Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor popisných informací (SPI) ISKN 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor popisných informací (SPI) ISKN 1"— Transkript prezentace:

1 Soubor popisných informací (SPI) ISKN 1
Poznámka o SPIKN (Ing.Bursa - MMR) Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha,

2 Organizační schéma resortu ČÚZK
Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady (14) Zeměměřický úřad ZKI Zeměměřické a katastrální inspektoráty (7) VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický KP Katastrální pracoviště (105)

3 Pracoviště resortu (105) Pracoviště resortu (105)

4 Organizační schéma ČÚZK

5 O čem si budeme povídat zákony předmět katastru
chceme koupit nemovitost - co dělat? zjednodušené schéma databáze ISKN současné a po centralizaci schéma uložení dat obsah SPI (vysvětlení pojmů) oprávněné subjekty, sjednocení sumarizace

6 Trocha nových informací nezaškodí …

7 Legislativa - přehled zákon č.344/1992 Sb. o KN,
zákon č.265/1992 Sb. o zápisech práv do KN, vyhláška č.26/2007 Sb., prováděcí k č.344 a 265, zákon č.359/1992 Sb. o zem. a kat.orgánech, vyhláška č.162/2001 Sb. o poskyt.údajů z KN, změna vyhláškou č.76/2009 Sb. nařízení vlády č.111/2001 Sb. o porovnávání a přejímání údajů KN a EO, zákon č.227/2009 Sb.- od novelizuje někt.předpisy v souvislosti se vznikem zákl.registrů zákon č.300/2008 Sb. o elektronic.úkonech (DS).

8 Zákon č.344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
co je katastr, co se v něm eviduje, co se eviduje u nemovitostí a u opráv.osob, obnova operátu, povinnosti opráv.osob vč. obcí a stát.orgánů, obsah listin, geometrické plány, závaznost a veřejnost údajů katastru, porušení pořádku na úseku katastru atd. Novela č.8/2009 Sb. upravuje poskyt.údajů ze sbírky listin a přehledu vlastnictví –osoba musí prokázat totožnost a uvést účel, zakládání do sbírky listin na základě datových zpráv.

9 Katastrální operát: SPI ... evidence vlastnictví a jiných věcných práv k nemovitostem, tzn. údaje o k.ú., parcelách, stavbách, bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech, kompletně digitalizované, SGI ... geometrické a polohové určení nemovitostí, stav digitalizace katastrálních map k = 5739 k.ú., tj. 44%. souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetření a měření, sbírka listin.

10 Stav digitalizace katastrálních map k 23.2.2010

11 Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnic. a jiných věc
Zákon č.265/1992 Sb. o zápisech vlastnic. a jiných věc. práv k nemovitostem vklad - zápis do kat.operátu - dvoufázový proces (smlouva + zp.vzniku): vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věc.břemeni, předkup.právo s účinky věc.práva, záznam - nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva: zapisují se práva (vznik, změna, zánik) ze zákona, rozhodnutím stát.orgánu atd. - na základě listin vyhot. stát. orgánem aj. listin, které dle zvl.předpisů potvrzují práv.vztahy, poznámka - vyznačení skutečností, nemá vliv na vznik, změnu a zánik práva: na základě doručeného rozhodnutí oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlast.úřadu, soudního exekutora apod. Novela č.286/2009 Sb. upravuje zápis nařízení exekuce

12 Vyhláška č. 26/2007 Sb. , kterou se provádí zákon č
Vyhláška č.26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č.344/1992 Sb a 265/1992 Sb. (katastrální vyhláška) podrobněji upravuje předmět a obsah katastru, činnosti při správě katastru, zeměměřické činnosti pro účely katastru, činnosti při obnově katastrálního operátu, vyhotovování GP, vytyčování hranic pozemků, postup při vkladu, záznamu, poznámce změněna vyhláškou č.164/2009 Sb. převod datových zpráv do listinné podoby, některé odstavce pro zápis a výmaz práv, GP a vytyčování hranic (dvojí souřadnice)

13 Co dělat v případě koupě nemovitosti?
najít zkušeného realitního makléře půjčit si peníze, zastavit nemovitost (ověření) sepsat kupní smlouvu do podatelny katastrálního úřadu doručit žádost o vklad do katastru včetně příslušných příloh

14 Co se bude dít na katastrálním úřadu?
návrh na zápis zástavního práva - řízení V - stejný postup jako u následujícího vkladu, založení řízení V / , zaplombování všech dotčených nemovitostí, ověření účastníků řízení na MVČR, právník - prozkoumá všechny náležitosti a a) povolí vklad, předá k aktualizaci, b) zamítne vklad, obeslání účastníků, příprava a kontrola budoucího stavu, rozhodnutí o povolení vkladu (Praha-výjimka), zplatnění navržených změn, obeslání účastníků. 2. v případě Karlštejna zaplombují stavbu a pozemky pod ní, případně pozemky, které patří Karlštejnu a majitel je prodává spolu s ním.

15 Tak kde si vybereme parcelu?

16 Schéma databáze ISKN současnost
centrální db ČÚZK 1011 tabulek, 2900 vč.pomocných aktualizace replikace lokalita  centrum replikace centrum  lokalita 14 kat.úřadů (kraje) 107 lokálních db kat.pracoviště (105+2) interval replikací - 2 hodiny aktualizace

17 Schéma databáze ISKN po centralizaci
centrální db ČÚZK aktualizace 14 kat.úřadů (kraje) 105 katastrálních pracovišť

18 Obsah SPI a APV APV = aplikační programové vybavení
Ukázky uložení dat: katastrální území řízení parcela budova jednotka oprávněný subjekt právní vztahy

19

20 Katastrální území (13027) Obec Pracoviště Parcela Řízení LV
(6250) Pracoviště (105) Parcela (22,6 mil.) Katastrální území (13027) - kód - název - pracovní číslo k.ú. číselná řada (jednotná, dvojí) typ mapy - limity k.ú. - definiční bod k.ú. Řízení (61 mil.) LV (5,8 mil.) Finanční úřad (232) Mapový list (43 tis.) Výrobní podoblast (12)

21 Katastrální území (13027)

22 Katastrální území - editace

23 Řízení (61 mil.) Katastrální území Pracoviště Typ operace Typ řízení
(13027) Pracoviště (105) Typ operace (261) Typ řízení (19) Řízení (61 mil.) - pořadové číslo rok př.: V-12345/ Operace (274 mil.), události (120 mil.) Předmět řízení (65) Listiny (23 mil.) V roce 2008 bylo 51 mil.řízení Operací je 274 mil., událostí je 120 mil. Účastníci řízení (87 mil.) Objekty řízení (139 mil.) Typ listiny (625)

24 Přehled řízení

25 Řízení - darovací smlouva a VB

26 Řízení - účastníci

27 Řízení - objekty

28 Řízení - listiny

29 Řízení - operace

30 Pusť mě domů...

31 Parcela (22,3 mil.) Katastrální území Druh pozemku (10) jiné k.ú.
(13027) Druh pozemku (10) jiné k.ú. (parc.ZE) Parcela (22,3 mil.) - druh číslování parcel (stav., pozemk.) parcelní číslo (kmen, podl.) - druh parcely (KN, ZE) - typ parcely ZE (celá, bez výměry, skup.parcel) - výměra Zp.využití pozemku (28) LV (5,8 mil.) Budova (3,9 mil.) Zp.ochrany nemovitosti (31) Mapový list (43 tis.) Zdroj parcely ZE (3) Zp.určení výměry (3) BPEJ (2200)

32 PU - nemovitosti

33 Parcely KN

34 Budova Část obce Typ stavby LV (3,8 mil.) Zp.využití stavby Parcela
(15051) Typ stavby (5) LV (5,8 mil.) Budova (3,8 mil.) - číslo popisné / evidenční Zp.využití stavby (29) Parcela (22,3 mil.) Zp.ochrany stavby (31) Část budovy (62 tis.)

35 Co je část obce? - označuje pouze číselnou řadu čísel popisných/evidenčních, - nemá hranice
Obec (6250) ? Katastrální území (13027) Část obce (15051) vazba neexistuje Parcela (22,3 mil.) Budova s čp/če (2,5 mil.)

36 Části obcí v jednom k.ú. Vlčí Důl Heřmaničky Písečná

37 Jednotka (1,6 mil.) Typ jednotky LV Zp.využití jednotky Budova
(2) LV (5,8 mil.) Jednotka (1,6 mil.) - číslo jednotky (čp/če a číslo jednotky) - spoluvl.podíl na společných částech domu Zp.využití jednotky (5) Budova (3,8 mil.) Zp.ochrany jednotky (31)

38 Jednotky

39 Oprávněný subjekt Pracoviště Charakteristika opráv.subjektu (14)
(105) Charakteristika opráv.subjektu (14) Oprávněný subjekt (7,9 mil.) - typ subjektu (SJM, OFO, OPO) - RČ/IČO + doplněk IČO - jméno, příjmení/název adresa trvalého bydliště (strukturovaná) partner v SJM Vlastnictví (9,6 mil.) Jiné právní vztahy (17,5 mil.)

40 PU - oprávněné subjekty (OS)

41 OS - vyhledání zadání: Podstatzk%

42 Velké Meziříčí vlastníci: Podstatzky-Lichtensteinové

43

44 Oprávněné subjekty (OS) - sjednocení
OS na každém pracovišti (až 107x) pro vyhledání v centru nutno udělat ze všech záznamů jeden = sjednocení OS pomyslné ukazovátko ukazuje na sjednocený záznam (=master) identifikační údaje: fyzická osoba: RČ, jméno, příjmení právnická osoba: IČO, doplněk IČO, název sdílené údaje: adresa (strukturovaná) stav sjednocení: právnické osoby - 96%, fyzické osoby - 87%

45 Sjednocení OS prac.101: ID1 116111/2222 Hana Zhýralá, Studentská 4,
Praha 6 ID 2 prac.201: ID2 116111/2222 Hana Zhýralá, Studentská 4, Praha 6 master prac.403: ID3 216111/2222 Hana Zhýralá, Studentská 4, Praha 6 prac.702: ID4 111111/2222 Haha Zhýralá, Studentská 4, Praha 6 prac.707: ID5 116111/2222 HANA ZHÝRALÁ, Studentská 4, Praha 6 ID 2

46 OS – vyhledání (2008)

47 OS – sjednocení (2010)

48 Oprávněné subjekty - ukázka
Jméno a příjmení: Napoleon Hrnko FOND CÍSAŘE A KRÁLE FRANTIŠKA JOSEFA I NADACE CÍSAŘE FERDINANDA II NA VÝCHOVU ŠLECHTICKÝCH DÍTEK panující kníže František Josef II z Liechtensteinů Královský císařský Rakouský pěší pluk č. 12 Královský Pruský Magdeburský pěší pluk č. 26 ÚTULNA PRO VYSLOUŽILOU ČELEĎ BIS.KRÁLOVEHRADCKÉHO PRINC LUIGI DELLA TORE DE TASSO ÚČASTNÍCI SCELOVÁNÍ OBCE ALOJZOVA FOND CHUDÝCH V ZÁHLINICÍCH

49 Výsledek vyhledání

50 Vlastnictví Jiné právní vztahy
Listiny (23 mil.) LV (5,8 mil.) K Parcely (22,3 mil.) PRO Vlastnictví (9,6 mil.) Jiné právní vztahy (17,5 mil.) K Stavby (3,9 mil.) PRO K Jednotky 1,6 mil.) Typ právního vztahu (156) PRO K PRO Oprávněný subjekt (7,9 mil.)

51 Vlastnictví vlastnické právo duplicitní zápis vlastnictví
právo hospodařit s majetkem státu správa nemovitostí ve vlastnictví státu oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce příslušnost k organizační složce právnické osoby příslušnost hospodařit s majetkem státu správa nemovitostí ve vlastnictví kraje svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce správa nemovitostí ve vlastnictví obce vlastnictví zvláštních hmotných částí budovy vlastnické právo podílníků obhospodařování majetku v podílovém fondu

52 Zástavní právo smluvní zákonné soudcovské
z rozhodnutí správního orgánu podle dědické dohody zástavce = „K“ oprávněnému subjektu věřitel = „PRO“ oprávněný subjekt (víc věřitelů) zastavená nemovitost = „K“ nemovitosti

53 Věcné břemeno ochrany vodního zdroje
podle § 28d zák.č.42/92 Sb., z.op.č.297/92 Sb. užívání bytu podle § 27 zák.č. 72/94 Sb. zřizování a provozování vedení zatěžující spoluvlastnický podíl spoluužívání zastavěného pozemku k výkonu vlastnic. práva ke stavbě k nemovitosti z jiného k.ú. pro nemovitost z jiného k.ú. zřízení plotu zřízení zdi ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení elektric.vedení a oprávnění (zák.č.79/1957 Sb) (podle listiny) cesty chůze jízdy oprav a údržby vedení zřízení plotu, zdi štítové zdi spoluužívání braní vody dolování chůze a jízdy bytu výměnku užívání požívání povinnosti vyplácet důchod

54 Zápis poznámkou Nařízení exekuce Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Exekuční příkaz k prodeji podniku Dražební vyhláška Zapsáno do soupisu konkursní podstaty Nařízení exekuce k nemovitosti Zajištění majetku Zajištění nemovitosti Zahájené řízení o vyvlastnění práv Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) Prohlášení konkursu (§ 246 odst. 1 insolvenčního zákona) Zákaz nakládat s celou majetkovou podstatou Nakládat s majet.podst.jen se souhl. správce dle insolv.zák. Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání Podaný návrh na vyrovnání Nařízení předběžného opatření Podaná žaloba Podaná žaloba na určení věcného břemene Podaná žaloba na určení zástavního práva Poskytnutí stát.stavebního příspěvku na pozemek Podán návrh na naříz. výkonu rozh. prodejem nemovitosti Podaná žaloba na určení vlastnického práva

55

56 List vlastnictví - části
záhlaví … datum, čas, okres, obec, k.ú., číslo LV, číselná řada, A … vlastníci a jiní oprávnění, B … nemovitosti a jednotky, plomba B1 … jiná práva, např.věcná břemena ve prospěch vlastníka vč. údajů o dotčených nemovitostech, C … omezení vlastnického práva, např. poznámky nebo věcná břemena, nařízení exekuce, D … jiné zápisy, např. poznámky o podaném žalobním návrhu, o zahájení PÚ, návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, apod. E … nabývací tituly a jiné podklady zápisu, tj. listiny, F … vztah BPEJ k parcelám.

57 A teď poslouchej, co jsem se naučil …

58 Sumarizace Souhrnné přehledy o půdním fondu ČR
vydává ČÚZK, stav k správní rozdělení ČR, změny a vývoj druhů pozemků, vývoj zemědělské, orné a lesní půdy, ÚHDP (Úhrnné hodnoty druhů pozemků) = výměra jednotlivých druhů pozemků po okresech a ORP, součet za kraje a ČR, počet objektů v ISKN, součet za kraje a ČR, rozčlenění orné a zemědělské půdy do výrobních podoblastí – letos vypuštěno, novinka: statistika vkladů, záznamů a poznámek.

59 Vývoj ÚHDP (ha)

60 Vývoj podílu zemědělské a orné půdy na 1 obyvatele (ha)

61 Podíl zemědělské půdy a nezemědělských pozemků k 31.12.2009

62 Rozčlenění zemědělské půdy k 31.12.2009

63 Statistiky bilance (vytvoření a úprava bilance, prohlížení bilance org.útvaru, export/import bilancí, tisk sestav o bilanci) výkazy (vytvoření a úprava výkazu, prohlížení výkazu org.útvaru, prohlížení lokálního výkazu, zadání a editace objemu úvazků, export/import) analýzy lokální (porovnání bilancí a výkazů, přehled provedených činností, přehled odprac.hodin) analýzy centrální (plnění resortních průměrů hod./MJ, plnění plánovaných objemů, poplatky a osvobození, upravený výkaz počtu zaměstnanců, výkaz počtu zaměstnanců podle činností, bilance počtu zaměstnanců podle činností, počty zaměstnanců podle činností, přehled vybraných činností) centrální statistiky statistiky řízení

64 Centrální statistiky

65 Počty objektů obce ………………… části obcí …………… katastrální území … parcely KN …… parcely ZE ……… budovy s č.p. … budovy s č.e. …… bud. bez čp/če … části budov ………… vodní díla ……………… 879 jednotky ……… mapové listy ……… vlastníci – FO … vlastníci – PO … opráv. osoby …… listy vlastnictví … listiny …….…… PV vlastnictví … JPV ………… řízení ………… účastníci říz. … objekty říz. … operace ……… události ………

66 Děkuji za pozornost a na shledanou za týden!


Stáhnout ppt "Soubor popisných informací (SPI) ISKN 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google