Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenosová soustava ČR a problémy přenosových soustav v Evropě. Zuzana Šolcová, ČEPS, a.s. XVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská 17.1 – 19.1.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenosová soustava ČR a problémy přenosových soustav v Evropě. Zuzana Šolcová, ČEPS, a.s. XVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská 17.1 – 19.1.2006."— Transkript prezentace:

1 Přenosová soustava ČR a problémy přenosových soustav v Evropě. Zuzana Šolcová, ČEPS, a.s. XVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská 17.1 – 19.1.2006

2 Charakteristiky současného stavu při provozování PS Nárůst mezinárodního obchodu s elektřinou až k limitům přenosových kapacit Nárůst paralelních toků přes okolní státy vyvolaných vnitrostátními přenosy Nárůst nejistot při plánování provozu –Nepřímé vztahy mezi výrobcem a zákazníkem –Nárůst flexibility obchodních vztahů s dopadem do plánování výroby Přibližování konečné fáze plánování výroby až k reálnému času

3 Protichůdné zájmy EU Liberalizace trhu = nediskriminace (všem stejně) – Dir. 03/54, Reg. 1228/03 Podpora OZE = diskriminace (OZE přednostně) Dir. 01/77 SoS = absolutní předost (podřízenost výroby a spotřeby řízení spolehlivosti)

4 Z toho vyplývající hlavní problémy pro TSO Přetěžování vedení a zvyšování rizik při provozování PS Nárůst potřeby rezerv pokrývajících nejistoty –Výkonové rezervy pokrývající nejistoty bilance soustav –Kapacitní rezervy přenosových tras pokrývající nejistoty v rozložení toku elektřiny

5 Příčiny Liberalizace obchodu a snaha o jeho neomezenou podporu –Umíme řešit prostřednictvím congestion management Omezujeme přes kapacity Nárůst výroby elektřiny v OZE (Vte) –Obtížně řešitelné – legislativa dává absolutní právo přednosti při přístupu do ES Jakákoliv omezující opatření z pozice TSO jsou obtížně realizovatelná

6 Problémy výroby OZE (VtE) Krátká doba výstavby a koncentrace do vhodných lokalit (vs. Dlouhá doba výstavby sítí) Obtížná dlouhodobá předvídatelnost disponibility (vs. Roční plánování kapacit a údržby PS) Skokové změny výroby (vs. Požadavek rovnováhy) Ekonomická nekonkurenceschopnost (nezbytná podpora) Závislost výroby na vnějších podmínkách ( nekoreluje se spotřebou) Pozitivní diskriminace (ostatní „méně pružné“ zdroje se musí přizpůsobit)

7 Vliv začlenění OZE do struktury zdrojů Požadavky na výstavbu sítí Nárůst významu krátkodobého trhu s elektřinou a větší volatilita cen Větší potřebný objem systémových rezerv Deformace cenových signálů Deformace až destrukce cenových mechanismů řízení odchylek Deformace tarifních signálů Soupeření o kapacity sítí v přeshraničním obchodě

8 Požadavky na rozvoj sítí Většinou lokalizovány do oblastí s nerozvinutou síťovou strukturou Krátká doba výstavby VtE versus dlouhá doba výstavby sítí (EIA, „práva průchodu“) Vyvolané náklady výstavby sítí platí výrobce = součást dotovaných nákladů (není dostatečná motivace k optimalizaci lokalizace a připojení)

9 Nárůst významu krátkodobého trhu Obtížná meteopředpověď = nemožnost dlouhodobých pevných kontraktů Povinný výkup přenáší odpovědnost na vykupujícího Vykupujícím je obvykle síťový operátor nemající portfolio zdrojů s možností optimalizace  spotový trh Velké kolísání nabídky může vyvolávat větší volatilitu cen (viz vývoje na trzích v Evropě)

10 Větší náklady na SyS Větší potřebný objem rezerv Větší poptávka po točivých a rychlých rezervách Menší nabídka točivých rezerv z KE (jejich vytěsnění z trhu )  nárůst ceny PpS

11 Deformace cenových signálů Velmi negativní pro plně tržní prostředí Deformace cen odchylek Nárůst % odchylek (snížení motivace a predikovatelnosti) Stávající mechanismus by vedl v velké eskalaci cen Deformace tarifů Deformace lokačních signálů Potřeba velmi citlivého nastavení pevné a proměnné složky tarifů

12 Rizika neřízené expanze VtE DENA studie 02/2005 (zpracována na zakázku sdružení německých TSO) Nárůst VtE přesahující –Možnosti sítí –Rozvoj regulačních výkonů

13 Odhad vývoje VtE v Německu Zdroj : DENA study

14 Přetoky mezi PS a DS Zdroj : DENA study

15

16 Ve 40. týdnu nebylo splněno kritérium N-1 při poměrně vysokém toku do obou německých systémů a atypickém nasazení zdrojů v ČR (díky odstávce jednoho bloku ETE) a to v trvání tří hodin.

17 Ve 46. týdnu opět při vysokém toku ze severu na jih a po přijetí opatření k odlehčení vnitřních vedení v Německu se toto projevilo dalším nárůstem tranzitního výkonu a tak ohrožením kritéria N-1 uvnitř ES ČR

18 Paralelní toky mezi systémy CEE PSE-O CEPSSEPS MAVIRAPGETRANS VE-T 975 804 745 230 220 10 2 218 171 586 0 Balances of each control areas (generatio n + load + losses) = ± 0 ENE Zdroj : VE-T

19 Řešení problémů Velmi úzká mezinárodní spolupráce, která s sebou nese –Určité podřízení národních trhů a národních soustav společným regionálním zájmům Pravidla trhů s elektřinou a přístupů k sítím Pravidla plánování a řízení soustav –Koordinovaný rozvoj OZE (Vte) S rozvojem sítí a pravidel trhu v regionálním měřítku –Harmonizaci tarifů a zúčtovacích mechanismů

20 Děkuji za pozornost www.ceps.cz Solcova@ceps.cz


Stáhnout ppt "Přenosová soustava ČR a problémy přenosových soustav v Evropě. Zuzana Šolcová, ČEPS, a.s. XVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Jelenovská 17.1 – 19.1.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google