Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika přenosových linek, cesty dalšího rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika přenosových linek, cesty dalšího rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Problematika přenosových linek, cesty dalšího rozvoje

2 Současný stav – mezinárodní spolupráce Propojení naší energetiky a Evropy ČEPS a.s. je zakládajícím členem Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii (ENTSO-E), která sdružuje o roku 2008 41 evropských provozovatelů. Hlavní cíle ENTSO-E *fungování vnitřního trhu a přeshraničního obchodu s elektřinou *optimální řízení a rozvoj evropských elektroenergetických přenosových soustav *vytvoření Kodexu pro přenosové soustavy členů, který by byl závazný *dosažení cíle "20-20-20" -o 20% snížit skleníkové plyny -20% z obnovitelných zdrojů -o 20% zvýšit efektivitu využití elektrické energie

3 Současný stav – mezinárodní spolupráce Další cíle a plány skupiny *řešit "přetoky" energie, zejména v důsledku nerovnoměrné výroby v obnovitelných zdrojích *vytvořit centrální dispečink pro evropské přenosové soustavy *transkontinentální "elektrické dálnice" Problematika rozvoje a spolupráce *velká část členů jsou soukromé společnosti, které hájí především své zájmy *rozvoj výroben zejména z obnovitelných zdrojů je rychlejší, než výstavba nových přenosových linek *tok výkonu je dán fyzikálními zákony a těžko se reguluje *není vyřešena akumulace energie (Německo  Rakousko) *vysoká cena investic Důsledky nedostatků v přenosu elektrické energie *"úzká" místa přenosu při normálních provozních stavech *přetěžování sítí při poruchách a výpadcích, hrozba blackoutu *ztráty činného výkonu

4 Současný stav – přenosová soustava ČR

5 Přetoky energie – plánované a skutečné Hlavní důvody velkých přetoků energie: *nedostatečné přenosové linky v Německu "sever – jih" *velká poptávka po elektrické energii v jižních zemích *využití velkých přečerpávacích elektráren v Rakousku

6 Plánovaná skladba zdrojů v ČR

7 Plánované změny v propojení 1Řízení přetoků na profilu 50Hz-T – ČEPS  PST transformátory 2.Podpora evropského trhu s elektřinou  posílení a obnova přenosových linek

8 Transformátory s příčnou regulací Význam PST je regulovat velikost výkonu, který prochází danou přenosovou linkou Důvody PST - daná přenosová linka má nedostatečnou kapacitu  je ohrožena spolehlivost přenosové linky (kritérium N-1)  zvýšení ztrát -regulace obchodu Použití PST V Západní Evropě jsou PST používány zejména na profilech jednotlivých zemí, nově se připravuje instalace na profilu Polsko - Německo a ČR – Německo (reakce na rozhodnutí Polska). Problematika pro využití PST je dána -vysokou cenou -výkon si najde jinou cestu a může způsobit problémy na jiné přenosové lince

9 Výstavba nových přenosových linek Při výstavbě nové přenosové linky, která by měla být posílením stávající, je třeba brát v úvahu vliv parametrů na přenosová schopnosti vedení. Parametry jsou dány zejména délkou vedení, průřezy i typem stožárů. Parametry těchto vedení jsou většinou různé. ES-1ES-2 X 1 = 1 I 1 = I 1max =1000A Stávající vedení – přenosová schopnost 1000A ES-1ES-2 X 1 = 1 I 1max =1000A X 1 = 2 I 2max =400A I 2 =400A I 1 =800A Nová, paralelní linka má dvojnásobnou reaktanci (například je delší a má menší průřez). Její přenosová schopnost je 400A. Protože úbytky napětí na obou vedení musí být stejné a novou linku nelze přetížit, snížila se přenosová schopnost prvního vedení a celková přenosová schopnost je 1200A.

10 Fázorový diagram Princip přenosu Pro odvození uvažujeme bezeztrátové vedení, jediným prvkem je podélná impedance X U1fU1f U2fU2f UfUf II Z I2I2 U 2f 22 jX*I  U 1f 22 Z podobnosti trojúhelníků platí: Jednofázový činný výkon: Úhel  je definován jako zátěžový úhel (úhel přenosu) Po úpravě

11 Princip přenosu I2I2 U 2f 22 jX*I  U 1f 22 Po dosazení: Jak lze regulovat přenášený činný výkon? 1.Změna velikosti napětí na obou stranách přenosového vedení 2.Změna velikost indukční reaktance vedení 3.Změna velikost zátěžného úhlu Pro regulaci pomocí zátěžného úhlu platí Určete, kdy je přenášený výkon nulový a kdy je maximální

12 Flexibilní systémy pro přenos střídavého výkonu - FACTS Existuje několik systémů které se používají. Zvyšují přenosovou schopnost a stabilitu systému, jsou ale většinou náročné na investice. V Evropě se nejvíce využívá transformátor s regulací fáze – PST. Výhody:-transformátor je efektivnější než výstavba nových přenosových linek -transformátory jsou ve venkovních rozvodnách – jednodušší územní a stavební řízení -ochrana proti přetížení přenosových linek Nevýhody:-vysoká cena -výkon si najde jinou cestu  jednu linku odlehčíme, druhou můžeme přetížit

13 Transformátor s regulací fáze Náhradní schéma kdeXje reaktance vedení X PST reaktance vinutí transformátoru PST  regulační úhel Rovnice přenosu je po úpravě X U1fU1f U2fU2f P Z X PST  Změnou zátěžného toku lze měnit velikost činného (i jalového) výkonu vedení  přerozdělit výkonové toky z přetíženého vedení na vedení, na kterém je rezerva výkonu.

14 Transformátor s regulací fáze Princip Pro Českou republiku se počítá s nepřímou a nesymetrickou regulací. Změnou odbočky na regulačním transformátoru se na sériovém transformátoru objeví kladné nebo záporné napětí U T, které způsobí změnu fázového posunu mezi napětím U 1f a U 2f na výsledné napětí U M.

15 Transformátor s regulací fáze Fázory napětí před regulací Změna fázového úhlu i amplitudy po regulaci UTUT U 1f U 2f  UMUM  Příklad realizace transformátoru PST mezi Francií a Španělskem z roku 1998

16 Plánovaná realizace ve střední Evropě Energetická koncepce SRN je zaměřena zejména na obnovitelné zdroje energie – větrnou a sluneční. Instalovaný výkon ve větru je zhruba 30GW, ve slunci 25GW. Převážná část těchto zdrojů je v severní části Německa. Problematika přenosu: -přenosová soustava SRN má nedostatečnou kapacitu a roste pomaleji, než se očekávalo -výstavba nových větrných elektráren na moři pokračuje podle plánu -plánované odstavení jaderných bloků zvýší nároky na přenosovou soustavu -převážná část průmyslu je soustředěna do jižních částí Německa -výroba z obnovitelných zdrojů je značně proměnná, její predikce má omezenou přesnost -Německo nemá možnost akumulace energie, cesta energie do rakouských PVE vede přes značnou vzdálenost -tok výkonu je dán fyzikálními zákony

17

18 Materiály ČEPSPlán rozvoje přenosové soustavy KorejčíkNávrh transformátoru s regulací fáze


Stáhnout ppt "Problematika přenosových linek, cesty dalšího rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google