Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v pravidlech trhu s elektřinou Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v pravidlech trhu s elektřinou Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad."— Transkript prezentace:

1 Změny v pravidlech trhu s elektřinou Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad

2 2 Obsah: Změny v zúčtování odchylek Blokový trh s elektřinou Změna dodavatele Ostatní

3 3 Opatření RE: A) aktivací podpůrných služeb B) na vyrovnávacím trhu s regulační energií C) ze zahraničí na základě smlouvy  stanoveny pevné ceny pro poskytování regulační energie ze sekundární regulace 1990 Kč/MWh pro kladnou sekundární regulaci 1 Kč/MWh pro zápornou sekundární regulaci  RE je placena podle nabídkových cen, B) je placeno podle ceny nabídnuté ČEPSem  zachovány pevné ceny pro poskytování regulační energie ze sekundární regulace  zatraktivnění vyrovnávacího trhu - zveřejnění poptávky i ceny elektřina opatřená na vyrovnávacím trhu je oceněna:  zúčtovací cenou v případě, že RE je opačná k systémové odchylce  nabídkovou cenou v případě, že RE je souhlasná k systémové odchylce  Ostatní RE je placena podle nabídkových cen Změny v ocenění regulační energie 2007 2008

4 4 Ocenění odchylek Ocenění odchylek přímo závislé na velikosti systémové odchylky Zúčtovací cena  před rokem 2007 – průměrná vážená cena RE a nabídkových cen, příjmově neutrální systém  rok 2007 – nejvyšší cena z RE nebo podle stanovené křivky  rok 2008 Kladná odchylka: nejvyšší cena z RE nebo podle nově linearizované křivky Záporná odchylka: nejvyšší cena z RE nebo podle nově stanovené křivky ! Zrušení úhrady vícenákladů v ceně za odchylku !  Vznikají při použití kladné i záporné regulace v jedné hodině  Protiregulace bude hrazena z rozdílů zúčtovacích a nabídkových cen regulační energie Jako zúčtovací cena se použije vyšší z cen podle křivky nebo z cen zaplacených poskytovatelům PpS Systém není příjmově neutrální – přebytek prostředků bude sloužit:  ke snížení ceny systémových služeb  ke krytí nákladů protiregulace

5 5 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek Příklad – přebytek energie v soustavě V dané hodině: vzniká kladná systémová odchylka tj. přebytek elektřiny v soustavě  systémová odchylka: + 50 MWh je aktivována kladná a záporná regulační energie  záporná regulační energie: - 55 MWh – 2 poskytovatelé  kladná regulační energie: + 5 MWh – 1 poskytovatel

6 6 Odchylka + 25 MWh menší odběr Z2 Systémová odchylka + 50 MWh V1 V2 PpS1 SR- Poskytovatel záporné regulační energie Snížení - 40 MWh Cena -1 Kč/MWh dostává zaplaceno Z1 Odchylka -10 MWh menší dodávka Odchylka +40 MWh větší dodávka Odchylka -5 MWh větší odběr Příklad vyhodnocení odchylek – způsob 2008 PpS3 SR+ Akceptace nabídky z VT - záporná regulační energie Snížení o - 15 MWh Zúčtovací cena dostává zaplaceno P2 VT- Poskytovatel kladné regulační energie dodávka + 5 MWh Cena +1990 Kč/MWh

7 7 Určení platby poskytovatelům PpS a zúčtovací ceny Poskytovatel reg. energie má s poskytnutím PpS náklady  cena kladné regulační energie: Poskytovatel 1- sekundární regulace: 1 Kč/MWh podle CR Poskytovatel 2 – vyrovnávací trh: placen podle zúčtovací ceny  cena kladné regulační energie: 1990 Kč/MWh podle CR Zúčtovací cena za odchylku:  nejvyšší dosažená cena podle CR nebo z aktivace PpS pro vyrovnání kladné systémové odchylky  CR: C= -1 - 3,5*S + … kde S je velikost kladné systémové odchylky

8 8 Lineární závislost ceny od roku 2008 C = 1990 + 5,5 * S-C = -1 - 3,5 * S+ -176

9 9 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek Zúčtovací cenou je max z 1 ; 176 OTE získal: 50 MWh * 176 Kč/MW= 8 800 Kč OTE zaplatil: PpS1: - 40 MWh * - 1 Kč/MWh = 40 Kč PpS2: - 15 MWh * - 176 Kč/MWh = 2 640 Kč PpS3: 5 MWh * 1990 Kč/MWh = 9 950 Kč Celkem = 12 630 Kč Rozdíl v dané hodině: - 3 830 Kč vícenáklady se nerozpouštějí do cen odchylek

10 10 Subjekt zúčtování Platba za odchylku v Kč Podíl na vícenákladechCelková platba V1- 10 * - 176 = + 1760- 3830* (10/80) = - 479 + 1 281 V2+ 40 * - 176 = - 7 040- 3830* (40/80) = - 1 915 - 8 955 Z1 - 5 * - 176 = + 880- 3830* (5/80) = - 239 + 641 Z2+ 25 * - 176 = - 4 400- 3830* (25/80) = - 1 197 - 5 597 Celkem- 8 800-3 830-12 630 - představuje platbu subjektu zúčtování + představuje příjem subjektu zúčtování Příklad - zúčtování odchylek – způsob 2007

11 11 Zavedení blokové trhu  kontinuální obchodování se standardními produkty base, peak, off peak  obchodovány denní bloky > 1 MW  začátek obchodování 5 dní před dnem dodávky  uzavírka ve 13 hodin 1 den před dnem dodání (jako dvoustranné smlouvy)  podrobnosti v obchodních podmínkách OTE

12 12 Redispečink Umožnění redispečinku pro řízení zatížení v ES ČR v souladu s Nařízením 1228/2003  Redispečink se realizuje na základě smlouvy mezi českým provozovatelem přenosové soustavy a mezi výrobcem nebo provozovatelem zahraniční přenosové soustavy  Smlouvy mohou být uzavírány po uzavírce dvoustranných obchodů  Náklady na tuto službu budou součástí nákladů na podpůrné služby

13 13 Změna dodavatele Změna dodavatele:  Změnu je nově možné provádět v libovolných termínech (v minulosti omezení, kdy u A a B bylo možné změnit dodavatele k 1. dni v měsíci a u C pouze 1x za 6 měsíců) S cílem usnadnit změnu dodavatele elektřiny bude umožněna tzv. předregistrace, kdy v IS OTE budou jednorázově zaregistrována všechna odběrná místa. Tímto způsobem lze zahájit změnu dodavatele na jakékoliv odběrné místo a teprve v rámci procesu změny dodavatele budou ze strany PDS dodatečně zaslána kmenová data o příslušných OPM.

14 14 Další úpravy Umožnění elektronické fakturace mezi PDS a dodavatelem prostřednictvím IS OTE Zvláštní režim zúčtování odchylek rozšířen kromě stavů nouze i na předcházení stavu nouze v hodinách, stanovených provozovatelem přenosové soustavy

15 15 Další úpravy II Zavedení povinnosti pro PDS předávat na vyžádání zákazníkovi případně jeho dodavateli čtvrthodinová maxima a údaje o jalové energii Upřesnění výkazu pro vykazování množství elektřiny z OZE  doplnění údajů nezbytných pro vykázání celé bilance toků elektřiny v předávacím místě výrobce  cílem je vyloučit možné nesprávné vykázání podporovaného množství elektřiny z těchto zdrojů a uplatnění neoprávněné podpory;  řešení rovněž usnadní celkovou kontrolu správnosti vykazovaných údajů

16 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Změny v pravidlech trhu s elektřinou Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google