Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s. Jiří Barták.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s. Jiří Barták."— Transkript prezentace:

1 Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s. Jiří Barták

2 Základní informace o ČEPS, a.s.  Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR  Provozuje, udržuje a rozvíjí přenosovou soustavu ČR  Zajišťuje přenos elektřiny od výrobce do místa odběru v rámci přenosové soustavy = přenosové služby  Dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku = systémové služby  Spolupracuje s ostatními provozovateli propojených přenosových soustav v Evropě (ENTSO-E)  Organizuje vnitrodenní přidělování přeshraničních přenosových kapacit v rámci regionu Střední a východní Evropy

3 Struktura trhu s elektřinou v ČR

4 Jednotlivé složky průměrné ceny dodávky elektřiny domácnostem pro rok 2011 Zdroj: ERÚ

5 Schéma sítí 220 a 400 kV vedení 400 kV: 2979 km vedení 220 kV: 1371 km elektrárna rozvodna – celkem 39

6 Přenosová soustava ČR  39 rozvoden –Transformace 220/110 kV, 400/110 kV –Venkovní „klasické“ rozvodny –Zapouzdřené rozvodny –Vypínače –Odpojovače –Uzemňovače –Přístrojové transformátory proudu –Přístrojové transformátory napětí –Svodiče přepětí –Silové transformátory

7 Rozvodna 400 kV - schéma

8 Rozvodna 400 kV - dispozice

9 Rozvodna 400 kV

10

11 Zapouzdřená rozvodna 400 kV

12

13 Schéma vývodu

14 Odpojovače

15 Vypínače

16 Přístrojové transformátory

17 Svodiče přepětí

18 Transformátor trojfázový

19 Transformátor -jednofázové jednotky

20 Vedení přenosové soustavy ČR  4350 km vedení –Vedení 220 kV – cca 1400 km –Vedení 400 kV – cca 3000 km –Vnitrostátní vedení –Přeshraniční vedení –Kotevní stožáry –Nosné stožáry

21 Vedení přenosové soustavy

22

23 Rozvoj přenosové soustavy „stoupá závislost, ne spolehlivost“  V posledních desetiletích –Roste množství přenášené elektřiny v důsledku stoupající intenzity obchodování a spotřeby –Mění se charakter výrobních zdrojů zapojených do soustavy –Mění se nároky na schopnost přenosové sítě dopravovat vyrobenou elektřinu ke spotřebitelům  Pro zvýšení úrovně spolehlivosti PS ČR a rozvoj vnitřního trhu EU je nezbytné –zvyšovat kapacitu sítě –odstraňovat úzká místa v soustavě –modernizovat zařízení PS –koordinovat rozvoj české soustavy se subjekty v evropském propojení

24 Dispečerské řízení PS ČR Činnost dispečinku ČEPS spočívá v  řízení výkonové bilance (využíváním PpS) –Zajištění rovnováhy mezi množstvím elektřiny dodávané z výroby a množstvím elektřiny odebíraným ze soustavy v každém okamžiku –Plánování, příprava provozu, předcházení nežádoucích stavů  řízení přenosové soustavy v koordinaci s partnery v ČR a zahraničními dispečinky –Analýza informací od propojených soustav (DS, zahraniční PS)  řešení případných poruchových stavů ES –Reakce na poruchy v českých soustavách nebo krátkodobá přeshraniční výpomoc

25 Zahraniční spolupráce – roční toky energie (2010)

26 Klíčové ICT systémy ČEPS Dispečerský řídící systém (SDŘS) HDP ZDP Obchodní portál Damas Energy SAP ICT podpora pro:  přípravu provozu  dispečerské řízení v reálném čase  hodnocení dispečerského řízení  obchod s podpůrnými službami  příprava provozu výroby  hodnocení provozu  přenos dat, hlasu a obrazu

27 Dispečerské pracoviště ČEPS

28 Energetický obchod Mezi hlavní činnosti energetického obchodu patří smluvní zajištění:  Poskytovaných služeb PPS (prodej) –Systémové služby –Přenosové služby –Vnitrostátní přenos –Přeshraniční přenos  Obstarávaných služeb (nákup) –Podpůrné služby –Elektřina pro krytí ztrát v PS

29 29 Reálná situace v ES ČR 29.3.2011 - předpověď (predikce) se blíží realitě

30 30 Reálná situace v ES ČR 21.3.2011 - předpověď (predikce) nižší než realita

31 31 Reálná situace v ES ČR 3.3.2011 - předpověď (predikce) vyšší než realita

32 Zahraniční spolupráce – členství  ENTSO-E asociace TSO v Evropě, podle 3. energetického balíčku  CEE TSO regionální uskupení 8 středoevropských TSO  EURELECTRIC profesní asociace elektroenergetickým sektorem  CIGRE platforma pro výměnu informací z výzkumu, vývoje a praxe technologických řešení  Grid Control Cooperation (GCC) iniciativa pro sdílení sekundární regulace  TSO Security Cooperation středoevropské uskupení TSO řešící společně provozní stavy v regionu

33 34 členských států ENTSO-E

34 Postoj ČEPS k obnovitelným zdrojům energie (OZE)  OZE patří do výrobního mixu, ale rozvoj musí být v souladu s technickými možnostmi provozovatelů přenosových soustav  Vyvolané náklady –Výkupní cena (zelený bonus je roven výši dotace) –Připojení (obvykle v nezasíťovaných oblastech) –Rezervní výkony (záloha pro odchylky od predikce) –Regulační výkony (kolísání výroby)  Predikce instalovaného výkonu v Evropě do roku 2015 je cca 150 000 MW

35 Plánovaný nárůst instalovaného výkonu v OZE v EU do roku 2020 Zdroj: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT: Renewable Energy Road Map Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future. Největší nárůst instalovaného výkonu v OZE v EU bude alokován ve větrné energetice.

36 Dopady instalace velkých větrných elektráren v Evropě Zdroj: EWIS II Predikce instalovaného výkonu celkově až 150 000 MW k roku 2015 !

37 Několik informací na závěr (seminář EGÚ Brno – říjen 2011)  v r.2020 bude v ČR 20% elektromobilů/hybridů, tj. 1 mil. ks  v r.2050 je odhad 95% elektromobilů/hybridů, tj. 5 mil. ks –spotřeba 0,2 kWh/km, tj. nárůst spotřeby v r. 2050 12 TWh  v dalších deseti letech půjde 90% investic v energetice do OZE –55% ceny je regulovaná část - stále poroste –45% ceny je silová el. - bude klesat –tzn. celková cena za elektřinu bude jen mírně růst  v Indii se připojí ročně 30-40 tis. MW zdrojů  v Číně 60-70 tis. MW ročně  v 80.letech se uvádělo v Evropě 10 tis. MW zdrojů ročně –Meziroční nárůst emisí v Číně se rovná celkovým ročním emisím v Evropě

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s. Jiří Barták."

Podobné prezentace


Reklamy Google