Jednotné uzávěrky (harmonizace tržních pravidel „zdola“) Podpora rovnému přístupu do všech soustav Jedno místo pro zadávání nabídek na všechny profily a jeden SW systém pro všechny transakce (hromadná a standardní komunikace) Vysoká flexibilita systému a jeho samoobslužnost Plně mezinárodní prostředí (není třeba znát maďarštinu a polštinu) Podpora sekundárnímu trhu = efektivnost Jeden risk management (obrana proti spekulacím při minimalizaci nákladů) Vázané (tranzitní a blokové) nabídky

8 Specifika vnitrodenního přeshraničního obchodu Časová blízkost k reálnému provozu Lepší znalost fyzikálních toků a volných kapacit  menší rezervy na neočekávaný vývoj toků Bezchybná a okamžitá koordinace mezi TSO Charakter implicitních aukcí : nikoliv kapacita ale již konkrétní dodávka  nástroj spíše pro výrobce a odběratele) Pouze zbývající kapacity Hodnocení rizik a nastavení limitů

9 Principy Intraday Seance Požadavek na diagram a jeho akceptace Nezávislé sjednání se sousedním TSO + matching CAS vs. Společný systém Časový režim

10 Možnosti Intraday 2006 Koordinace spolupráce se SEPS Na ostatních profilech : –Polsko – neexistuje vnitrodenní změna diagramů účastníků trhu –Rakousko – vázáno TSO na řešení koordinovaných implicitních aukcí –Německo Spolupráce v průběhu roku 2006 ve vazbě na zavedení standardizovaného vnitrodenního trhu - VET Možná ad hoc dodávka pouze po dohodě s TSO pro držitele licence na výrobu

11 Úloha ČEPS – SYS a PpS

12 Systémové služby Kvalita přenosu a dodávek –Frekvence (regulace okamžité rovnováhy) –Napětí (regulace napětí a jalových výkonů) –Kvalita sinusovky (monitoring, zásahy) Bezpečnost a spolehlivost přenosu –Nepřerušenost přenosu (N-1) –Zajištění náhradní dodávky (rezervy+) –Zajištění náhradního odběru (rezervy -) –Vnější spolehlivost soustavy (vnější rovnováha) –Předcházení rozpadu a Obnova soustavy po rozpadu

13 Potřebné nástroje Zařízení PS –Monitorovací a vyhodnocovací systémy (vlastní) –Řídící systémy (vlastní) Podpůrné služby –Zdroje činného výkonu: PR, SR, TR, QS, DZ, ZZ30 –Zdroje jalového výkonu U/Q –Nezávislé zdroje napětí, BS, IO Nákup regulační energie (VT, zahraničí)

14 Průběh regulace po výpadku

15 Motivace subjektů, konkurence na trhu Významný segment trhu –obecně nižší konkurence než v dodávkách elektřiny  vyšší zisková marže (10 až 30%) –cca 8 až 15 % velkoobchodních tržeb v elektroenergetice –agregátní poptávka, jeden poptávající –téměř neelastická poptávka

16 Regulační energie Dodána na pokyn PPS Slouží k vyrovnání systémové odchylky Kladná a záporná Druhá (menší) položka výnosů při poskytování PpS

17 Regulační energie Zdroje PpS Dovoz reg. Energie Vyrovnávací trh OTE Využití havarijní výpomoci (dovoz)

18 Ceny regulační energie Cenové nabídky Tendr na PpS Cena na VT Cena v zahraničí Marginální cena Energie tvořící marginální cenu Nasazovaná podle pořadí cenových nabídek TR, QS, DZ, ZZ30, VT, Zahr. Energie přebírající marginální cenu Sekundární regulace (+ primární) Havarijní výpomoci

19 Podmínky poskytování Technická způsobilost Schopnost regulovat výkon dle požadavků dispečinku ČEPS Certifikace Prováděna nezávislými společnostmi Ověření technické způsobilosti Úspěch v nabídkovém procesu Otevřený všem certifikovaným subjektům Transparentní, nediskriminační  nejlepší vítězí

20 solcova@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "Novinky v provozu ČEPS pro rok 2006 Úloha ČEPS – SYS a PpS Zuzana Šolcová, ČEPS, a.s. SVSE - 3.11.2005 Naše cesta vede k Vám."

Podobné prezentace


Reklamy Google