Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s."— Transkript prezentace:

1 Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s.
Jiří Barták

2 Základní informace o ČEPS, a.s.
Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR Provozuje, udržuje a rozvíjí přenosovou soustavu ČR Zajišťuje přenos elektřiny od výrobce do místa odběru v rámci přenosové soustavy = přenosové služby Dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku = systémové služby Spolupracuje s ostatními provozovateli propojených přenosových soustav v Evropě (ENTSO-E) Organizuje vnitrodenní přidělování přeshraničních přenosových kapacit v rámci regionu Střední a východní Evropy

3 Struktura trhu s elektřinou v ČR

4 Jednotlivé složky průměrné ceny dodávky elektřiny domácnostem pro rok 2011
Zdroj: ERÚ

5 Schéma sítí 220 a 400 kV vedení 400 kV: 2979 km vedení 220 kV: 1371 km
elektrárna rozvodna – celkem 39

6 Přenosová soustava ČR 39 rozvoden Transformace 220/110 kV, 400/110 kV
Venkovní „klasické“ rozvodny Zapouzdřené rozvodny Vypínače Odpojovače Uzemňovače Přístrojové transformátory proudu Přístrojové transformátory napětí Svodiče přepětí Silové transformátory

7 Rozvodna 400 kV - schéma

8 Rozvodna 400 kV - dispozice

9 Rozvodna 400 kV

10 Rozvodna 400 kV

11 Zapouzdřená rozvodna 400 kV

12 Zapouzdřená rozvodna 400 kV

13 Schéma vývodu

14 Odpojovače

15 Vypínače

16 Přístrojové transformátory

17 Svodiče přepětí

18 Transformátor trojfázový

19 Transformátor -jednofázové jednotky

20 Vedení přenosové soustavy ČR
4350 km vedení Vedení 220 kV – cca 1400 km Vedení 400 kV – cca 3000 km Vnitrostátní vedení Přeshraniční vedení Kotevní stožáry Nosné stožáry

21 Vedení přenosové soustavy

22 Vedení přenosové soustavy

23 Rozvoj přenosové soustavy „stoupá závislost, ne spolehlivost“
V posledních desetiletích Roste množství přenášené elektřiny v důsledku stoupající intenzity obchodování a spotřeby Mění se charakter výrobních zdrojů zapojených do soustavy Mění se nároky na schopnost přenosové sítě dopravovat vyrobenou elektřinu ke spotřebitelům Pro zvýšení úrovně spolehlivosti PS ČR a rozvoj vnitřního trhu EU je nezbytné zvyšovat kapacitu sítě odstraňovat úzká místa v soustavě modernizovat zařízení PS koordinovat rozvoj české soustavy se subjekty v evropském propojení

24 Dispečerské řízení PS ČR
Činnost dispečinku ČEPS spočívá v řízení výkonové bilance (využíváním PpS) Zajištění rovnováhy mezi množstvím elektřiny dodávané z výroby a množstvím elektřiny odebíraným ze soustavy v každém okamžiku Plánování, příprava provozu, předcházení nežádoucích stavů řízení přenosové soustavy v koordinaci s partnery v ČR a zahraničními dispečinky Analýza informací od propojených soustav (DS, zahraniční PS) řešení případných poruchových stavů ES Reakce na poruchy v českých soustavách nebo krátkodobá přeshraniční výpomoc

25 Zahraniční spolupráce – roční toky energie (2010)

26 Klíčové ICT systémy ČEPS
Dispečerský řídící systém (SDŘS) HDP ZDP Obchodní portál Damas Energy SAP ICT podpora pro: přípravu provozu dispečerské řízení v reálném čase hodnocení dispečerského řízení obchod s podpůrnými službami příprava provozu výroby hodnocení provozu přenos dat, hlasu a obrazu

27 Dispečerské pracoviště ČEPS

28 Energetický obchod Mezi hlavní činnosti energetického obchodu
patří smluvní zajištění: Poskytovaných služeb PPS (prodej) Systémové služby Přenosové služby Vnitrostátní přenos Přeshraniční přenos Obstarávaných služeb (nákup) Podpůrné služby Elektřina pro krytí ztrát v PS

29 Reálná situace v ES ČR 29.3.2011 - předpověď (predikce) se blíží realitě

30 Reálná situace v ES ČR 21.3.2011 - předpověď (predikce) nižší než realita
30

31 Reálná situace v ES ČR 3.3.2011 - předpověď (predikce) vyšší než realita
31

32 Zahraniční spolupráce – členství
ENTSO-E asociace TSO v Evropě, podle 3. energetického balíčku CEE TSO regionální uskupení 8 středoevropských TSO EURELECTRIC profesní asociace elektroenergetickým sektorem CIGRE platforma pro výměnu informací z výzkumu, vývoje a praxe technologických řešení Grid Control Cooperation (GCC) iniciativa pro sdílení sekundární regulace TSO Security Cooperation středoevropské uskupení TSO řešící společně provozní stavy v regionu

33 34 členských států ENTSO-E

34 Postoj ČEPS k obnovitelným zdrojům energie (OZE)
OZE patří do výrobního mixu, ale rozvoj musí být v souladu s technickými možnostmi provozovatelů přenosových soustav Vyvolané náklady Výkupní cena (zelený bonus je roven výši dotace) Připojení (obvykle v nezasíťovaných oblastech) Rezervní výkony (záloha pro odchylky od predikce) Regulační výkony (kolísání výroby) Predikce instalovaného výkonu v Evropě do roku 2015 je cca MW

35 Plánovaný nárůst instalovaného výkonu v OZE v EU do roku 2020
Největší nárůst instalovaného výkonu v OZE v EU bude alokován ve větrné energetice. Zdroj: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT: Renewable Energy Road Map Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future.

36 Dopady instalace velkých větrných elektráren v Evropě
Predikce instalovaného výkonu celkově až MW k roku 2015 ! Zdroj: EWIS II

37 Několik informací na závěr (seminář EGÚ Brno – říjen 2011)
v r.2020 bude v ČR 20% elektromobilů/hybridů, tj. 1 mil. ks v r.2050 je odhad 95% elektromobilů/hybridů, tj. 5 mil. ks spotřeba 0,2 kWh/km, tj. nárůst spotřeby v r TWh v dalších deseti letech půjde 90% investic v energetice do OZE 55% ceny je regulovaná část - stále poroste 45% ceny je silová el. - bude klesat tzn. celková cena za elektřinu bude jen mírně růst v Indii se připojí ročně tis. MW zdrojů v Číně tis. MW ročně v 80.letech se uvádělo v Evropě 10 tis. MW zdrojů ročně Meziroční nárůst emisí v Číně se rovná celkovým ročním emisím v Evropě

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google