Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v pravidlech trhu s elektřinou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v pravidlech trhu s elektřinou"— Transkript prezentace:

1 Změny v pravidlech trhu s elektřinou
Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad

2 Obsah: Změny v zúčtování odchylek Blokový trh s elektřinou
Změna dodavatele Ostatní

3 Změny v ocenění regulační energie
Opatření RE: A) aktivací podpůrných služeb B) na vyrovnávacím trhu s regulační energií C) ze zahraničí na základě smlouvy stanoveny pevné ceny pro poskytování regulační energie ze sekundární regulace 1990 Kč/MWh pro kladnou sekundární regulaci 1 Kč/MWh pro zápornou sekundární regulaci RE je placena podle nabídkových cen, B) je placeno podle ceny nabídnuté ČEPSem zachovány pevné ceny pro poskytování regulační energie ze sekundární regulace zatraktivnění vyrovnávacího trhu - zveřejnění poptávky i ceny elektřina opatřená na vyrovnávacím trhu je oceněna: zúčtovací cenou v případě, že RE je opačná k systémové odchylce nabídkovou cenou v případě, že RE je souhlasná k systémové odchylce Ostatní RE je placena podle nabídkových cen 2007 2008

4 ! Zrušení úhrady vícenákladů v ceně za odchylku !
Ocenění odchylek Ocenění odchylek přímo závislé na velikosti systémové odchylky Zúčtovací cena před rokem 2007 – průměrná vážená cena RE a nabídkových cen, příjmově neutrální systém rok 2007 – nejvyšší cena z RE nebo podle stanovené křivky rok 2008 Kladná odchylka: nejvyšší cena z RE nebo podle nově linearizované křivky Záporná odchylka: nejvyšší cena z RE nebo podle nově stanovené křivky ! Zrušení úhrady vícenákladů v ceně za odchylku ! Vznikají při použití kladné i záporné regulace v jedné hodině Protiregulace bude hrazena z rozdílů zúčtovacích a nabídkových cen regulační energie Jako zúčtovací cena se použije vyšší z cen podle křivky nebo z cen zaplacených poskytovatelům PpS Systém není příjmově neutrální – přebytek prostředků bude sloužit: ke snížení ceny systémových služeb ke krytí nákladů protiregulace

5 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek
Příklad – přebytek energie v soustavě V dané hodině: vzniká kladná systémová odchylka tj. přebytek elektřiny v soustavě systémová odchylka: + 50 MWh je aktivována kladná a záporná regulační energie záporná regulační energie: - 55 MWh – 2 poskytovatelé kladná regulační energie: + 5 MWh – 1 poskytovatel

6 Příklad vyhodnocení odchylek – způsob 2008
Odchylka 10 MWh menší dodávka V2 PpS1 SR- V1 Odchylka +40 MWh větší dodávka Poskytovatel záporné regulační energie Snížení MWh Cena -1 Kč/MWh dostává zaplaceno Systémová odchylka + 50 MWh P2 VT- Z1 Akceptace nabídky z VT - záporná regulační energie Snížení o - 15 MWh Zúčtovací cena dostává zaplaceno Z2 PpS3 SR+ Odchylka -5 MWh větší odběr Odchylka + 25 MWh menší odběr Poskytovatel kladné regulační energie dodávka + 5 MWh Cena Kč/MWh

7 Určení platby poskytovatelům PpS a zúčtovací ceny
Poskytovatel reg. energie má s poskytnutím PpS náklady cena kladné regulační energie: Poskytovatel 1- sekundární regulace: 1 Kč/MWh podle CR Poskytovatel 2 – vyrovnávací trh: placen podle zúčtovací ceny cena kladné regulační energie: Kč/MWh podle CR Zúčtovací cena za odchylku: nejvyšší dosažená cena podle CR nebo z aktivace PpS pro vyrovnání kladné systémové odchylky CR: C= ,5*S+ …kde S je velikost kladné systémové odchylky

8 Lineární závislost ceny od roku 2008
-176 C = ,5 * S- C = ,5 * S+

9 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek
Zúčtovací cenou je max z 1 ; 176 OTE získal: MWh * 176 Kč/MW= Kč OTE zaplatil: PpS1: - 40 MWh * Kč/MWh = Kč PpS2: - 15 MWh * Kč/MWh = Kč PpS3: MWh * Kč/MWh = Kč Celkem = Kč Rozdíl v dané hodině: Kč vícenáklady se nerozpouštějí do cen odchylek

10 Příklad - zúčtování odchylek – způsob 2007
- představuje platbu subjektu zúčtování + představuje příjem subjektu zúčtování Subjekt zúčtování Platba za odchylku v Kč Podíl na vícenákladech Celková platba V1 - 10 * = - 3830* (10/80) = V2 + 40 * = - 3830* (40/80) = Z1 - 5 * = - 3830* (5/80) = + 641 Z2 + 25 * = - 3830* (25/80) = Celkem -3 830

11 Zavedení blokové trhu kontinuální obchodování se standardními produkty
base, peak , off peak obchodovány denní bloky > 1 MW začátek obchodování 5 dní před dnem dodávky uzavírka ve 13 hodin 1 den před dnem dodání (jako dvoustranné smlouvy) podrobnosti v obchodních podmínkách OTE

12 Redispečink Umožnění redispečinku pro řízení zatížení v ES ČR v souladu s Nařízením 1228/2003 Redispečink se realizuje na základě smlouvy mezi českým provozovatelem přenosové soustavy a mezi výrobcem nebo provozovatelem zahraniční přenosové soustavy Smlouvy mohou být uzavírány po uzavírce dvoustranných obchodů Náklady na tuto službu budou součástí nákladů na podpůrné služby

13 Změna dodavatele Změna dodavatele:
Změnu je nově možné provádět v libovolných termínech (v minulosti omezení, kdy u A a B bylo možné změnit dodavatele k 1. dni v měsíci a u C pouze 1x za 6 měsíců) S cílem usnadnit změnu dodavatele elektřiny bude umožněna tzv. předregistrace, kdy v IS OTE budou jednorázově zaregistrována všechna odběrná místa. Tímto způsobem lze zahájit změnu dodavatele na jakékoliv odběrné místo a teprve v rámci procesu změny dodavatele budou ze strany PDS dodatečně zaslána kmenová data o příslušných OPM.

14 Další úpravy Umožnění elektronické fakturace mezi PDS a dodavatelem prostřednictvím IS OTE Zvláštní režim zúčtování odchylek rozšířen kromě stavů nouze i na předcházení stavu nouze v hodinách, stanovených provozovatelem přenosové soustavy

15 Další úpravy II Zavedení povinnosti pro PDS předávat na vyžádání zákazníkovi případně jeho dodavateli čtvrthodinová maxima a údaje o jalové energii Upřesnění výkazu pro vykazování množství elektřiny z OZE doplnění údajů nezbytných pro vykázání celé bilance toků elektřiny v předávacím místě výrobce cílem je vyloučit možné nesprávné vykázání podporovaného množství elektřiny z těchto zdrojů a uplatnění neoprávněné podpory; řešení rovněž usnadní celkovou kontrolu správnosti vykazovaných údajů

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Změny v pravidlech trhu s elektřinou"