Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implicitní aukce přenosové kapacity - Market Coupling … potenciální přínosy pro české a slovenské účastníky trhu … potential benefits for the Czech and.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implicitní aukce přenosové kapacity - Market Coupling … potenciální přínosy pro české a slovenské účastníky trhu … potential benefits for the Czech and."— Transkript prezentace:

1 Implicitní aukce přenosové kapacity - Market Coupling … potenciální přínosy pro české a slovenské účastníky trhu … potential benefits for the Czech and for the Slovak market participants Martin Apko Energy Trade Director, ČEPS, a.s. – the Czech Trasmission System Operator Praha, 10.9.2008, AEM

2 Co je obsahem mé prezentace?  Současný stav a očekávaný vývoj alokace kapacit - koordinace v CEE regionu  Implicitní aukce přenosové kapacity – market coupling  Aplikace metody market coupling – propojení českého a slovenského trhu s elektřinou

3 … ?

4 Současný stav a očekávaný vývoj alokace kapacit – koordinace v CEE regionu

5 Koordinace v CEE regionu Koordinovaná aukce 5 TSO Koordinovaná aukce CEE regionu CAO

6 Koordinace v CEE regionu  V provozu koordinovaná aukce 5 TSO od 2006  Založení nové aukční kanceláře: CAO  Probíhající analýza FBA metody  Komunikace s regulátory: –Metoda výpočtu a alokace kapacit –Pravidla aukcí –Smlouvy mezi subjekty  Start koordinované alokační procedury? –Následující IG 16.9.2008

7 Alokace kapacit v Evropě - principy  Explicitní aukce –Obchoduje se zvlášť elektřina např. prostřednictvím dvoustranných kontraktů a zvlášť přeshraniční přenosová kapacita –Časové řezy od dlouhodobých (ročních) až po denní aukce. –koordinované aukce přeshraničních kapacit.  Implicitní aukce (Market Splitting/Coupling): –Kapacita je součástí zobchodované elektřiny a optimálně využita (tj. to co je opravdu zobchodováno, to je i přeneseno). –Mechanismus generuje nominaci přeshraničního toku elektřiny správným směrem a příjem TSO za řízení úzkých míst

8 Cílem EU je vytvořit jednotný trh s energiemi integrací regionálních propojených trhů Regiony severozápadní Evropy směřují svými řešeními k implicitním aukcím pro denní obchodování (Market Coupling/Splitting) Evropský kontext

9 Implicitní aukce přenosové kapacity – market coupling

10 Možné modely propojení trhů  Market Splitting –jedno tržní místo přijímá nabídky a poptávky z více cenových oblast –Pokud nedojde k vy,čerpání fyzické možnosti přenosových cest, pak tržní místo generuje jednu cenu –Pokud dojde k vyčerpání přenosové kapacity, pak se trhy rozdělí na cenové oblasti  Market Coupling: –pro každou cenovou oblast funkční tržní míst –centrální kancelář, která provede sesouhlasení nabídek ze všech tržních míst a následné rozdělení zobchodovaného množství mezi jednotlivé cenové oblasti, případně stanovení cen pro jednotlivé cenové oblasti  Price / Volume based

11 Předpoklady  Dostupná přenosová kapacita  Společné konzultace, dohody vlád a regulátorů na mezinárodní úrovni  Sladění pravidel trhu pokud je to potřeba  Existence funkčního spotového trhu  Spolupráce operátorů trhů a energetických burz s provozovateli přenosových soustav na implicitních aukcích

12 Výhody implicitní aukce  odstranění nejistoty při separátní koupi profilu a elektřiny  zvýšení likvidity spotového trhu s vyšší transparentností stanovování cen elektřiny  přiblížení obchodních a fyzických toků (vyšší spolehlivost řízení ES, efektivnější řešení úzkých míst mezi státy, resp. regiony)  optimalizace využití přeshraničních kapacit (to co je alokováno, je i využito)  rozšíření krátkodobého trhu s elektřinou, transparentní a kontrolovatelná metodologie  konvergence cen při dostatečné přenosové kapacitě a jejich stabilizace  zvýšení dostupnosti elektřiny v deficitních oblastech  zvýšení spolehlivosti dodávek v důsledku větší dostupnosti elektřiny

13 Očekávané důsledky  Konvergence cen na trzích  Integrace trhů –zvýšení konkurence –další rozvoj trhů –zvýšení spolehlivosti dodávek

14 Principy stanovení ceny  Výsledná cena odráží skutečnou rovnovážnou polohu mezi nabídkou a poptávkou na společném trhu  dojde-li k překročení technických limitů přenosových soustav (profilů) dojde k vytvoření 2 cen.  Rozdíl stanovených cen je potom cenou za řízení úzkého místa - skutečnou cenou za kapacitu profilu

15 Obecný koncept  vytvoření agregovaných nabídkových a poptávkových křivek pro každou hodinu dne D c  získání průsečíku těchto křivek pro výpočet marginální ceny c a akceptovaného množství pro každou nabídku a poptávku

16 požadovaná kapacita větší než dostupná kapacita (ATC) Oblast A Oblast B Obecný koncept II

17 Obecný koncept - Net Export Curve  Net Export Curve (NEC) vznikne odečtením křivky poptávky od křivky nabídky  Určena pro každou cenovou oblast exportimport P P Q ATC

18 Aplikace metody market coupling – propojení českého a slovenského trhu s elektřinou

19 Denní aukce na profilu ČEPS-SEPS Rok 2007

20 Výsledky denní aukce kapacit profilu ČEPS-SEPS za srpen 2008

21 Cíl projektu  Definován podepsaným protokolem z jednání ministra průmyslu a obchodu ČR a ministra hospodárstva SR z 22.5.2008: –„…Ministři vyvinou úsilí k vytvoření organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou (především denního spotového trhu) ve Slovenské republice a k založení společného mechanismu implicitních aukcí mezi národními provozovateli přenosových soustav.“

22 Zúčastněné subjekty  Elektrizační soustavy ČR a SR původně jednou ES  Spolupráce ČEPS a SEPS –Koordinované aukce –Intra-Day  Operátor trhu s elektřinou, a. s. –organizátor spotového trhu s elektřinou v ČR  Společný spotový trh s elektřinou mezi ČR a SR může být základem fungování implicitního přeshraničního obchodování pro CEE region  Projektu předchází nutná konzultace v: ČR ČRMPOERÚČEPSOTE SR SRMH SRÚRSOSEPS

23 Dostupnost elektřiny pro celý jednotný trh s minimalizací zátěže z řešení úzkých míst Dostupnost elektřiny pro celý jednotný trh s minimalizací zátěže z řešení úzkých míst Stabilizace cen konečných spotřebitelů, v současnosti zejména pro část SR, ale v budoucnu to platí pro obě strany Stabilizace cen konečných spotřebitelů, v současnosti zejména pro část SR, ale v budoucnu to platí pro obě strany Zvýšení spolehlivosti dodávek v důsledku větší dostupnosti elektřiny Zvýšení spolehlivosti dodávek v důsledku větší dostupnosti elektřiny Společná pravidla účasti na trhu – potenciálně jedno místo nabídek a poptávky Společná pravidla účasti na trhu – potenciálně jedno místo nabídek a poptávky Odstranění nejistoty při separátní koupi profilu a koupi/prodeje elektřiny Odstranění nejistoty při separátní koupi profilu a koupi/prodeje elektřiny Zvětšení trhu => vyšší obchodní příležitosti k uplatnění nabídek a poptávek Zvětšení trhu => vyšší obchodní příležitosti k uplatnění nabídek a poptávek Zlepšení možností k vyrovnání své odchylky Zlepšení možností k vyrovnání své odchylky Potenciální výhody propojení trhů ČR-SR Nárůst konkurence Nárůst konkurence Dostupnost elektřiny na společném trhu s dostatkem přenosové kapacity Dostupnost elektřiny na společném trhu s dostatkem přenosové kapacity Nastavení ceny jako výsledek fungující soutěže Nastavení ceny jako výsledek fungující soutěže Vyšší transparentnost stanování cen Vyšší transparentnost stanování cen Přiblížení směru obchodních a fyzických toků Přiblížení směru obchodních a fyzických toků Větší možnost řídit výši kapacity v závislosti na vývoji nejen v národní ES, ale i okolních soustavách Větší možnost řídit výši kapacity v závislosti na vývoji nejen v národní ES, ale i okolních soustavách Optimální využití přeshraničních kapacit - efektivnější řízení úzkých míst Optimální využití přeshraničních kapacit - efektivnější řízení úzkých míst Účastníci trhu mají větší příležitost k dorovnání svých pozic => zmenšení systémové odchylky Účastníci trhu mají větší příležitost k dorovnání svých pozic => zmenšení systémové odchylky Státní správa a regulační orgány Obchodník Výrobce spotřebitelé

24 Role  ČEPS a SEPS – provozovatelé přenosových soustav –určení přenosových kapacit úzkých míst –předání těchto hodnot OTE –zajištění nominovaných přenosů pokud to neohrozí spolehlivost ES  Úloha tržních míst (OTE, tržní místo Slovenska?) –registrace nabídek a poptávek z ČR i SR –sesouhlasení obchodů – stanovení cen a množství –závazná nominace přeshraničních obchodů –vypořádání obchodů mezi ČR a SR (finanční i z hlediska zadávání pro odchylky)

25 Časové upořádání obchodů

26 Časové upořádání obchodů II Kombinace explicitních a implicitních aukcí: –explicitní aukce na dlouhodobé bázi (rok, měsíc) jako dočasné řešení v návaznosti na očekávanou likviditu společného DT a doověření funkce implicitního řešení –implicitní aukce na denní bázi. –Intraday ponechán v současném řešení Dlouhodobé obchody: -Tvarování obchodních diagramů -Hedgování proti riziku cenových pohybů Krátkodobé obchodování -Dorovnávání obchodních pozic před dodávkou -Reaguje na vývoj v soustavě, počasí … -Spotové ceny i podkladem pro future kontrakty

27 Denní trh s elektřinou v ČR  Organizován OTE  Dlouhodobý nárůst obchodovaného množství s cenami srovnatelnými ve středoevropském regionu CZK

28 Podmínky úspěchu projektu  Zajištění úprav národní legislativy nezbytných ke spuštění společného spotového trhu  MPO ČR ve spolupráci ERÚ na základě připravených informací koordinuje spolu se slovenským protějškem projekt  Úzká spolupráce TSO při návrhu úprav legislativních předpisů a podmínek provozování soustav –Dohoda o stanovení kapacity dostupné pro implicitní alokaci  Odsouhlasení implementace implicitní aukce ve dni D-1 na profilu ČEPS/SEPS národními regulátory a stanovení bilaterálních podmínek  Na Slovenské straně bude založeno funkční tržní místo  Operátor trhu s elektřinou, a.s., zajistí propojení se slovenským trhem;  Zadávací měnou jsou národní měny daných států, výpočtová měna je €  Časové hledisko: start na počátku 2009

29 Shrnutí  Rozhodnutí o postupu koordinace CEE regionu očekáváno na následující IG  Zahájen projekt propojení českého a slovenského trhu s elektřinou na bázi implicitní aukce  Projekt podporován integrační snahou EU  Start se předpokládá v první polovině 2009

30 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Martin Apko Ředitel sekce Energetický obchod ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 apko@ceps.cz www.ceps.czwww.ceps.cz, www.e-trace.biz, market.ceps.czwww.e-trace.biz


Stáhnout ppt "Implicitní aukce přenosové kapacity - Market Coupling … potenciální přínosy pro české a slovenské účastníky trhu … potential benefits for the Czech and."

Podobné prezentace


Reklamy Google