Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenosová soustava ČR v kontextu regionu a Evropy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenosová soustava ČR v kontextu regionu a Evropy"— Transkript prezentace:

1 Přenosová soustava ČR v kontextu regionu a Evropy
Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

2 Obsah Stav přenosové soustavy členských zemí Přeshraniční přenosy v EU
Úzká místa a prioritní projekty rozvoje Evropských sítí Vývoj Evropské legislativy pro koordinaci rozvoje sítí

3 The European Context

4

5 Průměrné stáří přenosových zařízení transformátory

6 Průměrné stáří přenosových zařízení vedení

7 Hodnota aktiv na přenesenou energii

8 Propojení evropských sítí
Zvýšení spolehlivosti národních soustav Dlouhodobé výměny a dodávky Chybějící propojení Pyrenejský poloostrov Střední - západní Evropa NORDEL - UCTE Řecko

9 Nové nároky Obchod s elektřinou Integrace větrné energetiky
Změna ve zdrojové a regionální struktuře Útlum uhelných elektráren Změny v jaderné energetice Rozvoj výroby ze zemního plynu

10 Přiměřenost kapacit Lisabonský summit EU - kapacita přeshraničního propojení alespoň 10% zatížení neřeší otázku směru (sčítá hrušky a jablka) neřeší omezení uvnitř sítí Kapacity sítí ČR pro přeshraniční výměny souhrnná E/I kapacity z pohledu ČR = 3800/3500 MW snižováno o cca 800 MW omezeními v sítích sousedů Skutečný vývoz ČR v maximu 2800 MW = cca 25% ročního maxima dostatečné pro export i import ČR dostatečné pro zajištění tranzitů ve „starém“ světě přiměřeného obchodu

11 Nakolik dovoluje PS volný obchod ?
PS je reálná síť, vždy bude mít reálná omezení PS ČR umožňuje volný obchod v mezích přiměřenosti (problémem jsou omezení uvnitř sousedních soustav - AT, DE, PL) Vliv tranzitních toků se zvyšuje a zvyšuje i nároky na rozvoj sítí (případně může vyvolat omezení i uvnitř sítě)

12 Rozvoj evropských sítí - plány
TEN – koordinace na úrovni EU (od r. 1999) Zatím jen popis priorit a morální apel Omezená podpora financování projektu Nulová podpora schvalovacích procesů (nová legislativa komplikuje) 314 infrastrukturních projektů 42 prioritních projektů 32 projektů Evropského významu Cca 200 mil Eur investováno ročně Cca 6 mld. Eur je nezbytné investovat do roku 2013

13

14 Rozvoj evropských sítí - realita
20 z 32 projektů Evropského významu je zpožděno Z toho 12 projektů má zpoždění více než jeden rok, 8 projektů více než 3 roky

15

16

17

18 Důvody zpoždění Složitější podmínky ochrany ŽP (EIA, environmentální skupiny) Ochrana zájmů místních a regionálních stakeholders (NIMBY) Vyšší ochrana vlastnických práv vlastníků půdy (vč. věcných břemen) Financování (dostupnost finančních zdrojů vs tarify a regulatorní rizika)

19 Vliv větrné energetiky
Lokalizace do severních oblastí Evropy = transfery na jih (ČR je tranzitní zemí) Náhlé, rychlé a nepredikovatelné změny výkonu (rychlé změny situace v ES) Přednostní přístup k sítím ?? Nároky na zajištění systémových rezerv

20

21

22

23 Akční plán Evropské komise
Identifikace kritických projektů (12) Jmenování zmocněnců pro klíčové oblasti Propojení Německa, Polska a Litvy Připojení offshore větrných parků v severním moři Posílení propojení Francie a Španělska Koordinace rozvoje PS – 3. en. balíček Vytvoření ENTSO (co to je ?) Koordinace na úrovni regionů ( jak?) Financování infrastruktury (výnosy z aukcí ?!) Účast regulátorů na koordinaci (Agentura ?!)

24 Rozšíření systému UCTE ?
Poslední akce : 2004 propojení UCTE 2 2006 zkušební testy Lybie (??) Další plány Mediteranean Ring (TR, Egypt, Syrie) Ukrajina nebo UPS/IPS Ukrajina = oblast UCTE Rusko = definice rozhraní

25 Propojení UCTE – Synchronní zóny

26 Propojení UCTE - MedRing

27 Propojení UCTE - CIS

28 Závěr Systém národních sítí a jejich propojení se vytvářel desítky let a byl určen zejména pro rozvoj spolehlivosti, nepostačuje IEM !! – v případě nedostatečné akce hrozí časté poruchy v sítích velkého dosahu Regulační rámce formulují dosud zadání pro rozvoj sítí v kontextu členských států. Je potřeba zajistit Institucionalizaci spolupráce TSO Účinnou koordinaci rozvoje sítí (priority, účinný tlak) Změnu Legislativy = Povolovací procesy a přístup k pozemkům Financování rozvoje (Evropský tarif, centralizace prostředků) Další synchronní propojení je nesmírně technicky obtížné – zvážit výnosy vs. Náklady !!

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přenosová soustava ČR v kontextu regionu a Evropy"

Podobné prezentace


Reklamy Google