Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav příprav středoevropské Aukční kanceláře a očekávání pro rok 2009 David Myška ČEPS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav příprav středoevropské Aukční kanceláře a očekávání pro rok 2009 David Myška ČEPS."— Transkript prezentace:

1 Současný stav příprav středoevropské Aukční kanceláře a očekávání pro rok 2009 David Myška ČEPS

2 Obsah  Dosavadní průběh příprav  Rizika projektu  Očekávání pro rok 2009

3 Proč středoevropská Aukční kancelář?  Nařízení (EK) č. 1228/2003 stanovuje podmínky pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny  rozhodnutím EK došlo k aktualizaci Guidelines k tomuto nařízení –součástí nových Guidelines je povinnost pro TSO v definovaných regionech zavést společnou proceduru alokace přeshraničních kapacit –ČR je součástí regionu CEE společně s Německem, Slovinskem, Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem

4 Jak TSO plní povinnosti z nařízení 1228/2003?  povoleny pouze tržní mechanismy alokace –explicitní aukce (NTC, FBA) –implicitní aukce  v CEE regionu v současnosti –koordinované aukce 5 TSO –bilaterální aukce

5 Aukční model 2008

6 Pozadí projektu CAO  od roku 2005 vyvíjí regulátoři – zejména AT a HU – tlak na implementaci metodiky alokace kapacit, která přiblíží fyzické a obchodní toky na hraničních profilech (později i SI)  jediné známé řešení – analyzované již dříve ETSO a SEE regionem – flow-based alokace  argument pro nepřipojení TSO do koordinované procedury 5 TSO, a to zejména po nabytí účinnosti nových CM Guidelines  Od roku 2006 převzalo iniciativu v této oblasti a řízení pracovní skupiny APG

7 Organizační struktura High Level Group WG Coordinated Auctions (tržní záležitosti) WG Flow Based Allocation (výpočty kapacit) Managing Director Project Team (podpora pro pracovní skupiny) Procurement Group (software) Implementation Group/NRA

8 Založení CAO (I)  stanovy společnosti –schváleny na přelomu roku 2006/2007 –komunikace s EK do 10/2007 (pozitivní stanovisko) –na základě právních analýz nutno komunikovat na antimonopolní úřad v Německu a Polsku –zasláno v 03-04/2008 pozitivní stanoviska doručena na přelomu 05-06/2008  rozhodnutí o umístění CAO v Německu/Freising –podzim 2006  rozhodnutí o struktuře společnosti (výběr MD, složení zaměstnanců) –jaro 2007

9 Založení CAO (II)  business plán –předběžná verze schválena 04/2007  pravidla alokace –připravena z 90% –vycházejí zejména z pravidel aukcí 5 TSO organizovaných ČEPS –odeslání k připomínkám regulátorů 04/2008 –připomínky obdrženy 06/2008  smlouva mezi TSO a CAO resp. smlouva mezi TSO –draft připraven, nicméně bez podstatných příloh (koncept výpočtu kapacit, rozdělení výnosů)

10 Založení CAO (III)  softwarové řešení –European Public Tender (zveřejněno 01/2008) –přihlášky do pol. 02/2008 –vybráno 10 nejlepších do 2. kola (nabídky do 04/2008) –do jednání s nejlepšími účastníky tendru (aktualizace nabídek) –od probíhají jednání s jedním vybraným účastníkem –případný podpis smlouvy lze očekávat v červenci 2008

11 Základní rizika projektu (I)  koncept výpočtu kapacit –na dokončení konceptu výpočtu kapacit závisí řada podstatných rozhodnutí rozsah činností CAO (rozdílný pro metodu BC a MF) dělení výnosů z aukcí dokončení smluvních dokumentů software  délka/provázanost kroků projektu –neustálé prodlužování projektu vyžaduje často opakované rozhodování o stejných věcech –v tuto chvíli se rozjíždí projekty či jednání o market couplingu/splittingu

12 Plán projektu z podzimu 2007

13 Základní rizika projektu (II)  přínosy FBA metody –prokazatelnost (Source-Sink scheduling, 1:1 ?) –implementovatelnost Porovnání výsledků stávající metodiky NTC a nové metodiky z hlediska dopadu na trh vyžádáno regulátory (podpora požadavku ze strany ČEPS, SEPS) –teoretický model (předpokladem je vybudování analýzy na přijetí současných rizik) –skutečný model

14 Obecná rizika metody FBA  rozhodnutí jednoho TSO o nabízené kapacitě ovlivňuje výsledek alokace v celém regionu –jediná nulová nabízená kapacita, zablokuje obchod v celém regionu  možná volatilita výsledků –optimalizace užitku z kapacit může být řešena, velkým množstvím kapacity s nízkými cenami nebo malým množstvím kapacity s vysokými cenami  transparentnost –objem zveřejněných dat a možnost ověření výsledků účastníkem trhu

15 Očekávání pro rok 2009  v tuto chvíli se zdá nereálné nalézt implementační postup pro FBA metodu v dostatečném předstihu před roční aukcí  porovnání NTC a FBA metody z hlediska dopadů na trh, bude dokončeno pravděpodobně 09/2008 –výsledek bude signálem pro další postup a)FBA metoda má přínosy nejen pro bezpečnost přenosových soustav ale i pro trh - pak lze očekávat další analýzy možné implementace b)FBA metoda nemá přínosy pro trh - pak lze očekávat rychlý přechod k analýze zavedení market couplingu

16 Závěrečné shrnutí  ČEPS podporuje koordinaci alokace kapacit v regionu  Pozice ČEPS - cílem koordinace by mělo být zvýšení komfortu pro účastníky trhu při zachování alespoň stávající bezpečnosti provozu PS –komfortem se rozumí jedno místo pro komunikaci (společná alokace a scheduling), jednotné podmínky, dostupné kapacity pro přenos

17 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí David Myška Vedoucí odboru Kontrakty Člen WG Coordinated Auctions, Procurement Group, Projektového týmu


Stáhnout ppt "Současný stav příprav středoevropské Aukční kanceláře a očekávání pro rok 2009 David Myška ČEPS."

Podobné prezentace


Reklamy Google