Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní podmínky pro poskytování ZZ 30 Naše cesta vede k Vám Ing. Jiří Strnad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní podmínky pro poskytování ZZ 30 Naše cesta vede k Vám Ing. Jiří Strnad."— Transkript prezentace:

1 Obchodní podmínky pro poskytování ZZ 30 Naše cesta vede k Vám Ing. Jiří Strnad

2 Obsah prezentace: Postup při zájmu poskytovat ZZ 30 Nutné náležitosti pro poskytování ZZ 30 Čas potřebný k podpisu smlouvy Předmět smlouvy Cena za poskytování ZZ 30 Vyhodnocení poskytování ZZ 30 Povinnosti poskytovatele Obchodní podmínky ČEPS Nutné náležitosti

3  rezervace regulační zálohy (Kodexové minimum 10 MW)  snížení spotřeby elektřiny poskytovatelem realizované dle pokynů dispečera ČEPS ( do 30 minut od vydání pokynu) Předmět smlouvy ZZ 30  snížená spotřeba elektřiny na zařízeních určených ve smlouvě (minimálně na 120 min., doba však může být dle dohody s poskytovatelem prodloužena)  omezení případů aktivace (např. 1 aktivace za 24 hod.)  Prodloužení doby snížení spotřeby elektřiny v případě aktivace ZZ 30 Možnost nastavení individuálních parametrů smlouvy dle jednotlivých poskytovatelů

4  minutová spotřeba na zařízeních poskytujících ZZ 30 v MW je v dané hodině po dobu delší než 50 minut větší než 8 MW  je zapnut signál „připraven k poskytování“ Cena za poskytování služby ZZ 30 Platba za rezervaci ZZ 30 je zaplacena v případě, že: Dvousložková cena ZZ 30 :  Platba za rezervaci ZZ 30  Platba za dodanou kladnou regulační energii

5  snížení spotřeby dle požadavku dispečera ČEPS (do 30 minut od požadavku dispečera ČEPS)  přijetí signálu v ŘS ČEPS o úspěšném snížením spotřeby Vyhodnocení plnění ZZ 30 poskytovatelem II. část  spotřeba nižší než …. elektřiny na zařízeních poskytujících ZZ30 ( minimálně až do doby, kdy dispečer ČEPS dá pokyn k ukončení poskytování služby ZZ30, minimální doba poskytování je 60 minut a maximální garantovaná doba poskytování je 180 minut) Úspěšná aktivace Neúspěšná aktivace Pokud některý z výše uvedených bodů není splněn považuje se aktivace za neúspěšnou. Měsíční platba za rezervaci je snížena o 20%.

6  ČEPS předá poskytovateli vyhodnocení ZZ 30 (po skončení kalendářního měsíce nejpozději však 8. kalendářní den měsíce následujícího)  Poskytovatel má právo reklamovat zaslané vyhodnocení (V případě, že nedojde ani po provedené kontrole k vyřešení a odstranění rozporu do 3 pracovních dnů od předání měsíční zprávy, má poskytovatel právo vystavit ČEPS fakturu na cenu poskytnuté ZZ 30 v rozsahu oboustranně schváleného vyhodnocení. ) Reklamace a fakturace ZZ 30  Poskytovatel vyfakturuje ČEPS dle odsouhlaseného vyhodnocení (poskytovatel vystaví nejdéle do 15-ti dnů po uskutečnění zdanitelného plnění fakturu, splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení ČEPS)

7  vložení týdenní přípravy provozu (do úterý 12 hod. na následující energetický týden)  vložení denní přípravy provozu (do 9 hod. na následující den) Povinnosti poskytovatele ZZ 30  vložení údajů o dodané kladné regulační za poskytnutou regulační energii (do 10:30 hod. v D+1) Očekávaná spotřebaZZ 30Cena Ereg. 19 MW10 MW2000 Kč/MWh Vkládaná data poskytovatelem do Eportálu Damas

8

9 Postup při zájmu poskytovat ZZ 30

10  Certifikace ZZ 30 (certifikát vydaný nezávislá certifikační autoritou potvrzující schopnost zařízení nabízet službu ZZ 30, Hodnota uvedená v certifikátu je maximální sjednaná hodnota ZZ 30 mezi ČEPS a poskytovatelem. Cena certifikace je stanovena na jednání mezi poskytovatelem a certifikační autoritou. Cenu hradí poskytovatel )  Bod- bod testy ( ověření komunikačních tras mezi řídícím systémem ČEPS a řídícím systémem poskytovatele, provádí ČEPS, před provedením certifikace je potřeba zakoupení řídícího systému poskytovatelem)  Kvalifikovaný certifikát (umožňuje poskytovateli přístup do Eportálu Damas, je vydáván První certifiakční autorita, a.s., cca. do 14 dnů, cena jednoho certifikátu je cca 1700 Kč a veškeré informace najdete na internetové adrese www.ica.cz )  Podepsání smlouvy s ČEPS  Podepsání smlouvy s OTE  Zřízení účtu v Eportálu Damas (provádí ČEPS do 5 pracovních dnů) Nutné náležitosti pro poskytování ZZ 30

11 A.Podpůrné služby na konkurenčním trhu Primární regulace Sekundární regulace Terciární regulace kladná Terciární regulace záporná Rychle startující záloha Dispečerská záloha ZSV_30 VSR (Vltava) B.Podpůrné služby lokálního charakteru Regulace napětí a jalových výkonů Start ze tmy Ostrovní provoz C.Výpomoc ze synchronně pracujících soustav D. PpS na straně spotřeby (ZZ_30) Nakupované podpůrné služby DOHODA (tři roky), VŘ, DT PpS VŘ, smlouva Přímá smlouva Smlouva se sousedním TSO

12 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Obchodní podmínky pro poskytování ZZ 30 Naše cesta vede k Vám Ing. Jiří Strnad."

Podobné prezentace


Reklamy Google