Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implicitní aukce přenosové kapacity - Market Coupling … potenciální přínosy pro české a slovenské účastníky trhu … potential benefits for the Czech and.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implicitní aukce přenosové kapacity - Market Coupling … potenciální přínosy pro české a slovenské účastníky trhu … potential benefits for the Czech and."— Transkript prezentace:

1 Implicitní aukce přenosové kapacity - Market Coupling … potenciální přínosy pro české a slovenské účastníky trhu … potential benefits for the Czech and for the Slovak market participants Martin Apko Energy Trade Director, ČEPS, a.s. – the Czech Trasmission System Operator Praha, , AEM

2 Co je obsahem mé prezentace?
Současný stav a očekávaný vývoj alokace kapacit - koordinace v CEE regionu Implicitní aukce přenosové kapacity – market coupling Aplikace metody market coupling – propojení českého a slovenského trhu s elektřinou

3 … ?

4 Současný stav a očekávaný vývoj alokace kapacit – koordinace v CEE regionu

5 Koordinace v CEE regionu
Koordinovaná aukce CEE regionu Koordinovaná aukce 5 TSO CAO

6 Koordinace v CEE regionu
V provozu koordinovaná aukce 5 TSO od 2006 Založení nové aukční kanceláře: CAO Probíhající analýza FBA metody Komunikace s regulátory: Metoda výpočtu a alokace kapacit Pravidla aukcí Smlouvy mezi subjekty Start koordinované alokační procedury? Následující IG

7 Alokace kapacit v Evropě - principy
Explicitní aukce Obchoduje se zvlášť elektřina např. prostřednictvím dvoustranných kontraktů a zvlášť přeshraniční přenosová kapacita Časové řezy od dlouhodobých (ročních) až po denní aukce. koordinované aukce přeshraničních kapacit. Implicitní aukce (Market Splitting/Coupling): Kapacita je součástí zobchodované elektřiny a optimálně využita (tj. to co je opravdu zobchodováno, to je i přeneseno). Mechanismus generuje nominaci přeshraničního toku elektřiny správným směrem a příjem TSO za řízení úzkých míst

8 Evropský kontext Cílem EU je vytvořit jednotný trh s energiemi integrací regionálních propojených trhů Regiony severozápadní Evropy směřují svými řešeními k implicitním aukcím pro denní obchodování (Market Coupling/Splitting)

9 Implicitní aukce přenosové kapacity – market coupling

10 Možné modely propojení trhů
Market Splitting jedno tržní místo přijímá nabídky a poptávky z více cenových oblast Pokud nedojde k vy,čerpání fyzické možnosti přenosových cest, pak tržní místo generuje jednu cenu Pokud dojde k vyčerpání přenosové kapacity, pak se trhy rozdělí na cenové oblasti Market Coupling: pro každou cenovou oblast funkční tržní míst centrální kancelář, která provede sesouhlasení nabídek ze všech tržních míst a následné rozdělení zobchodovaného množství mezi jednotlivé cenové oblasti, případně stanovení cen pro jednotlivé cenové oblasti Price / Volume based

11 Předpoklady Dostupná přenosová kapacita
Společné konzultace, dohody vlád a regulátorů na mezinárodní úrovni Sladění pravidel trhu pokud je to potřeba Existence funkčního spotového trhu Spolupráce operátorů trhů a energetických burz s provozovateli přenosových soustav na implicitních aukcích

12 Výhody implicitní aukce
odstranění nejistoty při separátní koupi profilu a elektřiny zvýšení likvidity spotového trhu s vyšší transparentností stanovování cen elektřiny přiblížení obchodních a fyzických toků (vyšší spolehlivost řízení ES, efektivnější řešení úzkých míst mezi státy, resp. regiony) optimalizace využití přeshraničních kapacit (to co je alokováno, je i využito) rozšíření krátkodobého trhu s elektřinou, transparentní a kontrolovatelná metodologie konvergence cen při dostatečné přenosové kapacitě a jejich stabilizace zvýšení dostupnosti elektřiny v deficitních oblastech zvýšení spolehlivosti dodávek v důsledku větší dostupnosti elektřiny

13 Očekávané důsledky Konvergence cen na trzích Integrace trhů
zvýšení konkurence další rozvoj trhů zvýšení spolehlivosti dodávek

14 Principy stanovení ceny
Výsledná cena odráží skutečnou rovnovážnou polohu mezi nabídkou a poptávkou na společném trhu dojde-li k překročení technických limitů přenosových soustav (profilů) dojde k vytvoření 2 cen. Rozdíl stanovených cen je potom cenou za řízení úzkého místa - skutečnou cenou za kapacitu profilu

15 Obecný koncept vytvoření agregovaných nabídkových a poptávkových křivek pro každou hodinu dne D získání průsečíku těchto křivek pro výpočet marginální ceny c a akceptovaného množství pro každou nabídku a poptávku

16 Obecný koncept II Oblast A Oblast B požadovaná kapacita větší než
dostupná kapacita (ATC) Oblast B

17 Obecný koncept - Net Export Curve
Net Export Curve (NEC) vznikne odečtením křivky poptávky od křivky nabídky Určena pro každou cenovou oblast P P Q import export ATC

18 Aplikace metody market coupling – propojení českého a slovenského trhu s elektřinou

19 Denní aukce na profilu ČEPS-SEPS Rok 2007

20 Výsledky denní aukce kapacit profilu ČEPS-SEPS za srpen 2008

21 Cíl projektu Definován podepsaným protokolem z jednání ministra průmyslu a obchodu ČR a ministra hospodárstva SR z : „…Ministři vyvinou úsilí k vytvoření organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou (především denního spotového trhu) ve Slovenské republice a k založení společného mechanismu implicitních aukcí mezi národními provozovateli přenosových soustav.“

22 Zúčastněné subjekty Koordinované aukce Intra-Day
Elektrizační soustavy ČR a SR původně jednou ES Spolupráce ČEPS a SEPS Koordinované aukce Intra-Day Operátor trhu s elektřinou, a. s. organizátor spotového trhu s elektřinou v ČR Společný spotový trh s elektřinou mezi ČR a SR může být základem fungování implicitního přeshraničního obchodování pro CEE region Projektu předchází nutná konzultace v: ČR MPO ERÚ ČEPS OTE SR MH SR ÚRSO SEPS

23 Potenciální výhody propojení trhů ČR-SR
Společná pravidla účasti na trhu – potenciálně jedno místo nabídek a poptávky Odstranění nejistoty při separátní koupi profilu a koupi/prodeje elektřiny Zvětšení trhu => vyšší obchodní příležitosti k uplatnění nabídek a poptávek Zlepšení možností k vyrovnání své odchylky Nárůst konkurence Dostupnost elektřiny na společném trhu s dostatkem přenosové kapacity Nastavení ceny jako výsledek fungující soutěže Vyšší transparentnost stanování cen Obchodník Výrobce Státní správa a regulační orgány Přiblížení směru obchodních a fyzických toků Větší možnost řídit výši kapacity v závislosti na vývoji nejen v národní ES, ale i okolních soustavách Optimální využití přeshraničních kapacit - efektivnější řízení úzkých míst Účastníci trhu mají větší příležitost k dorovnání svých pozic => zmenšení systémové odchylky Dostupnost elektřiny pro celý jednotný trh s minimalizací zátěže z řešení úzkých míst Stabilizace cen konečných spotřebitelů, v současnosti zejména pro část SR, ale v budoucnu to platí pro obě strany Zvýšení spolehlivosti dodávek v důsledku větší dostupnosti elektřiny spotřebitelé

24 Role ČEPS a SEPS – provozovatelé přenosových soustav
určení přenosových kapacit úzkých míst předání těchto hodnot OTE zajištění nominovaných přenosů pokud to neohrozí spolehlivost ES Úloha tržních míst (OTE, tržní místo Slovenska?) registrace nabídek a poptávek z ČR i SR sesouhlasení obchodů – stanovení cen a množství závazná nominace přeshraničních obchodů vypořádání obchodů mezi ČR a SR (finanční i z hlediska zadávání pro odchylky)

25 Časové upořádání obchodů

26 Časové upořádání obchodů II
Kombinace explicitních a implicitních aukcí: explicitní aukce na dlouhodobé bázi (rok, měsíc) jako dočasné řešení v návaznosti na očekávanou likviditu společného DT a doověření funkce implicitního řešení implicitní aukce na denní bázi. Intraday ponechán v současném řešení Dlouhodobé obchody: Tvarování obchodních diagramů Hedgování proti riziku cenových pohybů Krátkodobé obchodování Dorovnávání obchodních pozic před dodávkou Reaguje na vývoj v soustavě, počasí … Spotové ceny i podkladem pro future kontrakty

27 Denní trh s elektřinou v ČR
Organizován OTE Dlouhodobý nárůst obchodovaného množství s cenami srovnatelnými ve středoevropském regionu CZK

28 Podmínky úspěchu projektu
Zajištění úprav národní legislativy nezbytných ke spuštění společného spotového trhu MPO ČR ve spolupráci ERÚ na základě připravených informací koordinuje spolu se slovenským protějškem projekt Úzká spolupráce TSO při návrhu úprav legislativních předpisů a podmínek provozování soustav Dohoda o stanovení kapacity dostupné pro implicitní alokaci Odsouhlasení implementace implicitní aukce ve dni D-1 na profilu ČEPS/SEPS národními regulátory a stanovení bilaterálních podmínek Na Slovenské straně bude založeno funkční tržní místo Operátor trhu s elektřinou, a.s., zajistí propojení se slovenským trhem; Zadávací měnou jsou národní měny daných států, výpočtová měna je € Časové hledisko: start na počátku 2009

29 Shrnutí Rozhodnutí o postupu koordinace CEE regionu očekáváno na následující IG Zahájen projekt propojení českého a slovenského trhu s elektřinou na bázi implicitní aukce Projekt podporován integrační snahou EU Start se předpokládá v první polovině 2009

30 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Martin Apko Ředitel sekce Energetický obchod ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 market.ceps.cz


Stáhnout ppt "Implicitní aukce přenosové kapacity - Market Coupling … potenciální přínosy pro české a slovenské účastníky trhu … potential benefits for the Czech and."

Podobné prezentace


Reklamy Google