Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečný a spolehlivý partner Koordinace TSO a koncepce regionálního operátora přenosové soustavy (RIO) AEM Pavel Šolc, ČEPS 13. 9. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečný a spolehlivý partner Koordinace TSO a koncepce regionálního operátora přenosové soustavy (RIO) AEM Pavel Šolc, ČEPS 13. 9. 2007."— Transkript prezentace:

1 Bezpečný a spolehlivý partner Koordinace TSO a koncepce regionálního operátora přenosové soustavy (RIO) AEM Pavel Šolc, ČEPS 13. 9. 2007

2 Bezpečný a spolehlivý partner RIO – nové téma ve vývoji IEM  Návrhy na další rozvoj IEM předložené EK v lednu 2007  Alternativní k vlastnickému unbundlingu - Oddělení kompetencí ovlivňujících přístup k sítím a jejich využívání do nadnárodního subjektu k zajištění nezávislosti  Posílení regionální koordinace TSO k zajištění efektivního využívání sítě  Inspirace v USA - model RTO doporučený FERC

3 Bezpečný a spolehlivý partner RIO v diskusích  Probíhá diskuse o podobě RIO –Na úrovni EK zatím pouze myšlenkový koncept - obecné principy –Různé diskusní dokumenty definující podrobnější podobu EURELECTRIC pro : (CMT, balancing, investiční plán ETSO s výhradami –Nad dokumentem probíhají diskuse se stakeholdery ve kterých se vyjasňují názory a konkrétní podoba

4 Bezpečný a spolehlivý partner RIO v návrzích 3. legislat. balíčku  Směrnice 2003/54 Čl. 5b – podpora regionální spolupráce (pouze Apel na Čl.st.) Čl. 8 - definuje úplný unbundling funkcí TSO; v odst 7, vymezuje působnost i na nadnárodní skupinu TSO  „RIO“ Jakékoliv změny v kompetencích týkajících se působnosti TSO mohou být prověřeny regulátory resp. ERGEG+ Čl. 9 – umožňuje zachovat integrované vlastnictví PS, pokud se vyčlení funkce TSO do „ISO“

5 Bezpečný a spolehlivý partner RIO v návrzích 3. legislat. balíčku  Nařízení 1228/2003 Čl. 2b – regionální spolupráce v rámci ETSO+ –Desetiletý investiční plán odsouhlasený regulátory –Implicitní alokace kapacit –Integrace vyrovnávacích mechanismů a oblasti zajištění rezervních výkonů –Standardy transparentnosti a zveřejňování informací

6 Bezpečný a spolehlivý partner RIO v návrzích 3. legislat. balíčku  Tedy :  Návrh balíčku přímo nezavádí RIO jako organizační prvek ale vytváří pro něj podmínky tak, aby se stalo logickým vyústěním regionální spolupráce resp. Odstraňuje viditelné bariéry jeho vzniku.

7 Bezpečný a spolehlivý partner Vznik a působnost RIO  Vyčlenění částí TSO odpovědných za provoz a plánování PS (majetek, personál, SW a KH) Omezené z hlediska objemu převáděného majetku rozhodující kompetence (vlastník sítě provozuje PS podle „pokynů“ ISOI/RIO)  Vytvoření nadnárodního subjektu s působností nad vymezeným územím Dispečink a řízení PS v reálném čase Plánování provozu a rozvoje PS Congestion management Pravidla a podmínky přístupu k síti  Úplné rozhraní na uživatele PS pro běžný provoz

8 Bezpečný a spolehlivý partner Oblasti koordinace  Plánování rozvoje „regionální“ PS –Dlouhodobé analýzy rozvoje trhu, výroby, spotřeby a toků přes PS –Definice optimálních plánů rozvoje a investic  Plánování provozu „regionální PS“ –Plánování odstávek zdrojů a zařízení PS –Výpočty a alokace kapacit –Zajišťování výkonových rezerv (společný trh s PpS a regulační energií)

9 Bezpečný a spolehlivý partner Oblasti koordinace  Standardizace pravidel –Harmonizace (sjednocení) pravidel pro přístup k sítím, poskytování přenosových služeb a trhy s PpS a regulační energií  Řízení ES a vyhodnocení –Koordinace při řízení provozu v reálném čase –Výměny regulační energie a PpS  Transparency –Zveřejňování dat

10 Bezpečný a spolehlivý partner RIO ve vztahu na „národní“ energetiky  Rozvoj PS již bude sledovat regionální optimum  možné dočasné omezení pro národní PS  Spolehlivost ES bude řízena regionálně (některá rozhodnutí či omezení definovaná na úrovni regionu mohou mít rozdílné dopady v jednotlivých národních PS)  Pokud bude RIO rozhodovat o investicích, může být vlastník národní PS donucen k investicím, které budou financovány v národních tarifech, přestože jsou primárně v zájmu jiných zemí regionu

11 Bezpečný a spolehlivý partner Tedy  Omezení kompetencí národního dispečinku při řízení ES  Omezení kompetencí národních vlád a kontroly –V oblasti technického řízení ES, a podmínek přístupu k sítím –Spolehlivosti ES a bezpečnosti dodávek konečnému zákazníkovi –V oblasti tvorby tarifů a ovlivňování cen elektřiny a souvisejících služeb  Rozdělení kompetencí a motivace provozovatele soustavy a provozovatele sítě –Zpoždění či neefektivnost na rozhraní TSO a TRANSCO –Regionální optimalizace versus národní tarify

12 Bezpečný a spolehlivý partner Otevřené otázky a problémy  Národní legislativy vymezují odpovědnost TSO, jeho působnost a kompetence výlučně ve vztahu na národní PS – vytvoření RIO by znamenalo fundamentální změny ve všech národních legislativách provedené ke stejnému okamžiku  Existující technická spolupráce v oblasti UCTE je založena na účasti jednotlivých TSO a vychází ze spojení funkcí provozovatele a vlastníka PS  Zkušenosti z oddělením v Maďarsku nejsou příliš povzbuzující - jak zajistit účinnou a motivovanou spolupráci RIO a „národních“ PPS  Pro účinnost RIO je pravděpodobně nezbytné definovat regionální regulaci, tarify, investiční fond apod.  Formální otázky kde bude sídlit vlastnictví a způsob řízení (rozhodování, vliv)

13 Bezpečný a spolehlivý partner RIO z pohledu vývoje IEM  Vývojový mezičlánek na cestě k integraci soustav do jednotné Evropské soustavy –přílišná formalizace a standardizace činností TSO na úrovni regionu může zbrzdit integraci IEM, vyčerpat převážnou část energie a zakonzervovat podobu koordinace –vytvoření regionální struktury posouvá problém koordinace na úroveň meziregionální - mohou vzniknout rozhraní a nekompatibility mezi regiony –v současnosti definované regiony vedou napříč národními trhy –vývoj trhů posunuje přirozené hranice tržních oblastí rychleji než stačí reflektovat strategie EK

14 Bezpečný a spolehlivý partner Spolupráce TSO v regionu CEE  Zahájena v lednu 2004 jako reakce na narůstající síťové problémy  Institucializována do podoby sdružení CEE- TSO – stálá struktura a spolupráce - 4 pracovní skupiny spolehlivost provozu soustav plánování a koordinace rozvoje sítí koordinace výpočtu přenosových kapacit v regionu aukce kapacit a společná aukční kancelář

15 Bezpečný a spolehlivý partner Spolupráce TSO v regionu CEE  V současnosti pokrývá : –Spolupráci při plánování odstávek a výpočtech kapacit –Koordinované aukce 5 TSO (R, M, D) –Harmonizace havarijních smluv a spolupráce při řízení havarijních situací –Výměna informací o rozvoji PS a koordinaci rozvojových plánů

16 Bezpečný a spolehlivý partner Připravované změny  Společná aukční kancelář Výpočty kapacit Alokace kapacit na bázi FBA (explicitní později i implicitní) Společný scheduling Vnitrodenní přeshraniční trh Výměny regulační energie

17 Bezpečný a spolehlivý partner Další mechanismy regionální spolupráce  CEE Implementation group –Regulátoři, TSO, ad hoc přizváni zástupci EFET, burz, EURELECTRIC apod.. –CMT, transparency, harmonizace pravidel trhu –Zatím bez účasti zástupců členských států

18 Bezpečný a spolehlivý partner Účinná koordinace TSO  Koordinační centrum pro přenosové sítě –pokrývající minimálně celou synchronní zónu včetně koordinace s ostatními koordinovaný rozvoj PS plánování provozu CMT mechanismy výměna dat v reálném čase a koordinace řešení mimořádných situací –Návrh ČR na zřízení centra v Praze zkušenosti s řízením CDO těžiště budoucích propojených soustav (UKR/R) účast nových členských zemí na vývoji struktur EU

19 Bezpečný a spolehlivý partner Závěry  Vytvoření RIO by znamenalo fundamentální změny v národních legislativách prováděné koordinovaně – nelze zajistit direktivně z úrovně EU bez vnitřní motivace členských států  Soustředilo by energii na formalizaci regionů a pravděpodobně zpomalilo integraci IEM jako celku  Oddělení motivace TSO a TRANSCO může vytvářet bariéry rozvoje  Pokračování dosavadní spolupráce mezi TSO může přinést postupně srovnatelné výsledky jako RIO, bude-li doprovázeno účastí zástupců členských států – Vytvoření regionální spolupráce na úrovni ČS nebo rozšíření IG  Vytvoření koordinačního centra by zvýšilo spolehlivost a bezpečnost provozu a rozvoje PS

20 Bezpečný a spolehlivý partner Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bezpečný a spolehlivý partner Koordinace TSO a koncepce regionálního operátora přenosové soustavy (RIO) AEM Pavel Šolc, ČEPS 13. 9. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google