Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza prostředí v cílové zemi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza prostředí v cílové zemi"— Transkript prezentace:

1 Analýza prostředí v cílové zemi
Přednáška č. 5 Analýza prostředí v cílové zemi

2 Analýza mezinárodního prostředí
Důvodem je nalezení odpovědi na 3 otázky: Které z faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější? a) Metoda 4C b) PEST analýza analýza politického a právního prostředí analýza ekonomického prostředí analýza sociálně – kulturního prostředí analýza technologického prostředí analýza konkurence

3 Globalizace (model 4C)

4 1. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Globální ekonomie a tendence ve vývoji Hlavní globální problémy světa Subjekty mezinárodních ekonomických vztahů

5 1. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ GATT = General Agreement of Tarifs and Trade
WTO = World Trade Organisation UNCTAD = United Nation Conference on Trade and Development UNIDO = United Nation Industrial Development Organisation OECD = Organisation for European Economic Cooperation and Development IMF = International Money Found IBRD = International Bank for Reconstruction and Development IDA = International Development Association

6 Podstata ekonomického prostředí
ekonomický systém - Tržní ekonomika - Plánovaná (centrální) ekonomika struktura ekonomiky průmyslově vyspělé země industrializující se země země exportující suroviny rozvojové země struktura a výše příjmů do 500 USD 501 – USD 2 001 – USD nad USD

7 Ekonomický rozvoj Hodnocení ekonomických veličin
(HDP, inflace, nezaměstnanost) Žebříček konkurenceschopnosti (Index konkurenceschopnosti) Ekonomická nezávislost (Index ekonomické svobody) Rating (Moody's, S&P, Fitch)

8 Stupeň Investiční stupně Spekulativní stupně Moody's S&P Fitch
Hodnocení Stupeň Dlouhé období Krátké období Aaa P-1 AAA A-1+ F1+ Nejvyšší kvalita Investiční stupně Aa1 AA+ Velmi kvalitní Aa2 AA Aa3 AA- A1 A+ A-1 F1 Střední kvalita - vyšší A2 A A3 P-2 A- A-2 F2 Baa1 BBB+ Střední kvalita - nižší Baa2 P-3 BBB A-3 F3 Baa3 BBB- Ba1 D BB+ B Spekulativní Spekulativní stupně Ba2 BB Ba3 BB- B1 B+ Vysoce spekulativní B2 B3 B- Caa1 CCC+ C Značná rizika Caa2 CCC Extrémně spekulativní Caa3 CCC- S velmi nízkou perspektivou Ca CC Velmi vysoká pravděpodobnost úpadku

9 Rating ČR Česká republika má pro dlouhodobé závazky v místní měně toto ratingové ocenění: Ratingová agentura Ocenění (Rating) Výhled Moody´s A 1 Stabilní Standard & Poor´s A A Fitch Ratings A A- Česká republika má pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách toto ratingové ocenění:  A A - A +

10 2. POLITICKO-PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ
Základní determinanty působící na formování politická a národní suverenita politický systém politické konflikty politické klima podpora exportu stabilita vlády náboženství, rasové problémy, nacionalismus ekonomický systém, vládní omezení obchodu

11 Politické riziko Hodnocení politického rizika
(Frost & Sulivan, Beri index) Dva typy politického rizika (makroriziko, mikroriziko) Eliminace rizika Indikátory rizika

12 Vládní protipodnikatelské akce
Expropriace Konsolidace Domestikace Embarga a sankce Zavedení bojkotu Kontrola vývozu Kontrola dovozu Regulace mezinárodního obchodního jednání Omezení konkurence Omezení korupce

13 Obchodní politika státu
Autonomní nástroje obchodní politiky - protekcionismus I. Překážky plynoucí ze státního intervencionismu II. Celní překážky netarifního charakteru vyplývající z odlišnosti celních a administrativních procedur III. Překážky v oblasti standardizace IV. Specifické obchodní překážky V. Poplatky z dovozu

14 Typy ekonomické integrace
Sdružení volného obchodu Celní unie Společný trh Ekonomická unie Politická unie Odstranění vnitřních cel mezi partnery Sjednocení vnějších cel Volný pohyb kapitálu a práce Jednotná hospodářská politika Politická integrace

15 3. SOCIÁLNĚ KULTURNÍ PROSTŘEDÍ
Kultura Subkultura Kulturní univerzálie Kulturní rozličnost Klíč k úspěchu v mezinárodním marketingu – přizpůsobení se a adaptace na určitou kulturu

16 Kulturní elementy - nehmotné prvky
Náboženství Symboly Vzdělání Hodnoty a postoje Estetika Způsoby a zvyky Tichá řeč - neverbální Spotřební zvyky Hodnoty Rodina Jazyk - verbální

17 Kulturní a sociální antropologie
Hlavní oblasti uplatnění poznatků kulturní antropologie výrobek orientace komunikačních nástrojů oblast prodejní síly volba distribučních kanálů Měření kultury obsahová analýza terénní výzkumy

18 Sociální klasifikace Sociální třída: Warnerova stratifikace:
otevřená skupina jedinců s podobným zařazením, tj. stejný vertikální stupeň sociální struktury Warnerova stratifikace: rozčleňuje společnost na 3 základní skupiny: 1. Upper classes Upper upper Lower upper 2. Middle classes Upper middle Lower middle 3. Lower classes Upper lower Lower lower

19 Sociální faktory Referenční skupina Rodina Role a status
členské – jedinec je přímo členem skupiny nečlenské – jedinec není členem aspirační – jedinec chce být členem disociační – nechce Rodina Role a status role - činnosti, které jsou očekávány od člověka jeho okolím status - každá role vytváří určitý status, mínění společnosti o dané roli

20 České standardy Silná orientace na sociální vztahy a utváření vzájemné důvěry Hierarchie a autorita, úzce vymezena pravomoc, rozhodnutí konzultováno s vyšší autoritou – manažeři mohou vnutit svou vůli, důvěra k autoritám, absence samostatnosti a iniciativy Zdůrazňování symbolů statutu – prezentace bohatství, demonstrují se společenské rozdíly Národní hrdost a orientace na minulost – orientace na minulost, vysvětlení přítomnosti minulostí, postrádání nadhledu Malá orientace na zákazníka – nedostatečný smysl pro cit a služby, kompromisní řešení, neschopnost zaujmout zákazníka... Tradiční rozdělení rolí podle pohlaví – úloha ženy jako manažerky potlačena

21 4. TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ
Ukazatel výše výdajů na výzkum a vývoj Počet vědeckovýzkumných pracovníků dané země Výše výdajů na vědeckovýzkumnou činnost v odvětví Počet mezinárodních patentů Vybavenost výpočetní technikou Počet uživatelů Internetu Počet mobilních telefonů v zemi

22 Analýza konkurence – základní pojmy
Definice konkurence Nalezení konkurence Analýza konkurence Monitoring konkurence Mystery shopping

23 Analýze konkurence - postup
Zmapování segmentu a jeho hráčů Monitoring konkurence – produkt, cena, distribuce, propagace Benchmarking Zmapování poptávky a cílových skupin zákazníků Zmapování produktů v daném segmentu – konkurenčnost, komplementy a substituty Nalezení klíčových konkurenčních výhod Definice, toho co nejvíce ohrožuje a kde jsou největší příležitosti Návrh strategie vystupování na trhu Návrh služby a produktu, se kterým je největší šance úspěch

24

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza prostředí v cílové zemi"

Podobné prezentace


Reklamy Google