Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Flow Based“ - alokace přenosových kapacit Dalibor Klajbl ČEPS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Flow Based“ - alokace přenosových kapacit Dalibor Klajbl ČEPS."— Transkript prezentace:

1 „Flow Based“ - alokace přenosových kapacit Dalibor Klajbl ČEPS

2 Obsah  „FBA“ jako cesta vpřed  Pozitivní očekávání  Trnitá cesta realitou  Výhled

3 Region CEE - 8 TSO

4 „Flow Based“ Alokace kapacit  Základní principy –Přiblížení obchodních a fyzikálních toků –Matematický model – co nejpodrobnější (uzly, prvky, zdroje celého regionu včetně reprezentativního okolí) –Detailní informace –Výpočet buď zjednodušený – superpozice simulovaných obchodů nebo sofistikovaný na distribučních koeficientech –Optimalizační procedura Maximalizace objemu obchodů Nebo maximalizace welfare  Vyšší stupeň koordinace mezi TSO –Kromě provozu sítí i zpětná vazba na obchodování

5 „Flow Based“ Alokace v ČEPS  Modifikovaná NTC metodika (ETSO) v ČEPS aplikovaná již od roku 2003 –Specifické postavení centrální soustavy ČR –Kruhové toky z okolních soustav –Paralelní toky mezi sousedními soustavami –Přesměrování obchodů do cílových odběrů  Omezená koordinace jen mezi profily ČR –Simulované soudobé obchody v různých směrech

6 Rozdíly mezi obchodními a fyzikálními toky

7  Hodnoty v GWh - Zdroj: Data do kapsy ČEPS 2007 Fyzikální vers. obchodní toky

8 Kruhové a paralelní toky přes PS ČR ???

9 Proměnlivost toků během týdne

10 Rezervy na krytí odchylek od modelu –Nepřesnost vlastního předpovědního modelu –Aplikace modelu na delší období (týden-den) –Změny v plánovaných stavech –Vlivy ze sousedních soustav obchody, vítr, změny zapojení –Paralelní toky mezi sousedními soustavami –Přesměrování obchodů do cílových odběrů

11 Statistika a risk management So+Ne Po-Pá Parazitní toky model

12 Statistika a risk management typické toky mimořádné toky model

13 Pozitivní očekávání...  Koordinace vyhlašovaných kapacit v celém regionu  Technický pohled - Zajištění spolehlivosti provozu – v každém okamžiku – v každé soustavě –díky nastavení obchodů – při dodatečných změnách v zapojení – krácení kapacit  Obchodní pohled –maximální obchodovatelné kapacity (R-M-D) –Maximální výnosy (celkové před dělením)

14 ! Koordinace nejen provozu sítí !

15 ... a co realita  Technický pohled - Zajištění spolehlivosti –v každém okamžiku – nepřesné předpovědní modely D-2 –v každé soustavě – velký vliv okolních regionů (SLO) –díky nastavení obchodů – jen jeden (minoritní) faktor –krácení kapacit jako nezbytná součást metodiky. –přehodnocení nároků na spolehlivost provozu  Obchodní pohled –maximální obchodovatelné kapacity komu –Maximální výnosy - principy dělení

16 Trnitá cesta realitou  Od hraničních kapacit (BC) k jednotlivému prvku sítě (MF) –Jednotný nebo individuální přístup TSO –Jednotná metodika stanovení rezerv –Transparentnost v jednoduchosti –Vliv okolních regionů (SEE, Itálie, Nordel) –Hledání kritických scénářů (R, M) –Míra zahrnutí výroby ve VtE a její distribuce  Různý přístup TSO –Společná cenová zóna A+G –Vnitřní slabá místa HU,A –Dodatečná omezení PL,SLO

17 Pozice ČEPS  Rovný přístup - stejná pravidla pro všechny TSO  Splnění všech proklamací – spolehlivost provozu/ maximální otevřenost obchodům  Spravedlivé a transparentní dělení zisků  Robustnost (bezchybnost) metody a jejího provozování  Společný scheduling

18 Budoucnost FB metody  Nenahraditelná koordinace  Hledání míry přesnosti  Odlišný postup pro R, M, D  Rezervy vers. dodatečné krácení kapacit  Redukovaný seznam prvků sítě  Jiná opatření pro zajištění spolehlivosti provozu  Vyhodnocení testování  Úpravy metodiky » Zpoždění aplikace o další rok!

19 Závěrečné shrnutí  Ukázalo se, že naplnit všechna očekávání nebude vůbec jednoduché. –Míra přesnosti metody v nepřesném světě –Hledání kompromisu ?

20 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Dalibor Klajbl Vedoucí odboru Systémová analýza Člen pracovní skupiny FBA – TOP8 klajbl@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "„Flow Based“ - alokace přenosových kapacit Dalibor Klajbl ČEPS."

Podobné prezentace


Reklamy Google