Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 1 Zkušenosti s IS INTERREG III A a výzvy OPPS 2007-2013 Zkušenosti s IS INTERREG III A a výzvy OPPS 2007-2013 Piotr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 1 Zkušenosti s IS INTERREG III A a výzvy OPPS 2007-2013 Zkušenosti s IS INTERREG III A a výzvy OPPS 2007-2013 Piotr."— Transkript prezentace:

1 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 1 Zkušenosti s IS INTERREG III A a výzvy OPPS 2007-2013 Zkušenosti s IS INTERREG III A a výzvy OPPS 2007-2013 Piotr Szymański – Zástupce ředitele Oddělení pro koordinaci operačních programů Olomouc, 16. února 2007

2 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 2 Zkušenosti spojené s implementací INTERREG IIIA v Opolském vojvodství 1. SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH SUBJEKTŮ JE ČASTO POUZE FORMÁLNÍ 2. PŘESVĚDČIT KE SPOLUPRÁCI DOSUD SAMOSTATNÉ SUBJEKTY VYŽADUJE ZNAČNÉ ÚSILÍ 3. PROBLÉMY PŘI SPOLUPRÁCI VELMI ČASTO VYPLÝVAJÍ Z ROZDÍLŮ V MÍŘE ODPOVĚDNOSTI A INSTITUCIONÁLNÍCH KOMPETENCÍCH

3 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 3 4. SYSTÉM PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ DO JTS MOHL BÝT PRO PŘÍJEMCE OBTÍŽNÝ, AVŠAK ZDÁ SE, ŽE SE JEDNÁ O JEDINÉ ŘEŠENÍ V KONTEXTU REALIZACE POLSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ 5. PŘI HODNOCENÍ PROJEKTŮ BYL KLADEN PŘÍLIŠ MALÝ DŮRAZ NA HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH ZÁKLADŮ, JEJICH REALIZACE A DALŠÍHO FUNGOVÁNÍ, NAOPAK POZORNOST BYLA SOUSTŘEDĚNA NA ZNAČNĚ SUBJEKTIVNÍ KRITÉRIUM PŘESHRANIČNÍCH DOPADŮ

4 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 4 6. NESOUDRŽNÉ DOKUMENTY NAPŘ. PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI Č. 18 „ROZPOČET“, V PŘÍPADĚ KATEGORIE NÁKLADŮ NEODPOVÍDALA ZÁZNAMŮM Z GENERÁTORU ŽÁDOSTÍ ELZA 7. ABSENCE SPOLEČNÝCH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ REGIONÁLNÍCH KONTAKTNÍCH MÍST A SPOLEČNÉHO TECHNICKÉHO SEKRETARIÁTU VEDLA K POSKYTOVÁNÍ ROZDÍLNÝCH INFORMACÍ PŘÍJEMCŮM

5 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 5 Podmínky pro implementaci OPPS 1. PRAVIDLO VEDOUCÍHO PARTNERA 2. JEDEN PŘÍJEMCE ODPOVĚDNÝ ZA PROJEKT – PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ DŮSLEDKY 3. ZNAČNĚ VÍCE PROSTŘEDKŮ K VYUŽITÍ PŘI RESTRIKTIVNĚJŠÍCH PRAVIDLECH 4. ZMĚNA POHLEDU:

6 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 6 II. VÝZVY – Z HLEDISKA ZPROSTŘEDKUJÍCÍCH ORGÁNŮ 1. NEZBYTNOST UPEVNĚNÍ SPOLUPRÁCE POLSKÝCH A ČESKÝCH SUBJEKTŮ – V SOUČASNÉM OBDOBÍ SE USKUTEČNÍ POUZE PROJEKTY, KTERÉ SKUTEČNĚ ŘEŠÍ SPOLEČNÉ PROBLÉMY NA OBOU STRANÁCH HRANICE SPOLUPRÁCE NEMŮŽE BÝT POUZE DOČASNÝM ŘEŠENÍM PRO POTŘEBY REALIZACE PROJEKTU

7 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 7 2. NALÉHAVÁ POTŘEBA VYTVOŘENÍ (VE SPOLUPRÁCI S JST) NA ÚROVNÍ VOJVODSTVÍ PLATFORMY PRO SPOLUPRÁCI POLSKÝCH A ČESKÝCH SUBJEKTŮ – FORMA?? – INTERNET?? 3. VZHLEDEM K NOVÝM PRAVIDLŮM JE TŘEBA PROVÉST NOVOU PROPAGACI PROGRAMU 4. ZPRACOVÁNÍ SMĚRNIC/PŘÍRUČEK, KTERÉ ZOHLEDNÍ ČESKÁ A POLSKÁ SPECIFIKA

8 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 8 5. VĚTŠÍ DŮRAZ NA ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ REGIONÁLNÍCH KONTAKTNÍCH MÍST A SPOLEČNÉHO TECHNICKÉHO SEKRETARIÁTU, Z PROBLEMATIKY TÝKAJÍCÍ SE INFRASTRUKTURÁLNÍCH PROJEKTŮ NAPŘ.: - SEZNÁMENÍ SE ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI - EKONOMICKOU A FINANČNÍ ANALÝZOU - S FINANČNÍMI PŘEDPISY POLSKÉHO A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU ATD. 6. PŘIZPŮSOBENÍ ZÁZNAMŮ GENERÁTORU ŽÁDOSTÍ SMĚRNICÍM PROGRAMU. V PRŮBĚHU IMPLEMENTACE PROGRAMU INTERREG IIIA ČR – POLSKO, UKAZATELÉ V GENERÁTORU ELZA NEODPOVÍDALI UKAZATELŮM UVEDENÝM V PROGRAMOVÉM DOPLŇKU.

9 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 9 III. NEVYJANĚNÉ OTÁZKY / ÚZKÁ MÍSTA 1. FINANČNÍ TOKY – NAPŘ. V KONTEXTU NAPOSLEDY NOVELIZOVANÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH FINANCÍCH (PL) – pravidlo n+3/n+2 2. PRAVIDLA PRO URČOVÁNÍ TZV. FINANČNÍ MEZERY PRO PROJEKTY, KTERÉ GENERUJÍ ZISK (§ 55. NAŘÍZENÍ 1083/2006) – NUTNOST SJEDNOCENÍ, VÝZVA PRO ŠKOLENÍ

10 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 10 3. HROZÍCÍ NEBEZPEČÍ OHLEDNĚ NEDOSTATEČNÉ SOUDRŽNOSTI U PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRAVIDEL PRO VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ POMOCI – KOMPLIKACE FINANČNÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI O SPOLUFINANCOVÁNÍ 4. PŮSOBNOST EUROREGIONU „PRADĚD“ NEZAHRNUJE CELOU OBLAST PODPORY V OPOLSKÉM VOJVODSTVÍ 6. TECHNICKÁ POMOC – DATUM ZAHÁJENÍ ČINNOSTI 5. NESOUDRŽNOST PŘEDPISŮ DŮLEŽITÝCH PRO REALIZACI INVESTICE – NAPŘ. STAVEBNÍ ZÁKON, ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

11 Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 11 DĚKUJI ZA POZORNOST Maršálkovský úřad Opolského vojvodství Oddělení pro koordinaci operačních programů ul. Piastowska 12, 45-082 Opole tel. (077) 54 16 565, 54 16 516 / fax (077) 54 16 567 e-mail: dpo@umwo.opole.pl m.kaliszczak@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl


Stáhnout ppt "Maršálkovský úřad Opolského vojvodství 1 Zkušenosti s IS INTERREG III A a výzvy OPPS 2007-2013 Zkušenosti s IS INTERREG III A a výzvy OPPS 2007-2013 Piotr."

Podobné prezentace


Reklamy Google