Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav příprav středoevropské Aukční kanceláře a očekávání pro rok 2009 David Myška ČEPS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav příprav středoevropské Aukční kanceláře a očekávání pro rok 2009 David Myška ČEPS."— Transkript prezentace:

1 Současný stav příprav středoevropské Aukční kanceláře a očekávání pro rok 2009 David Myška ČEPS

2 Obsah  Dosavadní průběh příprav  Rizika projektu  Očekávání pro rok 2009

3 Proč středoevropská Aukční kancelář?  Nařízení (EK) č. 1228/2003 stanovuje podmínky pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny  rozhodnutím EK došlo k aktualizaci Guidelines k tomuto nařízení –součástí nových Guidelines je povinnost pro TSO v definovaných regionech zavést společnou proceduru alokace přeshraničních kapacit –ČR je součástí regionu CEE společně s Německem, Slovinskem, Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem

4 Jak TSO plní povinnosti z nařízení 1228/2003?  povoleny pouze tržní mechanismy alokace –explicitní aukce (NTC, FBA) –implicitní aukce  v CEE regionu v současnosti –koordinované aukce 5 TSO –bilaterální aukce

5 Aukční model 2008

6 Pozadí projektu CAO  od roku 2005 vyvíjí regulátoři – zejména AT a HU – tlak na implementaci metodiky alokace kapacit, která přiblíží fyzické a obchodní toky na hraničních profilech (později i SI)  jediné známé řešení – analyzované již dříve ETSO a SEE regionem – flow-based alokace  argument pro nepřipojení TSO do koordinované procedury 5 TSO, a to zejména po nabytí účinnosti nových CM Guidelines  Od roku 2006 převzalo iniciativu v této oblasti a řízení pracovní skupiny APG

7 Organizační struktura High Level Group WG Coordinated Auctions (tržní záležitosti) WG Flow Based Allocation (výpočty kapacit) Managing Director Project Team (podpora pro pracovní skupiny) Procurement Group (software) Implementation Group/NRA

8 Založení CAO (I)  stanovy společnosti –schváleny na přelomu roku 2006/2007 –komunikace s EK do 10/2007 (pozitivní stanovisko) –na základě právních analýz nutno komunikovat na antimonopolní úřad v Německu a Polsku –zasláno v 03-04/2008 pozitivní stanoviska doručena na přelomu 05-06/2008  rozhodnutí o umístění CAO v Německu/Freising –podzim 2006  rozhodnutí o struktuře společnosti (výběr MD, složení zaměstnanců) –jaro 2007

9 Založení CAO (II)  business plán –předběžná verze schválena 04/2007  pravidla alokace –připravena z 90% –vycházejí zejména z pravidel aukcí 5 TSO organizovaných ČEPS –odeslání k připomínkám regulátorů 04/2008 –připomínky obdrženy 06/2008  smlouva mezi TSO a CAO resp. smlouva mezi TSO –draft připraven, nicméně bez podstatných příloh (koncept výpočtu kapacit, rozdělení výnosů)

10 Založení CAO (III)  softwarové řešení –European Public Tender (zveřejněno 01/2008) –přihlášky do pol. 02/2008 –vybráno 10 nejlepších do 2. kola (nabídky do 04/2008) –do 10.6. 2008 jednání s nejlepšími účastníky tendru (aktualizace nabídek) –od 18.6.2008 probíhají jednání s jedním vybraným účastníkem –případný podpis smlouvy lze očekávat v červenci 2008

11 Základní rizika projektu (I)  koncept výpočtu kapacit –na dokončení konceptu výpočtu kapacit závisí řada podstatných rozhodnutí rozsah činností CAO (rozdílný pro metodu BC a MF) dělení výnosů z aukcí dokončení smluvních dokumentů software  délka/provázanost kroků projektu –neustálé prodlužování projektu vyžaduje často opakované rozhodování o stejných věcech –v tuto chvíli se rozjíždí projekty či jednání o market couplingu/splittingu

12 Plán projektu z podzimu 2007

13 Základní rizika projektu (II)  přínosy FBA metody –prokazatelnost (Source-Sink scheduling, 1:1 ?) –implementovatelnost Porovnání výsledků stávající metodiky NTC a nové metodiky z hlediska dopadu na trh vyžádáno regulátory (podpora požadavku ze strany ČEPS, SEPS) –teoretický model (předpokladem je vybudování analýzy na přijetí současných rizik) –skutečný model

14 Obecná rizika metody FBA  rozhodnutí jednoho TSO o nabízené kapacitě ovlivňuje výsledek alokace v celém regionu –jediná nulová nabízená kapacita, zablokuje obchod v celém regionu  možná volatilita výsledků –optimalizace užitku z kapacit může být řešena, velkým množstvím kapacity s nízkými cenami nebo malým množstvím kapacity s vysokými cenami  transparentnost –objem zveřejněných dat a možnost ověření výsledků účastníkem trhu

15 Očekávání pro rok 2009  v tuto chvíli se zdá nereálné nalézt implementační postup pro FBA metodu v dostatečném předstihu před roční aukcí  porovnání NTC a FBA metody z hlediska dopadů na trh, bude dokončeno pravděpodobně 09/2008 –výsledek bude signálem pro další postup a)FBA metoda má přínosy nejen pro bezpečnost přenosových soustav ale i pro trh - pak lze očekávat další analýzy možné implementace b)FBA metoda nemá přínosy pro trh - pak lze očekávat rychlý přechod k analýze zavedení market couplingu

16 Závěrečné shrnutí  ČEPS podporuje koordinaci alokace kapacit v regionu  Pozice ČEPS - cílem koordinace by mělo být zvýšení komfortu pro účastníky trhu při zachování alespoň stávající bezpečnosti provozu PS –komfortem se rozumí jedno místo pro komunikaci (společná alokace a scheduling), jednotné podmínky, dostupné kapacity pro přenos

17 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí David Myška Vedoucí odboru Kontrakty Člen WG Coordinated Auctions, Procurement Group, Projektového týmu myska@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "Současný stav příprav středoevropské Aukční kanceláře a očekávání pro rok 2009 David Myška ČEPS."

Podobné prezentace


Reklamy Google