Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 5 Analýza prostředí v cílové zemi. Analýza mezinárodního prostředí Důvodem je nalezení odpovědi na 3 otázky: 1.Které z faktorů mají vliv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 5 Analýza prostředí v cílové zemi. Analýza mezinárodního prostředí Důvodem je nalezení odpovědi na 3 otázky: 1.Které z faktorů mají vliv."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 5 Analýza prostředí v cílové zemi

2 Analýza mezinárodního prostředí Důvodem je nalezení odpovědi na 3 otázky: 1.Které z faktorů mají vliv na podnik? 2.Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 3.Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější? a) Metoda 4C b) PEST analýza analýza politického a právního prostředí analýza ekonomického prostředí analýza sociálně – kulturního prostředí analýza technologického prostředí +analýza konkurence

3 Globalizace (model 4C)

4 1. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Globální ekonomie a tendence ve vývoji Hlavní globální problémy světa Subjekty mezinárodních ekonomických vztahů

5 1. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ GATT = General Agreement of Tarifs and Trade WTO = World Trade Organisation UNCTAD = United Nation Conference on Trade and Development UNIDO = United Nation Industrial Development Organisation OECD = Organisation for European Economic Cooperation and Development IMF = International Money Found IBRD = International Bank for Reconstruction and Development IDA = International Development Association

6 Podstata ekonomického prostředí struktura ekonomiky –průmyslově vyspělé země –industrializující se země –země exportující suroviny –rozvojové země struktura a výše příjmů −do 500 USD −501 – 2 000 USD −2 001 – 10 000 USD −nad 10 000 USD ekonomický systém - Tržní ekonomika - Plánovaná (centrální) ekonomika

7 Ekonomický rozvoj Hodnocení ekonomických veličin (HDP, inflace, nezaměstnanost) Žebříček konkurenceschopnosti (Index konkurenceschopnosti) Ekonomická nezávislost (Index ekonomické svobody) Rating (Moody's, S&P, Fitch)

8 Moody'sS&PFitch Hodnocení Stupeň Dlouhé období Krátké období Dlouhé období Krátké období Dlouhé období Krátké období Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Nejvyšší kvalita Investiční stupně Aa1AA+ Velmi kvalitní Aa2AA Aa3AA- A1A+ A-1 A+ F1 Střední kvalita - vyšší A2AA A3 P-2 A- A-2 A- F2 Baa1BBB+ Střední kvalita - nižší Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3 Baa3BBB- Ba1 D BB+ B B Spekulativní Spekulativní stupně Ba2BB Ba3BB- B1B+ Vysoce spekulativní B2BB B3B- Caa1CCC+ C C Značná rizika Caa2CCC Extrémně spekulativní Caa3CCC- S velmi nízkou perspektivou CaCC C C D C D Velmi vysoká pravděpodobnost úpadku D

9 Česká republika má pro dlouhodobé závazky v místní měně toto ratingové ocenění: Ratingová agentura Ocenění (Rating)Výhled Moody´sA 1Stabilní Standard & Poor´sA Stabilní Fitch RatingsA A-Stabilní Česká republika má pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách toto ratingové ocenění: Ratingová agentura Ocenění (Rating)Výhled Moody´sA 1Stabilní Standard & Poor´s A A -Stabilní Fitch RatingsA +Stabilní Rating ČR

10 2. POLITICKO-PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ Základní determinanty působící na formování politická a národní suverenita politický systém politické konflikty politické klima podpora exportu stabilita vlády náboženství, rasové problémy, nacionalismus ekonomický systém, vládní omezení obchodu

11 Politické riziko Hodnocení politického rizika (Frost & Sulivan, Beri index) Dva typy politického rizika (makroriziko, mikroriziko) Eliminace rizika Indikátory rizika

12 Vládní protipodnikatelské akce Expropriace Konsolidace Domestikace Embarga a sankce Zavedení bojkotu Kontrola vývozu Kontrola dovozu Regulace mezinárodního obchodního jednání Omezení konkurence Omezení korupce

13 Obchodní politika státu Autonomní nástroje obchodní politiky - protekcionismus I. Překážky plynoucí ze státního intervencionismu II. Celní překážky netarifního charakteru vyplývající z odlišnosti celních a administrativních procedur III. Překážky v oblasti standardizace IV. Specifické obchodní překážky V. Poplatky z dovozu

14 Typy ekonomické integrace Sdružení volného obchodu Celní unieSpolečný trh Ekonomick á unie Politická unie Odstranění vnitřních cel mezi partnery Sjednocení vnějších cel Volný pohyb kapitálu a práce Jednotná hospodářsk á politika Politická integrace

15 3. SOCIÁLNĚ KULTURNÍ PROSTŘEDÍ Kultura Subkultura Kulturní univerzálie Kulturní rozličnost Klíč k úspěchu v mezinárodním marketingu – přizpůsobení se a adaptace na určitou kulturu

16 Kulturní elementy - nehmotné prvky Tichá řeč - neverbální Spotřební zvyky Hodnoty Rodina Jazyk - verbální Náboženství Symboly Vzdělání Hodnoty a postoje Estetika Způsoby a zvyky

17 Kulturní a sociální antropologie Hlavní oblasti uplatnění poznatků kulturní antropologie –výrobek –orientace komunikačních nástrojů –oblast prodejní síly –volba distribučních kanálů Měření kultury –obsahová analýza –terénní výzkumy

18 Sociální klasifikace Sociální třída: otevřená skupina jedinců s podobným zařazením, tj. stejný vertikální stupeň sociální struktury Warnerova stratifikace: rozčleňuje společnost na 3 základní skupiny: 1. Upper classesUpper upper Lower upper 2. Middle classesUpper middle Lower middle 3. Lower classesUpper lower Lower lower

19 Sociální faktory Referenční skupina členské – jedinec je přímo členem skupiny nečlenské – jedinec není členem aspirační – jedinec chce být členem disociační – nechce Rodina Role a status role - činnosti, které jsou očekávány od člověka jeho okolím status - každá role vytváří určitý status, mínění společnosti o dané roli

20 České standardy 1.Silná orientace na sociální vztahy a utváření vzájemné důvěry 2.Hierarchie a autorita, úzce vymezena pravomoc, rozhodnutí konzultováno s vyšší autoritou – manažeři mohou vnutit svou vůli, důvěra k autoritám, absence samostatnosti a iniciativy 3.Zdůrazňování symbolů statutu – prezentace bohatství, demonstrují se společenské rozdíly 4.Národní hrdost a orientace na minulost – orientace na minulost, vysvětlení přítomnosti minulostí, postrádání nadhledu 5.Malá orientace na zákazníka – nedostatečný smysl pro cit a služby, kompromisní řešení, neschopnost zaujmout zákazníka... 6.Tradiční rozdělení rolí podle pohlaví – úloha ženy jako manažerky potlačena

21 4. TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ Ukazatel výše výdajů na výzkum a vývoj Počet vědeckovýzkumných pracovníků dané země Výše výdajů na vědeckovýzkumnou činnost v odvětví Počet mezinárodních patentů Vybavenost výpočetní technikou Počet uživatelů InternetuInternetu Počet mobilních telefonů v zemi

22 Analýza konkurence – základní pojmy Definice konkurence Nalezení konkurence Analýza konkurence Monitoring konkurence Mystery shopping

23 Analýze konkurence - postup 1.Zmapování segmentu a jeho hráčů 2.Monitoring konkurence – produkt, cena, distribuce, propagace 3.Benchmarking 4.Zmapování poptávky a cílových skupin zákazníků 5.Zmapování produktů v daném segmentu – konkurenčnost, komplementy a substituty 6.Nalezení klíčových konkurenčních výhod 7.Definice, toho co nejvíce ohrožuje a kde jsou největší příležitosti 8.Návrh strategie vystupování na trhu 9.Návrh služby a produktu, se kterým je největší šance úspěch

24

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přednáška č. 5 Analýza prostředí v cílové zemi. Analýza mezinárodního prostředí Důvodem je nalezení odpovědi na 3 otázky: 1.Které z faktorů mají vliv."

Podobné prezentace


Reklamy Google